Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm - 23/06/2022 13:58
Sáng 23-6 tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung  ương; các đồng chí trưởng ban và trưởng phòng tham mưu công tác tổng hợp của ban tuyên giáo 63 tỉnh uỷ, thành uỷ.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật như: chỉ đạo quyết liệt toàn Ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo. Tập trung triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, trọng tâm là sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, cung cấp cơ sở khoa học xây dựng 14 đề án của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảm bảo thiết thực, chất lượng. Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, phát hiện những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo khắc phục, tháo gỡ. Tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước… tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào giữ vững độc lập, chủ quyền; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của Đảng 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều, một số nơi chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tuy đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo song nội dung, quy trình, phương thức triển khai thực hiện chưa cụ thể, còn lúng túng nên hiệu quả chưa rõ nét. Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi hiệu quả chưa cao; việc tổ chức đối thoại với nhân dân ở một số địa phương, bộ, ngành còn chưa nghiêm; tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu có lúc, có nơi, trên một số lĩnh vực chưa rõ. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm; việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn bất cập, việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của một số báo, tạp chí chưa nghiêm. Công tác tham mưu, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Tham luận, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác tuyên giáo trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai các quan điểm chỉ đạo tại Hội nghị văn hoá toàn quốc; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; các kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền…
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tuyên giáo tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022:
1. Tập trung xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy bảo đảm chất lượng, tiến độ.
2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
3. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
4.  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
5. Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.
6. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.
7. Kiện toàn, sắp xếp tạo sự thống nhất về tổ chức bộ máy tuyên giáo toàn quốc; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.59.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở

Lượt xem:298 | lượt tải:123

HD.60.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Lượt xem:299 | lượt tải:109

HD.61.BTGTW

Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lượt xem:298 | lượt tải:109

HD.58.BTGTW

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Lượt xem:88 | lượt tải:36

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ

Lượt xem:742 | lượt tải:320

HD.32.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"

Lượt xem:197 | lượt tải:85

HD.31.BTGTU

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI

Lượt xem:818 | lượt tải:429
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,522
  • Tháng hiện tại372,683
  • Tổng lượt truy cập16,197,832
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

bao chi xdd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây