Ngành Tuyên giáo chú trọng tham mưu tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp 

Ngành Tuyên giáo chú trọng tham mưu tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Thứ năm - 28/12/2023 14:55
Sáng 28-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm 2023, mặc dù vẫn còn những nhân tố đã tác động, gây khó khăn đối với công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, toàn ngành tuyên giáo tỉnh nhà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được đề ra tại Hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023; các nhiệm vụ công tác tuyên giáo được đề ra tại chương trình công tác của cấp ủy, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ phát sinh do Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp chỉ đạo. Công tác tuyên giáo đã góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2023. Một số nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong năm 2023 đã được cấp ủy các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật:
Tham mưu tổ chức quán triệt, phổ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đầy đủ, kịp thời, trên tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng; đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời theo quy định.
Bám sát nội dung chương trình công tác của cấp ủy và yêu cầu của ban tuyên giáo cấp trên, tham mưu triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Trong đó, đã tham mưu tổ chức 22 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của cấp ủy; báo cáo sơ kết, tổng kết 14 nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
Toàn ngành đã tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức và nội dung đem lại hiệu quả thiết thực; tổ chức hội nghị các cấp sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng.
Tổ chức nhiều hoạt động triển khai công tác lý luận chính trị, đặc biệt đã triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sâu rộng trong các tổ chức đảng, TCCSĐ, cơ quan, đơn vị bằng những hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 13.000 cán bộ, công chức, viên chức.
Phối hợp tổ chức thành công Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III-2023; Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022; phối hợp chỉ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, thể thao trên địa bàn, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực trong việc phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội và thông tin báo chí phản ánh về địa phương, kịp thời báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác tuyên giáo của tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế như: (1) Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, đơn vị chất lượng chưa cao. (2) Việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị (treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu) chưa đảm bảo theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. (3) Hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chưa thật sự hiệu quả; nắm bắt, công cấp thông tin chưa nhiều, chưa kịp thời. (4) Công tác phối hợp trong báo cáo, cung cấp thông tin có nội dung còn chậm.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát nội dung phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra, cũng như những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu để triển khai thực hiện trong năm 2024 và thời gian tiếp theo; đồng thời đề nghị: 
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành, địa phương, đơn vị bám sát chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; của cấp ủy các cấp và ban tuyên giáo cấp trên để chủ động tham mưu triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ.
- Tham mưu tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
- Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực; trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và các ngành, nhất là kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 70 năm giải phóng Thủ đô; 30 năm Ngày thành lập huyện Đăk Hà (24/3/1994-24/3/2024); 15 năm Ngày thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009-10/4/2024)...; tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
- Đôn đốc đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện tích cực, trách nhiệm hơn trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm; tuyệt đối không ém thông tin, dấu thông tin vì sợ mất uy tín của lãnh đạo và hình ảnh địa phương. Rà soát, đánh giá hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để tham mưu đề xuất kiện toàn đội ngũ này. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất thành lập mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội đơn tuyến ở một số địa phương cần thiết.
- Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Kịp thời nắm bắt, xử lý các thông tin báo chí phản ánh về tỉnh, nhất là đối với các thông tin phản ánh tiêu cực.
- Phối hợp tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác khoa giáo. Trong đó tập trung vào việc cải thiện những vấn đề, chỉ tiêu cụ thể về sức khỏe, giáo dục đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy thống nhất theo tinh thần Quy định số 137-QĐ/TW, ngày 01-12-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kính đề nghị thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm, sâu sát hơn nữa đối với công tác tuyên giáo; quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo (tuyên huấn) đảm bảo số lượng, chất lượng; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tuyên giáo được tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.
 

Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:194 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:287 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:741 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1008 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay19,709
  • Tháng hiện tại332,500
  • Tổng lượt truy cập30,863,622
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây