Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Chủ nhật - 13/06/2021 10:19
Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.
nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, điểm cầu tại hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum
nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, điểm cầu tại hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum
Tỉnh Kon Tum, ngoài điểm cầu chính tại hội trường Ngọc Linh, Hội nghị được kết nối đến các điểm cầu cấp tỉnh tại trụ sở làm việc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; được truyền trực tiếp đến 14 điểm cầu các huyện, thành phố và 82 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn với 4.075 đại biểu tham gia. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường Ngọc Linh; đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu hội trường HĐND tỉnh.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau khi Chỉ thị 05 được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong nhận thức và hành động.
Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được cụ thế hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo ra những chuyến biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm... Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở đều ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05. Ngay khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo Bác đã được thực hiện gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học tập đi đôi với làm theo" trên tất cả các phương diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng đạo đức, văn minh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính điển hình. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 13 chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2019, chương trình Giao lưu được đầu tư công phu, nâng tầm về chất, trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc với tên gọi "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng". Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý", giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền về các gương điển trong hình học tập và làm theo Bác, "gương người tốt, việc tốt". Từ năm 2020, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện các phim ngắn biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cách thể hiện chân thực, sinh động.
Công tác tuyên truyền đối ngoại và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nước ngoài được coi trọng. Bộ Ngoại giao đã tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài" tại các nước có quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tọa đàm, hội thảo, triển lãm, đặt tượng Bác, đặt tên Bác cho đường phố, trường học... Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở các nước đã tổ chức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, để bạn bè quốc tế và kiều bào hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Đồng thời, phát động và khuyến khích tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đạo đức của Hồ Chí Minh chính là đạo đức cách mạng, biểu hiện cao nhất là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện ở sự giản dị, cầu thị, gần gũi nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, phải xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, lấy người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau, để xây dựng Đảng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.
Việc học tập và làm theo Bác đã được Đảng ta chỉ ra từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm thiết thức, tạo sự chuyển biến, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội. Nổi bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác ngày càng bài bản, chất lượng, việc rèn luyện, tu dưỡng rèn luyện gắn với nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã nêu gương bằng nhiều việc làm cụ thể, gắn học tập với làm theo. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.
Những kết quả tích cực trên đây đã góp phần tích cực đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất vững vàng, tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Nhiều việc khó trong xây dựng chỉnh đốn Đảng được chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ, đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết với hiệu quả rõ rệt. Từ học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, thật sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước và mong muốn cống hiến, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái phấn đấu vì mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác trên cả nước, mỗi tập thể, cá nhân điển hình là những bông hoa đẹp, đang từng ngày vun đắp tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước. “Đảng, Nhân dân rất trân trọng ghi nhận, mong các đồng chí tiếp tục phát huy, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, thiếu kịp thời, chưa sát thực tế, chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu; việc cam kết tu dưỡng của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; việc xác định khâu đột phá còn lúng túng, việc phát hiện các tập thể cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác còn thiếu kịp thời; việc tuyên truyền, quảng bá còn thiếu thuyết phục; việc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, chưa mạnh mẽ, phê bình và tự phê bình còn qua loa chiếu lệ, tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm còn diễn ra ở nhiều nơi; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn thiếu quyết liệt, hiệu quả ngăn ngừa, cảnh báo chưa cao…
Khẳng định chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, tuy nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định cả hệ thống chính trị không được chủ quan, khi tình hình thế giới, trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch không ngừng chống phá sự nghiệp của Đảng, Nhà nước ta.
Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt dược trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng phát huy nội lực, vươn lên; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thống nhất tư tưởng hành động, lời nói và việc làm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo, hiện thực hóa bằng chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị, giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, các khâu đột phá. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nêu gương trong tác phong, lời nói, có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh tỉnh răn đe; tạo dấu ấn trong xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã trực tiếp chủ trì, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, Bài phát biểu quan trọng này cùng bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là tài liệu quan trọng, có giá trị dẫn dắt, định hướng cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, mọi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, như chỉ đạo, mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra.
Dịp này, Ban Bí thư trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể và 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
* Buổi chiều, các đại biểu được nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, điểm cầu tại tỉnh Kon Tum


Tin, ảnh: Dương  Thị Mộng Thu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:371 | lượt tải:169

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:462 | lượt tải:390

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:254 | lượt tải:77

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:133 | lượt tải:57

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:680 | lượt tải:775

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:768 | lượt tải:321

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:740 | lượt tải:397


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay2,846
  • Tháng hiện tại325,483
  • Tổng lượt truy cập30,401,033
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây