Tin tức tổng hợp tuần (từ 06-7 đến 12-7-2020) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 06-7 đến 12-7-2020)

Chủ nhật - 12/07/2020 19:18
Quang cảnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. (nguồn ảnh: baokontum.com.vn)
Quang cảnh Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. (nguồn ảnh: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần: Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 vào sáng 07-7, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình kiện toàn công tác nhân sự của UBND tỉnh.
Theo đó, HĐND tỉnh thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh (do chuyển công tác).
Đồng thời, HĐND tỉnh miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Phúc Phận - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo); A Cường - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) và Đào Duy Khánh - Bí thư Huyện ủy Kon Plông (nguyên Giám đốc Sở Y tế).
HĐND tỉnh cũng đã tiến hành bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 2 đồng chí: Nguyễn Văn Lân - Giám đốc Sở Nội vụ, Phạm Thị Trung - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
* Chiều 06-7, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dự họp có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành và bí thư các huyện ủy, thành ủy.
Tại cuộc họp, Tổ Biên tập văn kiện (Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh) đã thông qua Tờ trình số 19-TTr/TBT về điều chỉnh chủ đề, chỉ tiêu chủ yếu và một số nội dung của Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm: Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh; tách mục xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thành hai nội dung, đó là công tác xây dựng chính quyền và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Đối với tiêu đề Báo cáo Chính trị đề xuất điều chỉnh thành: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh; năng động, sáng tạo; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.
Đồng thời, căn cứ tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, theo đó dự thảo kế hoạch 5 năm 2021-2025 đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 là trên 12%/năm rất cao, chưa khả thi. Do đó, Tổ Biên tập tham mưu, đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Báo cáo Chính trị đề xuất điều chỉnh thành: Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 từ 12%/năm xuống 10%/năm; GRDP bình quân đầu người từ 80 triệu đồng, xuống 70 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn từ 5.000 tỷ đồng xuống 4.800 tỷ đồng. Đề xuất thay chỉ tiêu “trên 90% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh” bằng chỉ tiêu “trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Báo cáo Chính trị cần bổ sung một số nội dung nhận định tình hình có tính đặc thù của tỉnh, như là tỉnh miền núi, biên giới, có đông đồng bào DTTS. Đồng thời, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp: Về thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh; đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum; rà soát, xác định lại các vùng kinh tế động lực của tỉnh để tập trung đầu tư; phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu để khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh...
Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  đã có 10 ý kiến thảo luận, góp ý vào các nội dung, văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu triển khai thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng trở lên. Các huyện và thành phố tập trung các nguồn lực, giải pháp tăng thu ngân sách. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 5/10 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; riêng thành phố Kon Tum tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư để đạt đô thị loại II trong nhiệm kỳ tới…
* Sáng 06-7, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị xét duyệt văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thành viên Tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy; các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương Huyện ủy Kon Rẫy đã triển khai công tác xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo về bố cục, nội dung. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong nhiệm kỳ qua. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX được xây dựng đúng hướng dẫn; dự thảo Chương trình hành động đã thể hiện được những định hướng để Đại hội thảo luận.
Để văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Kon Rẫy lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn diện hơn nữa, làm cơ sở, định hướng để huyện Kon Rẫy tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Huyện ủy Kon Rẫy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị và tình hình thực tế của địa phương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội. Bên cạnh đó, yêu cầu bổ sung các nội dung về đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng; việc xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất tập trung, cơ sở kinh doanh, chăn nuôi; công tác cải cách hành chính. Đồng thời, bổ sung nội dung đánh giá về tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm từ ngành nghề đã được đào tạo; đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn; phân tích, lãm rõ nguyên nhân tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn, việc kết nạp đảng viên chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Huyện ủy Kon Rẫy cần nghiên cứu bổ sung những mục tiêu mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, trong đó tập trung về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch; quảng bá các sản phẩm đặc trưng của huyện; bổ sung các chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, về giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
Đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần biên tập cô đọng, súc tích hơn, trong đó tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bám sát dự thảo Báo cáo chính trị sau khi đã tiếp thu, hoàn thiện lần cuối trước khi trình Đại hội để bổ sung cho phù hợp và có tính khả thi cao.
* Ngày 06-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khoá X), nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Nga, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khoá X).
Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành, các cấp đã nỗ lực củng cố, tập hợp, mở rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền; khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và giữ vững.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh. Theo đó, tăng trưởng kinh tế ở mức khá; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn thành; ba lĩnh vực đột phá được tiếp tục triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.
Để tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí lưu ý một số nội dung như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm lập thành tích thiết thực để chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
* Ngày 06-7, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và xây dựng đảng bộ vững mạnh. Nổi bật là: quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu  nghị;...
Về nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, hoạt động của địch và các loại đối tượng; quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng pháp luật; kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng; luyện tập các phương án, kế hoạch xử lý các tình huống; tổ chức tập huấn, hội thi, hội thao, kiểm tra ở các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác.
* Sáng 07-7, HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố Kon Tum.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Kring Ba nêu rõ: Kỳ họp này sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày; học phí của năm học 2020-2021 đối với các cấp học trong tỉnh; về phí và lệ phí; sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết...
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba lưu ý, đây là một trong những kỳ họp được cử tri quan tâm, nhất là những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau dịch bệnh Covid-19 và nhiều nội dung quan trọng khác. Khối lượng công việc phải xem xét, quyết định là khá lớn, thời gian kỳ họp có hạn, nhiều nội dung đang được đông đảo cử tri kỳ vọng, trông chờ…, vì vậy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận, đặc biệt là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để thống nhất cao trong Kỳ họp.
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6.112 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.005 tỷ đồng, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 14% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 6 tháng đạt 9.346 tỷ đồng, tăng 4,26% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán địa phương giao và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm và đến nay, toàn tỉnh có 24 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ba lĩnh vực đột phá tiếp tục được triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.
Song song với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, công tác đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm có sự chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng…
Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015-2020, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách; phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại trên mọi lĩnh vực.
Cũng trong phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh tiến hành xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; báo cáo của các Ban HĐND; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; báo cáo tiếp thu, giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.
Buổi chiều, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận ở Tổ về nội dung các Báo cáo và Tờ trình dự thảo Nghị quyết.
* Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XI hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sáng 08-7 HĐND tỉnh tiến hành bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc.
Trước khi bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm.
Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại Tổ và tại Hội trường, các đại biểu tiến hành thảo luận về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc. Trong đó, nổi lên là một số nội dung xung quanh dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cuối buổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri còn băn khoăn, đó là định mức chi hỗ trợ cho các thôn, tổ dân phố; việc bãi bỏ một số chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
HĐND tỉnh thống nhất nhận định, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khi thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, tăng trưởng kinh tế ở mức khá; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn thành; ba lĩnh vực đột phá được tiếp tục triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn như sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động do nắng hạn, thiếu nước; tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm; các chính sách về hỗ trợ đầu tư, phát triển dược liệu chưa phát huy hiệu quả; tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, vi phạm quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị còn diễn ra; các nguồn thu từ du lịch sụt giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.
Trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng từng vấn đề được trình ra, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XI thống nhất biểu quyết thông qua 21 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba nhấn mạnh, chỉ còn chưa đầy 6 tháng là kết thúc năm 2020, để thực hiện được mục tiêu vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phục hồi kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016 - 2020), HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các thủ trưởng, người đúng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua.
Đồng chí Kring Ba lưu ý, các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm triển khai tốt một số nội dung trọng tâm như: Theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, kịp thời chỉ đạo, chuẩn bị điều kiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để khôi phục kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng; trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, từng dự án, triển khai các biện pháp kích cầu ngành du lịch của tỉnh.
Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND và các ban HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi đến Kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho rằng, đây là những vấn đề bức xúc, có ý kiến chưa được giải quyết đến nơi, đến chốn, vì vậy đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh, các ngành quan tâm giải quyết thỏa đáng; các ban HĐND tỉnh, các đại biểu tăng cường giám sát việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục khắc phục những khuyết điểm, hạn chế kéo dài thuộc nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; các ngành chức năng cũng cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động và xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực nói trên.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau Kỳ họp này, các cấp, các ngành cần rà soát đánh giá các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những chỉ tiêu nào chưa hoàn thành, những chỉ tiêu nào gặp khó khăn thì phải phân tích rõ nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế; đề nghị các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
* 21 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
(1) Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
(2) Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020.
(3) Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(4) Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021.
(5) Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(6) Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(7) Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(8) Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(9) Nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh quản lý (đợt 1) năm 2020.
(10) Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
(11) Nghị quyết về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(12) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 45/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.
(13) Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(14) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.
(15) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh.
(16) Nghị quyết quy định cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(17) Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
(18) Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(19) Nghị Quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
(20) Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
(21) Nghị quyết về việc bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
* Sáng 07-7, tại thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè gắn với ra quân xây dựng nông thôn mới và triển khai công trình “Đường hoa, cây xanh thanh niên” năm 2020.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 7/7 – 31/8 với chủ đề “Thanh niên Kon Tum sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Các hoạt động trong Chiến dịch tập trung tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS quy mô dưới 10.000 người sinh sống và các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020.
Tại buổi Lễ ra quân, Ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ, xây dựng công trình “Đường hoa, cây xanh thanh niên” tại xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy); tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện; trao 10 suất học bổng và quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; trao 120 phần sữa cho trẻ em trên địa bàn xã Ya Xiêr.
Kết thúc Lễ ra quân, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã trồng cây tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy.
* Sáng 07-7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng gần 3.200 đại biểu là cán bộ công tác trong ngành Tài chính tại các điểm cầu trên cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ đã giảm thiểu những thiệt hại kinh tế-xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân; tốc độ tăng trưởng GDP tăng 1,81%; kim ngạch xuất khẩu giảm 1,1%, kim ngạch nhập khẩu giảm 3%... Trong bối cảnh trên, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách tài khóa, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân” và chuẩn bị điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi và phát triển sau dịch.
Kết quả, thu ngân sách nhà nước ước đạt 668,7 nghìn tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 729,4 nghìn tỷ đồng; cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các địa phương được đảm bảo, công tác trả nợ được thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm Quốc gia. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Bộ Tài chính được thực hiện chủ động, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,19%, chỉ số lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,81%; thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách với kiến nghị xử lý tài chính 29.358 tỷ đồng.
Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Tài chính đề ra các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn hiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế; tổ chức, điều hành quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công; rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn ngành tài chính và các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó đạt được những kết quả bước đầu trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đất nước và bảo đảm an sinh xã hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Bộ Tài chính và các địa phương tiếp tục nắm bắt thời cơ, chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân”; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các tổ chức kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ người dân; phấn đấu bảo đảm dự toán thu- chi ngân sách đã đề ra, bảo đảm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
* Sáng 07-7, UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.
Dự buổi Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 có đồng chí Đinh Thị Hồng Thu – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành cấp huyện; chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. 
Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể lực lượng tham dự Lễ (trên 700 người) đã tham gia chạy hưởng ứng trên đoạn đường dài 01km trước Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện.
* Chiều 07-7, tại huyện Kon Rẫy, Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức trao học bổng cho học sinh DTTS có thành tích cao trong học tập trên địa bàn huyện Kon Rẫy và huyện Kon Plông, năm học 2019 - 2020.
Tham dự Lễ trao học bổng có nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Trương Mỹ Hoa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.
Tại buổi lễ, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 55 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất và 55 suất quà, trị giá 420 ngàn đồng/suất cho các em học sinh là người DTTS có thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 2020; trong đó, huyện Kon Rẫy được trao 32 suất và huyện Kon Plông 23 suất.
* Sáng 07-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 06 tháng đầu năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian qua, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát Điều lệ và các nghị quyết cấp trên triển khai trong công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội hiện có 112 tổ chức cơ sở hội với trên 17.000 hội viên, đã xây dựng quỹ hoạt động Hội gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ hơn 321 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khắc phục khó khăn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với mặt trận, đoàn thể và các ban ngành đưa công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu.
* Chiều 07-7, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020.
Trong 05 năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp với UBND 7 huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho gần 2.700 hộ dân tham gia phương án và đào tạo 14 dẫn tinh viên trực tiếp thực hiện. Theo đó, đã phê duyệt danh sách cho hơn 4.800 hộ với trên 9.000 bò cái nền để thực hiện phối thụ tinh nhân tạo, trong đó có hơn 3.200 bò cái được phối giống và khoảng 2.000 con bê lai được sinh ra. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến đến hết năm 2020 là hơn 2,6 tỷ đồng. Phương án đã đáp ứng được mong muốn của người chăn nuôi về năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao so với giống bò sinh sản thông thường, góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông sang chăn dắt, quản lý tại các vùng DTTS.
Trong thời gian tới, Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đạt kế hoạch phát triển 6.000 con bê lai theo mục tiêu phương án. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương kéo dài phương án thụ tinh nhân tạo giai đoạn 2021 – 2025, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện đạt tiêu chí thu nhập cho các hộ chăn nuôi trong xây dựng nông thôn mới.
* Ngày 07-7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Biên phòng 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác Biên phòng và nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng, an ninh của địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết cùng thống nhất giải quyết các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển với Lào và Campuchia. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy,…Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, các mô hình giúp Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội trên khu vực biên giới. Tổ chức thành công Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, BĐBP tỉnh tập trung hoàn thành nhiệm vụ kép. Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; tham mưu cấp trên, cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả mọi tình huống, bảo đảm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh Bạch hầu và các dịch bệnh khác. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” cùng với thực hiện kế hoạch “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”.
* Chiều 08-7, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Hội thảo Góp ý đề cương chi tiết cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2000 - 2020” (tập II).
Dự Hội thảo có đại diện UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bảo tàng - Thư viện tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về kết cấu, lựa chọn phân chia thời gian, giai đoạn; xác định các mục và tiểu mục của đề cương; chú trọng phân tích 7 nhóm nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trên tinh thần khoa học, chính xác, tôn trọng lịch sử phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Kon Tum trong 20 năm qua.
Theo dự thảo đề cương chi tiết, sách “Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2000-2020” (tập II) có 3 chương, thể hiện những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn của tỉnh nhà, song hành cùng với lịch sử phát triển của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong giai đoạn đổi mới, giai đoạn 2000 - 2020.
* Chiều 08-7, Hiệp hội doanh nghiệp (HHDN) tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ Atalink tổ chức ký kết hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số, kết nối các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Tham dự Lễ ký kết có đại diện một số sở, ngành, các tổ chức kinh tế cùng các doanh nghiệp trong tỉnh.
Tại Lễ ký kết, đại diện Công ty TNHH Công nghệ Atalink cung cấp một số thông tin về quản lý mua hàng; quản lý bán hàng; kết nối, giao thương, xúc tiến thương mại trực tuyến; tìm kiếm kênh phân phối mới trên phạm vi quốc tế; các dịch vụ, sản phẩm chuyển đổi số, lộ trình triển khai chuyển đổi số và lợi ích của chuyển đổi số mang lại.
Công ty Atalink cho biết, khoảng 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ được hỗ trợ miễn phí 16 tính năng liên quan đến quản trị hoạt động và quản trị thành viên cùng 32 tính năng về quản lý nhân sự, quản lý mua hàng, quản lý bán hàng, nhà cung cấp...
* Sáng 09-7, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh tổ chức họp về công tác chuẩn bị kỳ thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh có 4.303 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.082 thí sinh THPT và 221 thí sinh giáo dục thường xuyên, tổng số thí sinh tự do thi là 178 thí sinh. Trong đó, có 1.440 thí sinh thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 2.684 thí sinh thi để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên mầm non.
Toàn tỉnh sẽ tổ chức thành 12 điểm thi, thời gian thi diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/8. Cụ thể, ngày 9/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 10/8, buổi sáng đối với khối Khoa học tự nhiên thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học (thời gian làm bài mỗi môn 50 phút), đối với khối Khoa học xã hội thi các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (thời gian làm bài mỗi môn 50 phút); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.   
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2020 nhấn mạnh, kỳ thi năm 2020 có nhiều đổi mới, tăng cường sự tự chủ cho các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức kỳ thi. Chính vì vậy, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để kỳ thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao nhất.
Đồng chí Trần Thị Nga đề nghị, cơ quan Thường trực là Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời trao đổi các thông tin liên quan đến các thành viên Ban Chỉ đạo; lựa chọn, phân công cán bộ, giáo viên đủ năng lưc, am hiểu tham gia các hội đồng thi; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện kịp thời.
* Sáng 09-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh; Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác ngoại giao của nước ta trong thời gian qua. Trong đó, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất nặng nề đến sự phát triển kinh tế toàn cầu. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có các gói kích cầu để thúc đẩy nền kinh tế trong nước, trong đó đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”…; đồng thời ký kết với các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới để duy trì và phát triển nền kinh tế trong nước.
6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt mức tăng trưởng 1,81%. Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,96% và các ngành dịch vụ thị trường như: bán buôn, bán lẻ tăng 4,3%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,78%...
Đảng và Chính phủ ta đã đẩy mạnh và phát huy hiệu quả công tác “đối ngoại trực tuyến” và “ngoại giao Covid”, qua đó tiếp tục duy trì và thức đẩy đà quan hệ, gia tăng tin cậy với các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.
Trong công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo các cấp đã định hướng các cơ quan thông tấn báo chí trong nước truyền tải hiệu quả hình ảnh một Việt Nam thành công trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và có nhiều triển vọng trong phục hồi, phát triển kinh tế; công tác bảo hộ công dân được tăng cường trong bối cảnh mới. 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền, báo cáo về sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự phát triển của xã hội; về đổi mới phong cách lãnh đạo, đoàn kết, tập trung dân chủ, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; về ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7; về ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8); về vấn đề biển Đông và các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe nhân dân…
* Chiều 09-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020. Đồng chí Lê Quang Thới – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; một số sở, ban ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.
Trong quý II năm 2020, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng và tình hình thực tế tại địa phương để thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đã triển khai tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; kết quả nổi bật; những khó khăn, hạn chế, bất cập của địa phương để các ban, ngành chức năng của tỉnh kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Trong quý III năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tuyên truyền biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử. Đồng thời, tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn hồ, đập, giao thông, hệ thống cây xanh tại các tuyến phố, trường học, khuôn viên... trong mùa mưa, bão; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, cây trồng và vật nuôi, nhất là bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết; các biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước trong mùa hè; kết quả năm học 2019-2020 và công tác chuẩn bị năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Tiếp tục tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn lao động.
* Chiều 09-7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh gắn với tuyên truyền lưu động đường phố. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2020.
Sau lễ viếng, đoàn tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố với các thông điệp kêu gọi toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện.
Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2020 diễn ra trong 2 ngày (9/7 - 10/7/2020) tại thành phố Kon Tum.
* Tối 09-7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Chương trình Gala “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2020.
Tham dự có đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; đại diện Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo các tình nguyện viên, người dân trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã lan tỏa khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Số lượng máu tiếp nhận được năm sau luôn cao hơn năm trước, cơ bản đáp ứng nhu cầu máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.500 đơn vị máu; từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được hơn 2.990 đơn vị máu.
Hành trình đỏ năm 2020 là chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, nhằm kêu gọi các lực lượng trong xã hội tham gia hiến máu tình nguyện, đáp ứng đủ lượng máu trong cấp cứu và điều trị vào dịp hè.
Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả kế hoạch hàng năm và tăng cường công tác tuyên truyền về hiến máu tình nguyện đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên; kịp thời khen thưởng, tôn vinh những đơn vị, cá nhân và gia đình điển hình trong thực hiện vận động hiến máu tình nguyện.
Tại Chương trình, đại diện Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương trao Cờ thi đua cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích tham gia tổ chức Hành trình đỏ năm 2020.
Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng), do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum tài trợ, cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh thiếu máu mãn tính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
* Ngày 10-7, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu “Hành trình đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2020.
Ngày hội thu hút hơn 200 tình nguyện viên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Ban tổ chức đã tiếp nhận được 147 đơn vị máu, bổ sung cho ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
* Sáng 09-7, tại tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với các tỉnh Tây nguyên và 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác phòng, chống dịch, bạch hầu. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc.
Theo Báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm đến nay, 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai) đã ghi nhận 66 trường hợp. Tỷ lệ người lành mang trùng cao (chiếm gần 50%), cho thấy những người này có thể lây lan cho người xung quanh, lưu hành bệnh trong cộng đồng, đa số là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 90%.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã chia sẻ cùng Hội nghị các biện pháp cấp bách của ngành Y tế địa phương trong công tác ngăn chặn, khống chế dịch bệnh bạch hầu thời gian qua. Tại Kon Tum, hầu hết các trường hợp bạch hầu xuất phát ban đầu đều ở lứa tuổi lớn, ở vùng khó khăn trong thời điểm những năm 1991-1995 việc tiêm chủng mở rộng của tỉnh còn rất nhiều khó khăn; hiện nay có một bộ phận khá lớn người dân ở độ tuổi lớn không thể có miễn dịch đối với bệnh bạch hầu, đặc biệt là người dân ở các xã vùng xa, vùng khó khăn; cùng với đó là điều kiện vệ sinh, ý thức chăm sóc sức khỏe còn hạn chế đã làm cho các đối tượng này dễ mắc bệnh hoặc mang mầm bệnh bạch hầu, tạo ổ bệnh trong cộng đồng. Đồng chí kiến nghị, đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ vắc xin Td để tiêm, tạo miễn dịch cộng đồng, trước mắt là tại các xã có ổ dịch bạch hầu và sau đó là cho các xã có nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh; đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để giúp ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.
Kết luận cuộc họp, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, mọi năm dịch rải rác, quy mô nhỏ, năm nay lại có xu hướng lan nhanh, lan rộng ở các tỉnh Tây Nguyên, tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn mọi năm. Bằng sự vào cuộc chủ động, tích cực nhất, Bộ Y tế với quan điểm chỉ đạo vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa chống dịch bạch hầu. Bạch hầu có cả vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu, khác với COVID-19 vì chưa có "vũ khí" đặc hiệu do đó phải ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu ngay, không để lây lan rộng trong cộng đồng.
Bộ Y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin trên quy mô lớn mà 4 tỉnh đầu tiên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk là những địa phương có ca bệnh, sau đó là Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Theo đó, toàn bộ trẻ từ 2 tháng tuổi trở lên sẽ được tiêm phòng; với trẻ từ 2-4 tháng thì tiêm vắc-xin 5 trong 1 đang tiêm rộng rãi, trên 7 tuổi thì tiêm vắc-xin Td. Dự kiến sẽ có khoảng hơn 10 triệu liều vắc-xin cung cấp cho 4 địa phương này với hơn 4,7 triệu người được tiêm...
* Ngày 10-7, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng).
Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đại diện lãnh đạo các sở, ngành.
Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid - 19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; xem xét Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện về dự thảo lần thứ 3 Báo cáo Chính trị, dự thảo lần thứ 2 Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tờ trình của Tiểu ban Tổ chức phục vụ về dự thảo chương trình, nội quy, quy chế Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 02 ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy “về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh giai đoạn 2007 - 2010, có tính đến năm 2020”.
Các đại biểu đã góp ý, thống nhất một số nội dung quan trọng: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 20/4/2007 của Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó vùng kinh tế động lực của thành phố Kon Tum (gắn với các khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới) tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển, đã xây dựng một số vùng chuyên canh cây hàng năm, lâu năm. Hoạt động thu hút đầu tư cũng có kết quả khá, nhiều nhà đầu tư chiến lược lớn đã và đang triển khai các dự án trên địa bàn thành phố như Vingroup, FLC, TH... Thương mại - dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng bán lẻ rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Đối với vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và thị trấn Plei Kần, đã có nhiều chính sách thu hút đầu tư, sắp xếp các điểm khu dân cư trên địa bàn đạt kết quả tích cực. Riêng Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã thu hút 53 dự án đăng ký với tổng vốn 1.239 tỷ đồng, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội địa phương và tạo thu nhập ổn định cho 1.290 lao động tại chỗ. Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tăng hơn các năm trước; cuối năm 2019, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 1.786,9 triệu USD, mang về tổng thu ngân sách hơn 2.090,7 tỷ đồng.
Vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen phát triển tốt, đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cho địa phương ở mức cao 20%/năm; đã hoàn thành mục tiêu thành lập thị trấn Măng Đen; thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen có quy mô 170 ha… Thu hút được 52 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 2.149 tỷ đồng trên diện tích 1.405,2 ha; tiềm năng, thế mạnh du lịch được khai thác tốt với tổng lượt khách đến tham quan khoảng 200 ngàn lượt người/năm.
Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp vào các tờ trình về dự thảo các văn kiện chính trị của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, như: Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm cần bổ sung nội dung đánh giá “Công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh”; tách mục “xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thành 2 nội dung: Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội”... Dự thảo Báo cáo Chính trị cần điều chỉnh, bổ sung về tiêu đề hoàn chỉnh thành: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho ý kiến điều chỉnh một số nội dung vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng trở lên. Các huyện và thành phố tập trung các nguồn lực, giải pháp tăng thu ngân sách để toàn tỉnh đạt trên 5.000 tỷ đồng; độ che phủ rừng đạt 10.000 ha đến cuối 2025. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4%; có 5/10 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.
Đồng thời, nhiệm vụ quan trọng và cần tập trung trước mắt là các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, từ nay đến cuối năm, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương năm 2020.
* Ngày 10-7, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I, năm 2020 sau 10 ngày (1-10/7) học tập, nghiên cứu.
Theo nhận xét của Ban Tổ chức lớp học, trong thời gian bồi dưỡng, đa số học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, có tinh thần học tập nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề do báo cáo viên trình bày; có sự tìm tòi, nghiên cứu; chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi viết bài thu hoạch, có sự đầu tư, phân tích, làm rõ nội dung, nội hàm, liên hệ thực tiễn sát với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.
Kết quả, 65/65 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đều đạt yêu cầu đề ra; trong đó có 4,6% học viên đạt loại giỏi; 38,4% học viên đạt loại khá và 57% học viên đạt loại trung bình.
* Chiều 10-7, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy có buổi đối thoại với hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố năm 2020. Dự buổi đối thoại có lãnh đạo thành phố cùng 80 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn.
Tại buổi đối thoại, hội viên nông dân có nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung về tạo quỹ đất để cho người dân sản xuất; phát triển nguồn vốn vay, hỗ trợ cho người dân vay phát triển sản xuất; có các phương án hỗ trợ cho các hộ dân khi xóa bỏ lò gạch thủ công; quan tâm đầu tư, hỗ trợ cây, con giống có năng suất cao cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; có phương án chuyển đổi các cây trồng ngắn hạn trên đất lúa thiếu nước; hiện nay vẫn còn tình trạng tư thương ép giá các mặt hàng nông sản, đề nghị thành phố có chủ trương hỗ trợ đầu ra ổn định; với các mặt hàng nông sản sạch (rau, quả…) cần có sự liên kết với các doanh nghiệp để đảm bảo quá trình sản xuất cho bà con.
Hội viên nông dân đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra các loại giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật nhằm phát hiện hàng giả, xử lý kịp thời; hiện nay, vẫn có tình trạng đánh bắt cá bằng thuyền máy dùng kích điện ảnh hưởng đến môi trường nước đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp ngăn chặn triệt để; đề nghị thành phố quan tâm làm đường giao thông vào các khu sản xuất; hiện nay tình trạng các hộ nuôi heo với số lượng lớn làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, đề nghị ngành chức năng cần xử lý triệt để….
Đồng chí Nguyễn Đức Tuy tiếp thu những ý kiến của hội viên nông dân. Đồng chí đề nghị các phòng, ban thành phố, các xã, phường cần xây dựng chương trình chi tiết giải quyết từng vấn đề, nội dung cụ thể; tập trung hỗ trợ bà con trong phát triển sản xuất, chăn nuôi; tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, xử lý hàng giả; có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng địa phương. Đồng chí cũng kêu gọi nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời mong muốn Ngân hàng CSXH tỉnh mở rộng đối tượng vay các nguồn vốn ưu đãi, giúp bà con có vốn phát triển các mô hình sản xuất.
* Sáng 11-7, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam và tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, trong đợt này, ngành BHXH và Bưu điện tập trung tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn cho người dân về các chế độ, chính sách bảo hiểm; đặc biệt nhấn mạnh về quyền, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc tham gia các loại hình bảo hiểm để ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội. Nhóm đối tượng được hướng tới là người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, trong đó, chú trọng các đối tượng người dân chưa tham gia BHYT hộ gia đình.
Việc triển khai rộng khắp chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu thu hút đông đảo người dân tham gia BHXH tự nguyện và hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.
Tại tỉnh ta, tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 485.900 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ BHYT là 91%, trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình là 67.286 người; số người BHXH tự nguyện là 4.294 người, đạt 106,30% kế hoạch, tăng 1.657 người so với năm 2019.
Sau Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; sau đó, nhân viên Bưu điện sẽ tới tư vấn, hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc các nhóm đối tượng cần vận động.
* Sáng 11-7, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức Lễ bế giảng và tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020.
Theo đó, năm học 2019-2020, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành có 8 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia và 74 em học sinh đạt học sinh giỏi trong các cuộc thi cấp tỉnh; có 65/72 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp trường. Chất lượng 2 mặt giáo dục học sinh trong nhà trường tiếp tục được nâng cao, toàn trường có 99,6% học sinh xếp loại học lực khá - giỏi. Trong đó, có 766 em đạt học sinh giỏi toàn diện, chiếm tỷ lệ 81,1%.
Tại Lễ bế giảng, Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trao phần thưởng cho tập thể các thầy cô giáo có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia và các em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh.
* Sáng 11-7, trường THPT Kon Tum tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020.
Năm học 2019-2020, thầy và trò Trường THPT Kon Tum đã nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt. Toàn trường có 15.68 học sinh với 40 lớp  học. So sánh với năm học trước, chiều hướng bền vững của giáo dục nhà trường được thể hiện: Hạnh kiểm khá, tốt đạt 99, 87%, không có hạnh kiểm Yếu; học sinh giỏi có 468 học sinh (chiếm tỷ lệ 29,85%); học sinh tiên tiến cả năm có 954 học sinh (chiếm tỷ lệ 60,8%), không có học lực Yếu; Có 48 học sinh học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó đạt 37 giải học sinh sinh giỏi các môn học văn hóa (02 giải Nhất, 05 giải Nhì).
* Chiều 11-7, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019 - 2020.
Năm học 2019 - 2020, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh tiến hành kiện toàn các tổ, ban, bộ phận nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đưa các hoạt động nhà trường vào nề nếp, kỷ cương và trách nhiệm. Qua đó chất lượng giáo dục học sinh của nhà trường được nâng lên rõ rệt, nề nếp dạy học luôn được duy trì và ổn định trong suốt năm học.
Trong năm học qua, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có 267/441 học sinh đạt học lực khá, giỏi, đạt tỉ lệ trên 60% học sinh toàn trường; trong đó có 2 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; không có học sinh học lực yếu, kém.
Đội ngũ giáo viên gương mẫu, nhiệt tình trong công tác giảng dạy; chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
Tại Lễ tổng kết năm học, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 18 giáo viên, nhân viên của nhà trường trong công tác dạy tốt, học tốt, nuôi dưỡng tốt năm học 2019 - 2020. Đối với học sinh, nhà trường khen thưởng 3 tập thể lớp và 284 học sinh có thành tích trong học tập và các phong trào hoạt động của nhà trường.   
Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Kon Tum, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Quang Trung Kon Tum, Viettel Pay Kon Tum đã trao 54 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó và học sinh giỏi toàn diện trong năm học.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2412/UBND-KTTH chỉ đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp và UBND các huyện, thành phố của tỉnh về thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao, cụ thể:
Về tuyển dụng công chức: Các cơ quan, đơn vị rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức của cơ quan, đơn vị mình để tiến hành đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020. Trong đó, số biên chế công chức tối đa được đăng ký tuyển dụng của cơ quan, đơn vị được xác định trên cơ sở tổng số biên chế công chức chưa tuyển dụng và số biên chế công chức dôi dư từ nguồn tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 trừ đi số lượng biên chế mà cơ quan, đơn vị còn phải cắt giảm đến hết năm 2021 để đạt chỉ tiêu giảm 10% biên chế so với năm 2015.
Về tuyển dụng viên chức: Đối với các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng viên chức năm 2020, khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành công tác tuyển dụng theo đúng quy trình, quy định; Đồng thời, tiếp tục rà soát số lượng biên chế sự nghiệp được giao, trường hợp sau khi tuyển dụng xong vẫn còn biên chế sự nghiệp chưa tuyển dụng thì khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết số lượng này trình cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương để triển khai thực hiện. Đối với các cơ quan, đơn vị còn lại, tiến hành rà soát biên chế sự nghiệp được giao nhưng chưa tuyển dụng để xây dựng Kế hoạch tuyển dụng hết số lượng này, trình cấp có thẩm quyền xem xét cho chủ trương để triển khai thực hiện ngay trong năm 2020.
Về việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, cần lưu ý một số nội dung như: Đối với những đơn vị chưa thực hiện đủ tỷ lệ tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW thì phải đảm bảo nguồn biên chế phục vụ cho việc cắt giảm tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015 (trừ một số đơn vị do đặc thù đã được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương cắt giảm nhiều hơn hoặc ít hơn so với tỷ lệ 10% quy định). Chậm nhất trước ngày 15/8/2020, các cơ quan, đơn vị phải gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 về Sở Nội vụ để thẩm định; quá thời hạn trên, nếu các đơn vị không hoàn thành thì tiến hành cắt giảm toàn bộ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp chưa sử dụng để đưa vào nguồn biên chế dự phòng của tỉnh phục vụ cho việc cắt giảm theo lộ trình của Trung ương.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định trong tháng 9/2020. Đối với Kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị phải trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cho chủ trương theo phân cấp hiện hành. Trường hợp kế hoạch tuyển dụng của các đơn vị chưa đảm bảo theo quy định thì chậm nhất 05 ngày làm việc phải có Văn bản trả lời để đơn vị điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm toàn bộ số lượng biên chế đối với các cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp chưa sử dụng nhưng không gửi kế hoạch tuyển dụng viên chức hoặc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2020 theo chỉ đạo.
* Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 639/QĐ-UBND về quy định tiêu chí đánh giá xã, phường, thị trấn, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh.
Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm đánh giá xã, phường, thị trấn, khu dân cư và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; áp dụng đối với: (1) Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); (2) Thôn, tổ dân phố và đơn vị tương đương (gọi chung là khu dân cư); (3) Cơ quan, doanh nghiệp; (4) Nhà trường, gồm: các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, chính quy và giáo dục thường xuyên, ở các cấp học và trình độ đào tạo; Cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo), cơ sở giáo dục phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông), cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề), cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học...; (5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu, xét duyệt, xây dựng, duy trì hoạt động, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), đánh giá, phân loại mô hình và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Về nguyên tắc chung, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên từ tỉnh đến khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Việc đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải được tiến hành định kỳ hàng năm vào dịp tổng kết công tác năm và phải bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác theo tiêu chí đã quy định nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Theo quy định, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có trách nhiệm tự đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường mà mình là người đứng đầu.
UBND cấp xã có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các khu dân cư, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý.
UBND cấp huyện có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với các xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp.
UBND cấp tỉnh có thẩm quyền đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp.
Việc đánh giá, phân loại xã, phường, thị trấn, khu dân cư, đơn vị mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm nhằm xem xét toàn diện về hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn; phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới; bình xét xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa; là cơ sở xét danh hiệu cho các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...
* Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09 /CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên động vật với phương châm "chống dịch như chống giặc"; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc chi trả kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định.
Tổ chức tháng cao điểm (tháng 7/2020) triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại địa phương. Rà soát, kiểm tra các địa bàn có nguy cơ hoặc đang phát sinh dịch bệnh, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng, chống, dập dịch; ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh trước ngày 22/7, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác.
Sở NN&PTNT phối hợp chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh đến cuối tháng 7/2020, đảm bảo không để lây lan ra các địa bàn khác. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức tái đàn và giám sát chặt chẽ việc tái đàn theo quy định; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt trong tháng cao điểm phòng chống dịch bệnh động vật (tháng 7/2020).
Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phân công cán bộ chuyên môn theo dõi, bám sát địa bàn, phối hợp các cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố nắm bắt tình hình dịch bệnh kịp thời, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, các sở, ban ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là bệnh tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số bệnh dịch (tai xanh, tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng) tiếp tục phát sinh trên địa bàn các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Tô, thành phố Kon Tum và nguy cơ lây lan dịch bệnh ra địa bàn khác rất lớn.
Nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người dân tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học chưa kịp thời, một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, có biểu hiện lơ là, chủ quan, công tác phối hợp giữa các địa phương với các cơ quan chuyên môn chưa mang lại hiệu quả cao…
* Ngày 10/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-CTUBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.
Triển khai Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai một số biện pháp tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, cụ thể:
Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu và các văn bản liên quan.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát, lan rộng; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh; bảo đảm đủ kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị. Triển khai công tác kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 3612/BYT-DP ngày 03/7/2020.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09/7/2020.
Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
Công điện nêu rõ, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc cách ly tại nhà các đối tượng tiếp xúc, cách ly ổ dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dịch lan rộng, bùng phát trên địa bàn...
 
 

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:402 | lượt tải:183

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:491 | lượt tải:416

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:258 | lượt tải:79

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:166 | lượt tải:75

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:713 | lượt tải:815

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:805 | lượt tải:340

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:768 | lượt tải:412


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay9,008
  • Tháng hiện tại345,844
  • Tổng lượt truy cập30,421,394
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây