Hội nghị trực tuyến giao ban Khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021 

Hội nghị trực tuyến giao ban Khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021

Thứ tư - 28/07/2021 10:21
Chiều ngày 27/7, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban Khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2021.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các ban cán sự đảng: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện, có tập thể Thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc các huyện ủy, thành ủy và đại diện các đảng ủy trực thuộc huyện ủy, thành ủy.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó về công tác tuyên giáo, tư tưởng đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Đã xây dựng, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề riêng của tỉnh năm  2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh, bền vững”.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, đã hoàn thành việc nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2020, trong đó có có 74,2% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng 0,44% so với năm 2019; có 72,13% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt, tăng 0,07% so với năm 2019. Tổ chức thi tuyển công chức khối cơ quan hành chính nhà nước và khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 chất lượng tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên, đã kết nạp 506 đảng viên, đạt 56,22% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra, nâng tổng số đảng viên đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 29.483 đảng viên.

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong công tác dân vận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội; giới thiệu, hướng dẫn các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm khơi dậy khát vọng phát triển để vươn lên thoát nghèo.

Công tác thanh tra tiếp tục được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã triển khai 51 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 261 triệu đồng; đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 07 tập thể và 30 cá nhân sai phạm; qua công tác thanh tra chưa phát hiện vụ việc liên quan đến tham nhũng.

Tại Hội nghị, đại biểu tại điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện đã báo cáo bổ sung, thảo luận làm rõ về kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo ý kiến định hướng thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào các nội dung như về công tác dân vận, vận động quần chúng; công tác tuyên truyền, giáo dục; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ cơ sở, chất lượng sinh hoạt chuyên đề; đấu tranh phê bình và tự phê bình; công tác kiểm tra và phòng chống tham nhũng,...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh đưa tin tuyên truyền về các ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh (06 ca mắc tính đến ngày 27/7) là các trường hợp từ tỉnh khác đi ngang và đi vào địa bàn tỉnh Kon Tum và đã được phát hiện, cách ly kịp thời, chưa đi vào cộng đồng; đưa tin tuyên truyền đúng sự thật để từ đó vận động người đọc đối chiếu với các tin, bài viết chưa đúng sự thật, sai sự thật về Kon Tum.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, về công tác xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy xây dựng Kế hoạch đi kiểm tra công tác phát triển đảng viên; công tác phát triển chi bộ có cấp ủy. Từ đó, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nếu chưa đạt phải kịp thời đôn đốc. Xây dựng Kế hoạch cuối năm đi kiểm tra để đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đặc biệt là chi bộ cơ sở (chi bộ thôn, làng).

Đề nghị các Đảng bộ nhanh chóng rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự, thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu đối tượng đó thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, sau quy hoạch làm quy trình 5 bước và thực hiện bổ nhiệm; về nội dung này đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đảm bảo.

Đề nghị tất cả cấp ủy các cấp làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền giáo dục, đây là nội dung quan trọng nhằm góp phần việc phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 bằng các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết.

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch còn lại trong 6 tháng cuối năm; lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế làm việc của cấp ủy mình, trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ phải được đặt lên hàng đầu.

Các cấp ủy thường xuyên giáo dục nhắc nhở đảng viên của mình để đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao, trong đó người đứng đầu cấp ủy các cấp phải nêu gương.

Trong 6 tháng cuối năm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt để góp phần cùng với chính quyền địa phương các cấp bảo đảm chỉ tiêu kinh tế- xã hội của 6 tháng cuối năm và của năm 2021./.

Vũ Huệ
https://kontum.gov.vn/pages/detail/38509/Hoi-nghi-truc-tuyen-giao-ban-Khoi-Dang-va-giao-ban-voi-cac-huyen-uy-thanh-uy-Dang-uy-truc-thuoc-Tinh-uy-6-thang-dau-nam-2021.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:250 | lượt tải:105

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:249 | lượt tải:93

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:250 | lượt tải:88

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:72 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:689 | lượt tải:301

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:187 | lượt tải:79

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:765 | lượt tải:404
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay2,354
  • Tháng hiện tại354,104
  • Tổng lượt truy cập16,179,253
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây