Kết quả và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum 

Kết quả và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum

Thứ hai - 03/07/2017 17:12
Cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Kon Tum tham gia giúp dân làm đất trồng lúa. (Ảnh: Văn Lý trên Internet)
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Kon Tum tham gia giúp dân làm đất trồng lúa. (Ảnh: Văn Lý trên Internet)

Biên giới là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, nhân dân các dân tộc trên khu vực biên (KVBG) giới giữ vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

KVBG tỉnh Kon Tum có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại… Có ngã ba Đông dương-là trung tâm giao lưu kinh tế giữa các tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum là lực lượng chuyên trách, làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) KVBG, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 280km đường biên giới, tiếp giáp với Lào và Campuchia. Địa bàn phụ trách 13 xã biên giới, thuộc 4 huyện (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai). Có 106 thôn (làng); Dân số 14.606 hộ/53.900 khẩu, với 21 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 78% (trong đó, dân tộc Brâu và Rơ Mâm là hai dân tộc đặc biệt ít người với trên 800 khẩu); Có 05 tôn giáo chính (Tin lành, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo), với 9.844 tín đồ. KVBG luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định về ANCT, TTATXH; các thế lực thù địch, bọn phản động triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ để thực hiện âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xúi dục người DTTS vượt biên trái phép sang Campuchia... Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và của toàn xã hội, trong những năm qua, tình hình kinh tế, xã hội ở các xã biên giới tỉnh Kon Tum đã có bước phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên. Tuy nhiên, nhiều xã biên giới vẫn còn trong tình trạng kém phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 25%, cận nghèo trên 9%; trình độ dân trí không đồng đều, một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ... Đây là những khó khăn không nhỏ cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS trong BĐBP tỉnh.

Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ người DTTS nói riêng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Những năm qua, quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là Nghị quyết số 03 của Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch số 127 và các Chỉ thị, Hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP về "Tạo nguồn đào tạo cấp phân đội đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu vùng, miền trong Bộ đội Biên phòng". Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ người DTTS cả về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ chủ trì là người DTTS.

Khi tách tỉnh (tháng 10 năm 1991), BĐBP Kon Tum có 05 cán bộ là người DTTS, chiếm 5,6% (trong đó, trình độ văn hóa cấp II: 01; cấp I: 04). Hiện nay, tăng lên 83đ/c, chiếm 25,3% tổng số cán bộ trong BĐBP tỉnh, tăng 19,7%, cụ thể: Về số lượng: Tổng số 83đ/c, chiếm 25,3%, có 12 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc Dẻ Triêng chiếm 56,6%, Xơ Đăng chiếm 19,2%, còn lại là các dân tộc khác; Cán bộ là người dân tộc tại địa phương 72đ/c, chiếm 86,8%; Cán bộ là người dân tộc từ nơi khác đến 11đ/c, chiếm 13,2%; Cán bộ là người dân tộc ở các xã, huyện biên giới 42đ/c chiếm 50,6%. Về chất lượng: Tiến sỹ 01đ/c, Đại học 75đ/c, Cao đẳng 07đ/c; Cấp bậc: Đại tá 02đ/c, Trung tá 03đ/c, Thiếu tá 11đ/c, Đại úy 17đ/c, Thượng úy 28đ/c, Trung úy 16đ/c, Thiếu úy 06đ/c; Chức vụ: Chính ủy 01đ/c, Phó Tham mưu trưởng 01đ/c, Trưởng ban 03đ/c, Trợ lý 08đ/c, Đồn trưởng 01đ/c, Chính trị viên 03đ/c, Phó đồn trưởng 10đ/c, Chính trị viên phó 04đ/c, Cấp đội 49đ/c, Cán bộ tăng cường xã 03đ/c. Đảng viên 83đ/c.

Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) người DTTS có 01đ/c, đến nay tăng lên 91đ/c, chiếm 19% tổng số QNCN trong BĐBP tỉnh, trong đó: Trung cấp 81đ/c, chiếm 16,91%; Sơ cấp 10đ/c, chiếm 2,08%.

100% cán bộ người DTTS được đào tạo qua các Học viện, nhà trường trong quân đội, BĐBP; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, đoàn kết với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên biên giới; một số đồng chí có năng lực khá, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, cùng cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân KVBG thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn các xã biên giới có hiệu quả.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tạo nguồn cán bộ người DTTS, nhất là tạo nguồn từ thiếu sinh quân và thông qua công tác tuyển quân hàng năm để bổ sung vào đội ngũ cán bộ người DTTS. Trong tuyển quân hàng năm, chú trọng tuyển những thanh niên người DTTS thuộc các xã, huyện biên giới đã tốt nghiệp trung học phổ thông và trong quá trình tại ngũ, lựa chọn những đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị đi tạo nguồn đào tạo cán bộ cấp phân đội và Trung cấp Biên phòng. Ngoài ra, còn làm tốt công tác quản lý, nắm chắc đội ngũ cán bộ dân tộc hiện có cả về số lượng, chất lượng, phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác, hoàn cảnh gia đình, làm cơ sở cho công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và giáo dục, động viên, giúp đỡ... Căn cứ vào trình độ, năng lực, khả năng, sở trường của từng đồng chí để sử dụng phù hợp; bố trí đan xen giữa cán bộ người dân tộc với cán bộ người kinh trong từng phòng, ban, đơn vị, tổ, đội công tác để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, với phương châm: “Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ bồi dưỡng chiến sỹ, cán bộ cũ giúp đỡ cán bộ mới, cán bộ nhiều kinh nghiệm giúp đỡ cán bộ ít kinh nghiệm”, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS. Hiện nay, 100% phòng, văn phòng, đơn vị đều có cán bộ dân tộc; Bộ Chỉ huy, Chỉ huy Phòng Tham mưu và 13/17 Ban Chỉ huy Đồn, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động có cán bộ là người dân tộc.

Thực hiện chủ trương từng bước nâng cao số lượng, chất lượng nguồn quy hoạch cán bộ chủ trì là người dân tộc, đơn vị luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ chủ trì là người DTTS; kịp thời phát hiện những đồng chí có phẩm chất, năng lực, hướng phát triển tốt để đưa vào nguồn quy hoạch, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi nguồn những đồng chí không đủ tiêu chuẩn. Đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức với chăm lo chính sách hậu phương gia đình cán bộ người DTTS, mạnh dạn bổ nhiệm những đồng chí có phẩm chất, năng lực và hướng phát triển tốt, có xem xét vận dụng một số tiêu chí về chức vụ, năng lực; ưu tiên nghỉ phép, nghỉ an điều dưỡng, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội, kịp thời thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình cán bộ, QNCN có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế sau:

Trong tuyển quân hàng năm chưa chú trọng kết hợp với công tác tạo nguồn cán bộ người dân tộc. Cơ cấu đội ngũ cán bộ người dân tộc chưa cân đối, số lượng cán bộ dân tộc các xã biên giới chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa có cán bộ là dân tộc đặc biệt ít người (Brâu, Rơ Mâm).

Một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm, quản lý đội ngũ cán bộ, chiến sỹ là người dân tộc chưa chắc; chưa thực sự quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cán bộ dân tộc tại chỗ.

Tỷ lệ cán bộ là người dân tộc được đưa vào nguồn quy hoạch còn ít so với cơ cấu dân tộc trong BĐBP tỉnh. Cán bộ chủ trì các cấp là người dân tộc chưa nhiều; Vận dụng, thực hiện chính sách đối với cán bộ người dân tộc có mặt còn hạn chế.

Một số cán bộ người DTTS xác định động cơ, mục đích phấn đấu chưa rõ ràng; còn tự ty, trông trờ, ỷ lại, ngại va chạm, chưa tích cực tự nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; phương pháp, tác phong, kinh nghiệm, chất lượng, hiệu quả công tác còn hạn chế; chấp hành kỷ luật, pháp luật chưa nghiêm, uy tín đối với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương chưa cao.

Từ những kết quả đạt được và một số tồn tại nêu trên, để xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS của BĐBP tỉnh những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân đội, BĐBP về xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS. Căn cứ vào tình hình các dân tộc trên KVBG và nhu cầu số lượng cán bộ từng dân tộc để xây dựng kế hoạch tạo nguồn cán bộ người DTTS ngay từ cơ sở, tập trung lựa chọn nguồn từ quân nhân tại ngũ. Thường xuyên rà soát nắm chắc số lượng học sinh người DTTS ở các xã biên giới đang học Trung học phổ thông, Trung học phổ thông dân tộc nội trú; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Quân sự các huyện biên giới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các trường để tuyên truyền, động viên các em sau khi học xong đăng ký dự thi vào Đại học Biên phòng hoặc nhập ngũ vào lực lượng BĐBP. Hàng năm, lựa chọn chiến sỹ người DTTS đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị đi đào tạo Trung cấp Biên phòng và dự thi Đại học Biên phòng; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn, nhất là về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, học lực, sức khoẻ...; ưu tiên chiến sỹ là người dân tộc đặc biệt ít người (Brâu, Rơ Mâm) và chiến sỹ một số dân tộc trên các xã biên giới mà hiện nay trong cơ cấu đội ngũ cán bộ người DTTS tỷ lệ còn thấp.

Hai là, kết hợp chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc hiện có với thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc có số lượng, cơ cấu, thành phần dân tộc hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, đảm bảo tỷ lệ cán bộ một số DTTS trên KVBG, nhất là dân tộc đặc biệt ít người; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp là người dân tộc; có chính sách để cán bộ DTTS yên tâm công tác. 

Ba là, nắm chắc về số lượng, chất lượng đội ngũ và từng cán bộ DTTS hiện có về phẩm chất, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn cảnh gia đình... làm cơ sở cho công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, gửi đi đào tạo theo cương vị ở các trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc. Tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, đồng thời động viên cán bộ người dân tộc tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt. Căn cứ trình độ, năng lực, khả năng, sở trường của từng cán bộ người dân tộc và đặc điểm từng địa bàn biên giới để bố trí, sử dụng phù hợp; Quan tâm xem xét, bổ nhiệm cán bộ người DTTS có phẩm chất, năng lực, hướng phát triển tốt giữ cương vị chủ trì các cấp; giữ gìn đội ngũ cán bộ người dân tộc hiện có, đồng thời đề nghị chuyển ra đối với các trường hợp trách nhiệm thấp, ý thức kém, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật phải xử lý nhiều lần nhưng không khắc phục để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bốn là, chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng nguồn quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp là người DTTS, đảm bảo tỷ lệ hợp lý so với cơ cấu đội ngũ cán bộ người DTTS trong BĐBP tỉnh. Trong xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm, kịp thời phát hiện, lựa chọn, bổ sung những cán bộ có phẩm chất, năng lực tốt, tín nhiệm cao để đưa vào nguồn quy hoạch và đưa ra khỏi nguồn quy hoạch những cán bộ không đủ tiêu chuẩn. Thực hiện tốt việc điều hành quy hoạch, chủ động đưa cán bộ trong nguồn quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng theo cương vị và luân chuyển để rèn luyện, thử thách trong thực tế, đảm bảo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi xem xét bổ nhiệm vào chức vụ được quy hoạch.

Năm là, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, BĐBP đối với cán bộ người DTTS; ưu tiên trong xem xét đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, xây nhà đồng đội, nghỉ an điều dưỡng...; tạo điều kiện cho cán bộ được nghỉ phép, nghỉ tranh thủ để củng cố, giúp đỡ hậu phương gia đình; có chính sách hỗ trợ cán bộ đi học, gia đình cán bộ, QNCN có hoàn cảnh khó khăn... để cán bộ yên tâm học tập, công tác. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ người DTTS hòa nhập với đơn vị, không tự ty, mặc cảm, định kiến thành phần dân tộc; động viên cán bộ tự lực, tự cường, tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.

Tài liệu tham khảo:

- Báo cáo thống kê chính trị địa bàn KVBG tỉnh Kon Tum tháng 3 năm 2017;

- Báo cáo tình hình Sỹ quan, QNCN người dân tộc thiểu số trong BĐBP tỉnh từ tháng 10 năm 1991 đến tháng 5 năm 2017.

Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Kon Tum.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:16 | lượt tải:11

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:84 | lượt tải:31

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:92 | lượt tải:29

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:67 | lượt tải:18

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:91 | lượt tải:19

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:194 | lượt tải:56

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:31
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay6,431
  • Tháng hiện tại114,555
  • Tổng lượt truy cập10,262,120
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây