Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ tư - 10/07/2024 04:18
Trong 3 ngày (08 đến 10-7), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 7. Các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp
Quang cảnh Kỳ họp
Tại Kỳ họp lần này, đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 60 nội dung, bao gồm 30 báo cáo, 30 tờ trình dự thảo nghị quyết, chất vấn và trả lời chất vấn do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình. Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh năm 2024 và trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND tỉnh cũng dành thời gian để chất vấn các thành viên UBND tỉnh với 08 vấn đề, nội dung đang được cử tri, Nhân dân trong tỉnh quan tâm theo tinh thần nhanh, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và có tranh luận, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của người đứng đầu trong chấp hành pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Sau gần 3 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; sáng 10-7, HĐND tỉnh tiến hành họp phiên bế mạc. Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua 31 nghị quyết để định hướng và tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.
Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2024 còn rất lớn, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hành động quyết liệt, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Trong đó quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch các vùng của huyện, quy hoạch chung xây dựng xã và các nội dung quy hoạch, kế hoạch quan trọng khác của tỉnh; trên cơ sở đó sớm có kế hoạch, giải pháp cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho thực hiện quy hoạch, trước hết là vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quy hoạch tỉnh đã đề ra. (2) Ngay sau kỳ họp này cần triển khai ngay công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024) để Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hiểu và nắm chắc quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình; đồng thuận và tích cực thực hiện, góp phần để các luật này được triển khai thông suốt trong thực tiễn, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển hơn nữa trong thời gian tới. (3) Đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát kế hoạch, phương án và chủ động bố trí nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai; quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo là chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt phương châm “04 tại chỗ”; công tác dự báo phải được thực hiện từ sớm, từ xa, đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ và lấy sự an toàn của người dân là điều kiện tiên quyết trong các hoạt động của phòng, chống thiên tai. Trong đó cần hết sức quan tâm công tác vận hành liên hồ chứa của các công trình thủy điện, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của việc điều tiết nước, xả lũ của các công trình thủy điện đến công trình nhà ở, đất sản xuất và đời sống của Nhân dân. (4) Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giá cả trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, không để hành vi thao túng giá cả trên thị trường.
* 31 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 
1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 
2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
3. Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
6. Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
7. Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024-2025. 
8. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
9. Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
10. Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
11. Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.
12. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.
13. Nghị quyết về việc điều chỉnh khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh về Đề án Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
14. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.
15. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2024.
16. Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum.
17. Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch năm 2024 từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023.
18. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư tuyến đường quy hoạch ký hiệu D7 thuộc Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông, thành phố Kon Tum.
19. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung cơ sở vật chất cho Phân hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tại huyện Ia H’Drai.
20. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn.
21. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
22. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
23. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần.
24. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Hà.
25. Nghị quyết về danh mục dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum.
26. Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
27. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023.
28. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.
29. Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
30. Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh.
31. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.


Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:316 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:410 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1291 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1518 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3030 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1668 | lượt tải:766

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:230 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay7,581
  • Tháng hiện tại338,992
  • Tổng lượt truy cập32,011,785
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây