Chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

Chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Thứ ba - 24/03/2020 16:22
Ngày 24-3-2020, Thường trực Tỉnh ủy có Công văn số 1025-CV/TU, về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
* Nội dung cụ thể của Công văn 1025:
Thực hiện Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị "về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh[1] về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, bùng phát trên địa bàn; đồng thời, chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống tiếp nhận, cách ly số lượng lớn và trường hợp dịch phát sinh, bùng phát mạnh trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án xử lý tốt nhất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Có chính sách kịp thời động viên, hỗ trợ những người tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống của Nhân dân.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc đi qua vùng, địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh, người qua lại khu vực biên giới, nhất là tình hình, số lượng việt kiều về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tổ chức cách ly y tế... đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời khẩn trương rà soát, chuẩn bị kỹ các trung tâm, cơ sở cách ly trên địa bàn để có phương án xử lý phù hợp nếu thời gian tới số lượng công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với số lượng lớn.
- Thực hiện tốt công tác khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; nâng cao vai trò của các lực lượng quân đội, công an, chính quyền ở cơ sở, nhất là tại các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố trong việc nắm tình hình, cách ly, kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, nhất là các hoạt động ngoại giao với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho các tỉnh giáp biên hiểu được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.
- Định kỳ hằng ngày (trước 14 giờ 30 hằng ngày) tổng hợp tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (bằng văn bản và qua thư điện tử phongtonghop.vptukt@gmail.com) biết, chỉ đạo.
3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng; thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe của cá nhân hoặc những người xung quanh nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19.
4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm động viên, kêu gọi Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để cùng tham gia phòng chống dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch; phối hợp hỗ trợ người tỉnh Kon Tum đang định cư ở các tỉnh của Lào và Campuchia.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.
5. Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng chuẩn bị, tập huấn các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình hình nếu có phát sinh, lan rộng trên địa bàn; tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ người qua lại khu vực biên giới để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trong đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, tổ chức cách ly và quản lý cách ly tại các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Điện mật số 579/TK, ngày 19-3-2020. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động cụ thể trong từng khu cách ly (công việc cụ thể, lực lượng thực hiện...) đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế.
6. Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương trên.
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; Điện Mật của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 14-3-2020 "về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025" và Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy "về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025", đảm bảo việc đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội thành công theo tiến độ, kế hoạch đề ra.
 

[1] Công văn số 79-CV/TW, ngày 29-01-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Điện mật ngày 07-3-2020 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công văn số 987-CV/TU, ngày 31-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 1015-CV/TU, ngày 10-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới"; Công văn số 5505-CV/VPTU, ngày 12-3-2020 của Văn phòng Tỉnh ủy "về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh".

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:89 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:82 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:230 | lượt tải:82

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:227 | lượt tải:65

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:198 | lượt tải:49

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:216 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay19,073
  • Tháng hiện tại227,301
  • Tổng lượt truy cập10,374,866
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây