Thông tin việc triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 
banner 1
 

Thông tin việc triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ trong chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy - 10/06/2017 09:28
Chiều ngày 09/6/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin việc triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra Chính phủ về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Phạm Ngọc Khanh - Chánh Thanh tra tỉnh và Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi họp.
Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo
Dự buổi họp báo có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài chính cùng đông đảo phóng viên các báo, đài Trung ương và của tỉnh Kon Tum.
 
Ngày 08/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015. Để nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo đúng quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, địa phương để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; tăng cường cơ sở vật chất, bố trí cán bộ có trình độ năng lực, phẩm chất chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm việc tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết; tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; chú trọng công tác giám sát đoàn thanh tra, thẩm định kết quả thanh tra để chấn chỉnh những sai sót về trình tự thủ tục, thời gian hoạt động các cuộc thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tập trung thu hồi tiền, tài sản vi phạm vào ngân sách nhà nước và xử lý những cá nhân, tập thể vi phạm theo đúng quy định của pháp luật....
 
Theo Kết luận thanh tra số 405/KL-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015 đã ghi nhận: UBND tỉnh Kon Tum đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân và Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tỉnh Kon Tum đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường thực hiện các công tác này tại địa phương; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng thực hiện, nhận thức về pháp luật khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và Nhân dân đã được nâng lên; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...
 
Về công tác tiếp, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở ngành, huyện, thành phố của tỉnh đã đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao; nơi tiếp công dân được trang bị các điều kiện theo quy định; vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết kịp thời, đạt tỷ lệ cao; trong quá trình giải quyết, đã quan tâm đến công tác đối thoại; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn cơ bản đã được giải quyết, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Từ năm 2012 đến năm 2015, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 3.423 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh (riêng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp 949 lượt); lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp dân định kỳ và đột xuất 1.260 lượt với 1.540 người; tiếp nhận, xử lý 3.978 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành 1.997 đơn (chiếm tỷ lệ 50,2%); kết quả đã giải quyết đạt tỷ lệ 100%.
 
Bên cạnh những ưu điểm đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của tỉnh trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Chủ tịch UBND tỉnh còn ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp công dân; việc kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các sở ngành, huyện, thị chưa được thường xuyên; Thủ trưởng một số cơ quan, địa phương còn tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định; một số nơi chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng.... Về những nội dung này, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng đã làm rõ thêm thông tin cho báo chí, cụ thể: Qua kết quả thanh tra tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh 46/48 lần (đạt tỷ lệ 95,83%), ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh tiếp 02 lần/48 lần tiếp công dân theo quy định vì những lý do công tác phát sinh đột xuất hoặc phải tham dự các các cuộc họp do Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức không thể vắng mặt; về nội dung Giám đốc Sở Tài chính không thực hiện tiếp công dân định kỳ theo quy định: theo báo cáo, Sở đã có bố trí nơi đón tiếp và phân công người tiếp công dân theo quy định, nhưng thời gian qua không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị nên bộ phận tiếp công dân của cơ quan sơ sót không ghi vào sổ tiếp công dân theo quy định; tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm theo qui định.
 
Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã giải thích, làm rõ thêm một số nội dung mà các phóng viên quan tâm, như: hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan, địa phương; kết quả tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh....
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết thúc buổi họp báo
  
Phát biểu kết thúc buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm đến dự của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh; đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh thông tin theo đúng như kết luận của Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015; mong muốn các cơ quan báo, đài tiếp tục hỗ trợ thông tin, tuyên truyền trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm giúp tỉnh làm tốt hơn nữa công tác này tại địa phương trong thời gian tới.
Theo Thái Ninh/kontum.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:35 | lượt tải:14

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:49 | lượt tải:22

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:99 | lượt tải:34

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:59 | lượt tải:36

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:195 | lượt tải:75

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:206 | lượt tải:53

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:216 | lượt tải:163
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay11,047
  • Tháng hiện tại318,651
  • Tổng lượt truy cập12,173,221
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây