Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 
banner 1
 

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Thứ năm - 25/02/2021 08:34
Ngày 24/2, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng chủ trì, điều hành Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; kết hợp giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MT

Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Tổng Biên tập Báo Kon Tum, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Tại điểm cầu các địa phương có Thường trực các huyện ủy, thành ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy, thành ủy; thường trực các đảng ủy quân sự, công an và bí thư các chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo trọng tâm kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra từ ngày 25/1 đến 1/2/2021 thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả chương trình, nội dung đề ra. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Theo đánh giá, cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Cùng đó, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức, bộ máy tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tăng cường, thực hiện chặt chẽ, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh; kỷ luật kỷ cương của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm.

Năm 2021, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt và triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy và huyện ủy, thành ủy triển khai tốt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, công tác tổ chức cán bộ, tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, các vấn đề liên quan đến nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở để chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc” để kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân ngay từ cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá, năm 2020 công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; hầu hết cán bộ, đảng viên đã hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên phải được tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác nêu gương, để tự học tập và làm tốt công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận đối với các nội dung, văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng Đảng.

Đồng thời, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tham gia tốt công tác tham mưu, vừa làm tốt công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Mặt khác, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát liên tục công tác xây dựng Đảng, thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu đảng viên là lãnh đạo của các cấp ủy, các cơ quan, các địa phương cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác với từng nội dung cụ thể gắn với thực tế trong công tác xây dựng Đảng còn có hạn chế, tồn tại thời gian qua. Từ đó, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong sạch, vững mạnh.    

Mai Trâm
http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2020-17971.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:310 | lượt tải:81

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:125 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:229 | lượt tải:105

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:434 | lượt tải:71

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:492 | lượt tải:95

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:159 | lượt tải:66

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:573 | lượt tải:139
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay6,149
  • Tháng hiện tại291,037
  • Tổng lượt truy cập12,498,449
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây