Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII 

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII

Thứ năm - 01/07/2021 04:56
Sáng 1/7, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI chủ trì Kỳ họp.
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: TH
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: TH
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố Kon Tum và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Thành công của HĐND tỉnh khóa XI sẽ là những kinh nghiệm quý báu để HĐND tỉnh khóa XII tiếp tục nghiên cứu, kế thừa, vận dụng nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt; ủy viên của các cơ quan thuộc HĐND tỉnh, thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh khóa XII. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng được đông đảo cử tri quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó để bầu giữ các chức vụ quan trọng trong chính quyền địa phương. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, thảo luận và quyết định chính xác để các Nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp cụ thể hóa, thể chế hóa một cách đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quyết định của Trung ương và điều kiện cụ thể của tỉnh, có tính khả thi cao nhất và đi nhanh hơn vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Giấy Chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đại biểu. Ảnh: TH

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII; tỉnh Kon Tum có 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. 51 đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XII, trong đó, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thuộc đơn vị bầu cử số 12, huyện Kon Plông) có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 98,09%. Số lượng đại biểu được bầu đảm bảo cơ cấu về thành phần, độ tuổi, trình độ… Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 16/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết 44/NQ-UBBC ngày 17/6/2021 xác nhận 51 người đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nhiện vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: TH

Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh và chúc mừng 51 đại biểu đã được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu sẽ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân toàn tỉnh để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện cao nhất trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tâm, khách quan, lựa chọn những đồng chí thực sự xứng đáng để bầu các chức danh, sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy cho nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Đây chính là tiền đề vững chắc và mang tính quyết định, xuyên suốt cho hoạt động cả nhiệm kỳ của HĐND và UBND tỉnh.

Đồng chí A Pớt đề nghị HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của khóa trước, nêu cao quyết tâm chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với các hoạt động của HĐND tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp; chất lượng ban hành các nghị quyết, đảm bảo tính khả thi, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở thực tiễn của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Đề nghị HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND thể hiện rõ nét hơn năng lực của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giám sát, khảo sát, nhất là tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn...

Đối với từng đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng thời, hướng mạnh về cơ sở, liên hệ mật thiết với nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, xứng đáng là người đại biểu trung thành, người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng, tin tưởng, HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu của các khoá trước, tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết, trách nhiệm để cùng quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, đột phá, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Buổi chiều, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong Cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; thảo luận ở tổ về các nội dung trình Kỳ họp.

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1-2/7.

Thùy Hương
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/khai-mac-ky-hop-thu-nhat-hdnd-tinh-khoa-xii-19413.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:52

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:435 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1380 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1598 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3115 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1750 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm86
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại376,515
  • Tổng lượt truy cập32,049,308
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây