Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 
banner 1
 

Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Thứ sáu - 22/01/2021 17:09
Sáng 21-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo; đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố.
Trong năm 2020, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí đảm bảo theo đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, bám sát thực tiễn. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã bám sát định hướng và tình hình thực tế tại địa phương để thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm. Báo chí đã thông tin, tuyên truyền sâu sắc, kịp thời về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt những tuyến tin, bài về phòng chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; cho bạn đọc thấy được tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, dịch bệnh của cả hệ thống chính trị. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tum thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền. Cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Kon Tum kịp thời phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa thông tin của Kon Tum đến với công chúng trong và ngoài nước. 
Tuy nhiên, công tác báo chí trong năm qua cũng còn những hạn chế nhất định. Việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Thông tin trên báo chí địa phương chưa thực sự phong phú; chưa có nhiều bài viết sắc sảo về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; có trường hợp cộng tác viên của một số cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp trên địa bàn tỉnh có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí, phản ánh thông tin chưa chính xác, dùng tiêu đề bài báo không phù hợp, dễ gây hiểu nhầm, gây ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy vai trò của mình, xứng đáng là những nhà báo chân chính của báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong năm 2021, để công tác báo chí đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp, ngành liên quan thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản.
Đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị và những người làm báo cần nghiên cứu kỹ, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, nghị định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành về công tác báo chí, quy định của Hội Nhà báo Việt Nam và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.
Các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, nhất là những thôn, làng vùng xâu, vùng xa để có những tư liệu chân thực nhất về đời sống kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phương; bám sát nhiệm chính trị của địa phương, tập trung phản ánh, thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác những vấn đề có tính thời sự như xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, quản lý bảo vệ rừng, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.
Đặc biệt trong năm 2021, báo chí cần tập trung thông tin, phản ánh về công tác quản lý bảo vệ rừng theo hướng kịp thời phát hiện, phản ánh đúng thực tế những hành vi xâm hại rừng cũng như công tác xử lý của các cơ quan, ngành chức năng.
Đội ngũ những người làm báo cần thường xuyên, tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và đặc biệt là tu dưỡng đạo đức người làm báo; hạn chế đến mức thấp nhất các thông tin sai sự thật, thông tin một chiều, phiến diện, không mang tính xây dựng.
Đối với Báo Kon Tum và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, để thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn của các loại hình báo chí; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ cho phóng viên, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt, có trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí tỉnh về việc trang bị cơ sở vật chất để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy quyết định, tạo điều kiện cho các cơ quan quan báo chí phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho tỉnh; đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy thực hiện tốt Thông báo số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”.
Về Giải Báo chí tỉnh, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh nghiên cứu đề xuất tăng thêm kinh phí để tổ chức Giải hàng năm đạt kết quả tốt, trong đó chú ý mở rộng đối tượng tham gia là tất cả phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú tại địa phương có sản phẩm thông tin, phản ánh về Kon Tum được đăng, phát trên các báo Trung ương và địa phương.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quốc Huy đề nghị các cấp ủy, địa phương, các cơ quan báo chí cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần triệt để khai thác thế mạnh của từng loại hình, đấu tranh có hiệu quả trên báo điện tử và trang mạng xã hội; siết chặt quy trình làm báo không để xảy ra sai sót về chính trị, nhất là những tin, bài liên quan những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


Tin, ảnh: Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:18 | lượt tải:3

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:33 | lượt tải:14

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:87 | lượt tải:29

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:33

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:185 | lượt tải:73

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:191 | lượt tải:48

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:211 | lượt tải:159
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay675
  • Tháng hiện tại308,279
  • Tổng lượt truy cập12,162,849

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây