Tin tức tổng hợp tuần (từ 23-11 đến 29-11-2020) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 23-11 đến 29-11-2020)

Thứ hai - 30/11/2020 08:39
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với huyện Đăk Hà tổ chức Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ VI/2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe”. (ảnh: baokontum.com.vn)
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với huyện Đăk Hà tổ chức Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ VI/2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe”. (ảnh: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần: Sáng 25-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao quyết định cho 3 đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Theo đó, tại Quyết định 75-QĐ/TU, ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia Đảng đoàn và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tại Quyết định 76-QĐ/TU, ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021; tại Quyết định 74-QĐ/TU, ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công đồng chí Nghe Minh Hồng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và tại Quyết định 77-QĐ/TU, ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nghe Minh Hồng.
* Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10
- Sáng 23-11, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Tổ 1 Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí A Pớt đề nghị huyện Tu Mơ Rông và xã Tu Mơ Rông tổ chức quán triệt Luật Cư trú để mọi người dân nắm và hiểu rõ. Đồng chí mong muốn nhân dân và chính quyền địa phương cố gắng tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS  và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
- Chiều 23-11, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà).
Kết luận Hội nghị, đồng chí A Pớt đề nghị trên cơ sở trả lời của UBND huyện Đăk Hà và xã Đăk Ui ở phần các nội dung người dân kiến nghị thuộc thẩm quyền, phải cụ thể hóa bằng văn bản đưa về cơ sở thông tin, phổ biến cho nhân dân kịp thời nắm bắt. Đồng chí cũng nhấn mạnh, các kiến nghị về quy định điều chỉnh bậc thang giá điện, cũng như vướng mắc về thủ tục xác nhận ủy thác cho vay vốn như phản ánh trên của bà con, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội, bộ, ngành Trung ương xem xét, tháo gỡ phù hợp, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân hưởng lợi. Trong đó tạo cơ chế thuận lợi cho bà con có nguồn vốn vay giảm nghèo, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống tốt hơn; mặt khác tránh tình trạng vay nóng, vay tín dụng đen đang xảy ra ở nhiều nơi như thời gian qua.
* Ngày 23-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh) đến 49 điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, thị trấn với trên 3.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia.
Hội nghị đã nghe các đồng chí báo cáo viên thông tin về những thành quả nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội. Trong đó tập trung một số chỉ tiêu như: về cơ cấu ngành kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng, phát triển diện tích các loại cây trồng chủ lực (cao su, cà phê, sắn, cây ăn quả, Sâm Ngọc Linh, cây dược liệu…); việc phát triển các loại hình du lịch ở các địa phương có thế mạnh, việc đầu tư phát triển đô thị thành phố Kon Tum, phát triển kinh tế hợp tác xã…
Theo Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 19-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp huyện và tương đương hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt trước ngày 15-12-2020; các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến các bộ, đảng viên và nhân dân trước ngày 30-12-2020.
* Sáng 23-11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020”.
Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016-2020”, ngành VHTTDL tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án này.
Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến tham luận, nêu bật những kết quả đạt được; những tồn tại và hạn chế cần khắc phục; kiến nghị một số giải pháp để triển khai thực hiện đề án đạt kết quả tốt hơn trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng và trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng trước xu thế phát triển của xã hội hiện nay; phục hồi và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội truyền thống để tạo môi trường diễn xướng cồng chiêng; phấn đấu có 10/10 huyện, thành phố tổ chức truyền dạy kỹ thuật đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, múa xoang cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ kinh phí mua cồng chiêng cấp cho các làng đồng bào DTTS chưa có cồng chiêng, phấn đấu đến năm 2021, 100% số làng có cồng chiêng; duy trì tổ chức thường niên Tuần lễ văn hóa-du lịch, Ngày hội văn hóa-thể thao-du lịch từ cấp xã đến cấp tỉnh.
* Sáng 24-11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật (viết tắt là Hoàn thiện pháp luật). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại 63 điểm cầu trong cả nước đã nghiên cứu tổng quan về công tác Hoàn thiện pháp luật giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Ban Nội chính Trung ương; công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện phản biện xã hội trong Hoàn thiện pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hoàn thiện pháp luật của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Bộ Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tham mưu việc Hoàn thiện pháp luật cho Chính phủ và đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước trong việc thực thi pháp luật. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng, không được hình thức. Trong đó, Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ về các văn bản quy phạm pháp luật; các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác dự báo về pháp luật, đổi mới quy trình và hiện đại hóa trong việc lấy ý kiến, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, có chế tài nghiêm minh đối với các vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thi hành pháp luật và chống lợi ích nhóm trong thực thi pháp luật.
* Sáng 24-11, UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đăk Xú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Xú vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân và 7 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016 - 2020); 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016 - 2020) được Chủ tịch xã Đăk Xú tặng Giấy khen.
* Từ ngày 24 đến 27-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ toàn tỉnh lần thứ V-2020.
Đây là giải truyền thống hàng năm nhằm tạo cơ hội cho các vận động viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu; kích thích phát triển môn bóng chuyền trong cán bộ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển bóng chuyền nam, nữ của tỉnh để tham gia các giải thi đấu khu vực và toàn quốc.
* Chiều 24-11, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh đã đến kiểm tra công tác giáo dục - đào tạo và công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực để nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là các tuyền đường liên thôn, liên xã, đường đi khu sản xuất… đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng chí cũng lưu ý huyện cần chủ động ứng kinh phí ngân sách huyện để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở cho người dân để sớm ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân vùng bị thiên tai; đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh môi trường và theo dõi tình hình dịch bệnh phát sinh sau lũ để có biện pháp phòng chống kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch, không để bùng phát, lây lan diện rộng.
Đối với các kiến nghị của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan của tỉnh khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.
* Ngày 25-11, tại huyện Đăk Hà, Đoàn giám của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ làm Phó Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 21/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* Sáng 26-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ trao tặng 100 căn nhà và 500 con bò giống cho các hộ nghèo tỉnh Kon Tum.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành liên quan. Về phía VietinBank có ông Lê Đức Thọ- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank và lãnh đạo VietinBank- Chi nhánh Kon Tum.
Với tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng chia sẻ trước những khó khăn của các hộ gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai vừa qua, VietinBank trao tặng 100 căn nhà, 500 con bò giống cho người nghèo Kon Tum và tiếp tục tài trợ thêm 5 tỷ đồng giúp tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội. Tổng cộng đợt này VietinBank đã tài trợ số tiền 15 tỷ đồng cho tỉnh để giúp đỡ người nghèo và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
* Chiều 26-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về các chuyên đề giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND; khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh; khảo sát tình hình triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghi quyết số 37, Đề án 498, Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Hải đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện các quy hoạch, đề án; đồng thời tổng kết, đánh giá những quy hoạch, đề án, đề nghị HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của tỉnh.
* Chiều tối 26-11, tại sân vận động Kon Tum, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thanh Niên phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Kon Tum tổ chức Lễ khai mạc vòng loại Giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia - Báo Thanh Niên lần thứ 24 năm 2020.
Giải năm nay có 20 đội tham dự vòng loại, chia làm 4 bảng: Bảng A có các đội Viettel, Hà Nội, Luxury Hạ Long, Nam Định, Becamex Bình Dương, thi đấu tại Hà Nội; Bảng B có SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Công an Nhân dân, Đăk Lắk, Phố Hiến, thi đấu tại Kon Tum; Bảng C gồm Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, thi đấu tại Pleiku; Bảng D có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Sài Gòn FC, thi đấu tại Bến Tre….
* Sáng 27-11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum (Cụm trưởng Cụm thi đua số III) phối hợp với Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua số III năm 2020.
Tham dự có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum; Huỳnh Tấn Phục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua vụ địa phương II; đại diện Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên thuộc Cụm thi đua số III.
* Sáng 27-11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông tỉnh Kon Tum lần thứ VI/2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe”.
Tham gia Hội thi có 24 đội với hơn 230 thí sinh là cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn và học sinh các trường THCS, THPT, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Đăk Hà. Hội thi diễn ra trong 2 ngày (27-28/11). Thông qua Hội thi nhằm giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên, học sinh trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, góp phần gìn giữ trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông.
* Chiều 27-11, tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, Công ty Thủy điện Ialy phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình “Tuyên truyền bảo vệ lòng hồ và vùng bán ngập công trình thủy điện Ialy”.
Nhân dịp này, chương trình đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Ya Tăng.
* Chiều 27-11, Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Quốc Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng CTGVN; Bùi Thái Trọng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thái Trọng nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế nhằm tạo điều kiện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Giấy miền Nam, nhất là mặt tổ chức đảng hoạt động tốt hơn.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4376/UBND-KTTH về các dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 23/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4371/UBND-HTKT về việc thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4396/UBND-KSTTHC về việc xử lý vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biến động về đất đai. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4398/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4409/UBND-NNTN về việc đầu tư, phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4411/UBND-NNTN chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (Chi tiết, xin xem tại đây)
* Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4419/UBND-KGVX về việc phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh. (Chi tiết, xin xem tại đây)
 


Nguyễn Phi Em (tổng hợp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:30 | lượt tải:30

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:67 | lượt tải:60

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:167 | lượt tải:161

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:80 | lượt tải:79

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:78 | lượt tải:69

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:49 | lượt tải:36

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:40 | lượt tải:35
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay13,826
  • Tháng hiện tại310,530
  • Tổng lượt truy cập10,897,806
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây