Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) 

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng)

Thứ tư - 13/10/2021 15:58
Sáng 13-10, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng) đã tiến hành bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hoàn thành nội dung chương trình đã đề ra.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ngành, huyện, thành phố.
Ngay sau khai mạc, Hội nghị đã nghe Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; quán triệt Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 9/8/2021 về ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề quan trọng. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá, trong 9 tháng năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tỉnh ta đã thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 6,05%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường ước đạt 17.779 tỷ đồng, bằng 68,6% so với kế hoạch. Đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. An  ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp và có khả năng không đạt chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt tiến độ dự toán địa phương giao. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn rất thấp so với kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Thu hút đầu tư chưa hiệu quả; khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư chậm được tháo gỡ, thời gian chuẩn bị để thực hiện một dự án đầu tư còn dài...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XVI (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Nghị quyết "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".
Về nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý IV-2021. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng thêm 16,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 6.000 tỷ đồng. Thành lập mới 148 doanh nghiệp. Trồng mới 312ha cây ăn quả, 500ha Sâm Ngọc Linh, 1.040ha các cây dược liệu khác. Xây dựng thêm 1 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Tỷ lệ che phủ rừng tăng thêm 0,08%. Phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết nạp mới gần 200 đảng viên. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Hội nghị
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tập trung: Quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện đầy đủ Kết luận HNTW4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định 19 điều đảng viên không được làm vừa được Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sửa đổi, bổ sung. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 9/8/2021, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Trong đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành (DDCI) và tiến hành đánh giá vào cuối năm 2021. Rà soát, chuẩn bị các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 để trình Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cuối năm 2021. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các sở, ngành tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng hành cùng nhà đầu tư; rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư để thu hút, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội…
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những khuyết điểm, hạn chế đối với địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị theo dõi tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, nhận xét đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên vào cuối năm 2021.


Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KL.45.TW

Kết luận của HNTW6 khoá XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:39 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đc Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

Lượt xem:66 | lượt tải:26

NQ.27.TW

NQ 27 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Lượt xem:119 | lượt tải:75

NQ.28.TW

NQ 28 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Lượt xem:150 | lượt tải:58

NQ.29.TW

NQ 29 Hội nghị TW6 khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lượt xem:59 | lượt tải:51

CT.18.TW

về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội

Lượt xem:126 | lượt tải:84

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:213 | lượt tải:58
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay3,219
  • Tháng hiện tại75,847
  • Tổng lượt truy cập20,115,292
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây