Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Thứ sáu - 21/05/2021 09:22
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, từ tỉnh đến cơ sở. Nhân dịp này, phóng viên Báo Kon Tum có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội toàn dân 23/5.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ảnh: M.T
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Ảnh: M.T

PV: Thưa đồng chí, một trong những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm đối với Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính là việc lựa chọn, giới thiệu ứng cử viên. Đồng chí cho biết về chất lượng, cơ cấu, thành phần của các ứng cử viên tham gia ứng cử sau các hội nghị hiệp thương và hội nghị tiếp xúc cử tri, đến thời điểm này ?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Đến nay, công tác triển khai chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương về công tác nhân sự theo quy trình 5 bước với 3 vòng hiệp thương chặt chẽ, dân chủ, cẩn trọng, đúng quy định và đã công bố danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong quá trình tổ chức các vòng hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã lựa chọn, giới thiệu được những người có mức tín nhiệm cao, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, đảm bảo được cơ cấu, thành phần, đại diện cho trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cử tri lựa chọn bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, đã giới thiệu 10 người (trong đó có 2 đại biểu ở Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa phương) để cử tri bầu ra 6 đại biểu Quốc hội với cơ cấu phù hợp là: Nữ có 5 người (chiếm 50%); DTTS có 7 người (chiếm 70%); trẻ tuổi có 3 người (chiếm 30%). Tất cả các ứng cử viên đều có trình độ từ đại học trở lên.

Đối với giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh có 85 người, để cử tri bầu ra 51 đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, nữ ứng cử viên có 33 người (chiếm 38,82%); DTTS có 38 người (chiếm 44,71%); trẻ tuổi có 27 người (chiếm 31,76%); tôn giáo có 5 người (chiếm 5,88%); ngoài Đảng có 9 người (chiếm 10,59%); có 78 người có trình độ đại học trở lên (chiếm 92%).

Qua kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã; các địa phương đã thực hiện đảm bảo số lượng, thành phần, cơ cấu theo đúng quy định.

PV: Tỉnh ta có địa hình chia cắt, hơn 55% dân số là người đồng bào DTTS sinh sống phần lớn ở vùng sâu, vùng xa và có trình độ dân trí không đồng đều. Vậy đồng chí cho biết công tác tuyên truyền bầu cử đã chú trọng như thế nào, để cử tri phát huy được quyền, nghĩa vụ của mình trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Với những đặc điểm không thuận lợi như nêu trên, thì trước đó, công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến bầu cử, chúng tôi có chỉ đạo thường xuyên các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ bầu cử như sau:

Đó là, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã được triển khai từ sớm và bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, như: Xây dựng chuyên đề trên Báo Kon Tum, sóng phát thanh - truyền hình; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động; cổ động trực quan qua hệ thống bảng điện tử, pano, áp phích,…thông qua hệ thống truyền thanh tại cơ sở, thôn (làng), khu dân cư; tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp dân. Đặc biệt, các cơ quan được giao nhiệm vụ trên đã dịch một số nội dung tuyên truyền công tác bầu cử sang 4 thứ tiếng DTTS: BaNa, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Gia Rai để phát sóng, tuyên truyền, phổ biến đến bà con đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Qua nắm tình hình thực tế, hiện nay hầu hết người dân đã nắm rõ thông tin về ngày bầu cử, tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và đã sẵn sàng đi tham gia bỏ phiếu, để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân vào ngày 23/5/2021.

PV: Còn vài ngày nữa sẽ diễn ra ngày hội toàn dân tham gia bầu cử, đồng chí  có thể thông tin thêm những kết quả nổi bật đã triển khai chu đáo, sẵn sàng phục vụ bầu cử, cũng như tổ chức phương án bỏ phiếu phù hợp trong thời điểm dịch Covid-19 như hiện nay ?

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa: Sau một thời gian chuẩn bị, có thể khẳng định rằng công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, sẵn sàng cho ngày bầu cử, cụ thể như:

Thứ nhất, toàn tỉnh đã quán triệt và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Qua đó, nhận thức của cấp ủy và lãnh đạo, thành viên UBBC các cấp được nâng lên, triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Thứ hai, công tác hiệp thương, tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thường xuyên rà soát danh sách cử tri để điều chỉnh phù hợp trước thời gian bầu cử. Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, trong đó quan tâm đến nội dung mạn đàm danh sách ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp cho cử tri biết để sáng suốt lựa chọn.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, của huyện, xã đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn bằng các phương án, kế hoạch cụ thể; phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

Đặc biệt, đối với công tác tổ chức ngày bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch Covid - 19 có diễn biến phức tạp, và để đảm bảo tiến độ bầu cử tại các xã vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng ĐBKK, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia thống nhất cho tổ chức bầu cử trước 1 ngày tức là ngày 22/5, đối với một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại các xã Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long (huyện Đăk Glei) với 35 khu vực bỏ phiếu, 9.722 cử tri; tại Đồn Biên phòng xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) có 1 khu vực bỏ phiếu với 45 cử tri.

Đối với các địa phương, đơn vị tổ chức bầu cử sớm ngày 22/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng về ngày bầu cử sớm, phát thẻ cử tri, thông báo nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu đến toàn thể cử tri để người dân tích cực tham gia bầu cử; hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang trí các địa điểm bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật để phục vụ ngày bầu cử; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 và tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu.

Đối với bầu cử toàn dân ngày 23/5, toàn thể cử tri còn lại của tỉnh sẽ tham gia bầu cử để bầu ra những ứng cử viên có tín nhiệm cao nhất, đủ đức, đủ tài đại diện cho đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới.

Tỉnh cũng đặc biệt lưu ý, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, do đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã xây dựng phương án và hướng dẫn rất cụ thể về công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó quy định bố trí không gian khu vực bảo phiếu, thiết bị y tế, phòng tạm cách ly, xây dựng quy trình bỏ phiếu cụ thể cho từng nơi, gồm các điểm bỏ phiếu; tổ chức lấy phiếu đối với trường hợp cách ly tại nhà, khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế...

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, chu đáo của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ của nhân dân, tôi tin tưởng Cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của non sông, ngày hội của toàn dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

BBT tổng hợp từ nguồn: baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:369 | lượt tải:168

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:460 | lượt tải:388

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:254 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:131 | lượt tải:56

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:678 | lượt tải:772

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:766 | lượt tải:320

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:738 | lượt tải:396


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay1,932
  • Tháng hiện tại324,569
  • Tổng lượt truy cập30,400,119
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây