Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng 
banner 1
 

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng

Thứ bảy - 14/07/2018 13:44
Từ ngày 11 đến 13-7, HĐND tỉnh khóa XI tiến hành Kỳ họp thứ 6. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Krinh Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI
Quang cảnh Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI
Dự kỳ họp, có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Bình Trọng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; các huyện, thành phố cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, tại kỳ họp này, cùng với việc nghiên cứu, xem xét các báo cáo theo luật định, các đại biểu sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thầm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, như: Cơ chế, chính sách mang tính đặc thù về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; xem xét, thảo luận, quyết định: giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm học 2018 - 2019; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; mức chi hỗ trợ đối với hoạt động đối với Uỷ ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng; quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương; xem xét sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung đối với các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hiện nay không còn phù hợp... Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân nhân, Ủy viên Ủy ban nhân dân và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều nội dung, trong đó có nội dung đại biểu đã được tiếp cận và thảo luận tại tổ sau khi tiếp xúc cử tri; có nội dung trong quá trình chuẩn bị có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc do yêu cầu từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung nên chưa kịp thời gửi đến đại biểu. Kỳ họp chỉ dành một buổi trình bày tóm tắt một số nội dung quan trọng, thời gian còn lại dành để đại biểu thảo luận kỹ các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, chất vấn, trả lời chất vấn; vì vậy, đối với những cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền trình bày các nội dung trình cần trình bày ngắn gọn; đại biểu chất vấn và người được trả lời chất vấn phải thực hiện đúng quy định về việc đặt câu hỏi và trả lời đã được kỳ họp thông qua, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm....
Qua hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.
Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất ban hành 22 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định của pháp luật và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nhiều chủ trương, giải pháp mới có tính dài hạn, định hướng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Kỳ họp cũng đã xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.
Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: bên cạnh những thuận lợi, chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nỗ lực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,25% so với cùng kỳ năm trước; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng đầu tư phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp trong nước có nhiều khởi sắc; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện theo đúng quy định; chất lượng giáo dục, chất lượng khám - chữa bệnh tiếp tục được cải thiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững...
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên thì: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; phát triển rau hoa quả xứ lạnh chưa đạt mục tiêu đề ra; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu; việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư một số dự án còn bất cập; một số vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp còn xảy ra; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế...
Kỳ họp đã tiến hành giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh và nhận thấy: Hầu hết kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết, được đa số cử tri và Nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, vẫn còn có kiến nghị giải quyết chậm, chưa xác định rõ thời gian hoàn thành; có kiến nghị đã kéo dài qua nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, thuyết phục. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát thực tế kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách, bồi thường, giải phóng mặt bằng…kịp thời tổng hợp, báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các thành viên Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém và lộ trình xử lý, giải quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị xác đáng của đại biểu và cử tri; những nội dung đã hứa, cam kết khắc phục cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh để kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân biết, theo dõi, giám sát.
Kỳ họp đã xem xét miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, để nhận nhiệm vụ mới. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với các ông, bà: (1) Ông Nguyễn Văn Bảy, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp; (2) Ông Phạm Ngọc Khanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh; (3) Bà Phạm Thị Trung, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trên cơ sở giới thiệu của Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể: bầu ông Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND tỉnh tán thành các ông: Nguyễn Văn Bình - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; A Vượng - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Phạm Đình Thanh - Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ:
Một là, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ra nghị quyết điều chỉnh các ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực; ban hành chính sách, biện pháp cụ thể về phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; thông qua phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Đây là những chủ trương, giải pháp có tính đột phá, mở ra hướng đi mới, phù hợp với xu thế chung và điều kiện thực tiễn của địa phương, nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp mà chủ lực là các sản phẩm dược liệu, trong đó có sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành phải có kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại các nghị quyết này.
Hai là, những năm qua chúng ta đã rất nỗ lực cố gắng trong công tác cải cách hành chính, nhiều chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được cải thiện, nhưng vẫn còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và của nhà đầu tư. Vì vậy, tôi yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, trước hết là các thành viên UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh trong cương vị vừa là thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương, vừa là người giám sát, đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực thi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải phát huy cao nhất năng lực, vai trò, trách nhiệm của mình để công tác cải cách hành chính của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, nhất là về cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công chức, công vụ. Trước mắt, cần khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện thật tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 487/KH-UBND ngày 28-2-2018 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) năm 2018, định kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, yếu kém, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu cải thiện các chỉ số thành phần đã đề ra.
Ba là, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng….Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay, bảo kê cho hoạt động khai thác rừng, khoáng sản trai phép theo đúng quy định của pháp luật.
Bốn là, tăng cường lãnh đạo, quản lý bằng nhiều chủ trương và giải pháp thích hợp để đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động tấn công, xóa bỏ các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen…Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp. Chú trọng đúng mức việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn và đối thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị bức xúc của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề có liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình; đồng thời, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua để kiến nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo kịp thời gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách đi nhanh vào thực tiễn, thiết thực góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhanh và bền vững hơn.
* 22 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XI:
1. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020.
5. Nghị quyết về đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.
6. Nghị quyết về phương án giao rừng, cho thuê rừng để quản lý, sử dụng rừng bền vững, kết hợp đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
7. Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2018 - 2019.
8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.
9. Nghị quyết Quy định việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
10. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11. Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
12. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với hoạt động của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
13. Nghị quyết quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
14. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện tập trung tại cộng đồng.
15. Nghị quyết quy định mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.
16. Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương.
17. Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
18. Nghị quyết quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương.
19. Nghị quyết về bổ sung Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay.
20. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
21. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018.
22. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:50 | lượt tải:16

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:27

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:155 | lượt tải:63

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:165 | lượt tải:45

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:189 | lượt tải:145

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:88 | lượt tải:56

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:373 | lượt tải:111
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay6,454
  • Tháng hiện tại287,521
  • Tổng lượt truy cập12,142,091

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây