Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI thành công tốt đẹp! 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI thành công tốt đẹp!

Thứ bảy - 08/12/2018 10:51
Trong 03 ngày (từ 05 đến 07-12), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, báo cáo của các cơ quan chức năng.
Đánh giá về tình hình KT-XH năm 2018, HĐND tỉnh khẳng định: Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,28%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá; xuất khẩu tăng cao; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện; cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được mở rộng.
Kỳ họp cũng đã tiến hành giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh và nhận thấy hầu hết kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết, trả lời.
Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, HĐND tỉnh yêu cầu những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách nhiệm vụ được giao.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thực hiện việc miễn nhiệm 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh do chuyển công tác; miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.
Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành 26 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Phát biểu kết luận Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đề nghị lãnh đạo từng cấp, từng ngành, từng địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp mà HĐND tỉnh vừa thông qua. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng rừng bền vững kết hợp với kinh doanh du lịch, dịch vụ và sản xuất dưới tán rừng trên địa bàn; đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020 …
Trong đó chú trọng đến việc thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” gắn với thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, Đẳng Sâm và các loại dược liệu khác.
Hai là, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum và dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24; các dự án phục vụ thu hút đầu tư, du lịch...
Ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp. Trong năm 2019 phải cho ra đời được Trung tâm Hành chính công.
Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, chủ động theo dõi, phòng, chống, ngăn chặn sự lây lan các dịch bệnh lây nhiễm; quan tâm công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp và xử lý kịp thời có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dung đen đảm bản an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
 
   * 26 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI:
1. Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
2. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025”
3. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019
4. Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020.
5. Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
6. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7. Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum.
8. Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
9. Nghị quyết Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020.
10. Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017.
12. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.
13. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.
14. Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019.
15. Nghị quyết Quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
16. Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.
17. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019.
18. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
19. Nghị quyết về thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
21. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
22. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.
23. Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
24. Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum.     
25. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
26. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND tỉnh. 

Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:91 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:85 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:233 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:230 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:200 | lượt tải:50

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:219 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay647
  • Tháng hiện tại230,303
  • Tổng lượt truy cập10,377,868
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây