Tin tức tổng hợp tuần (từ 06-01 đến 12-01-2020) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 06-01 đến 12-01-2020)

Chủ nhật - 12/01/2020 21:35
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân - Sáng mãi niềm tin với Đảng”… (ảnh của kontum.gov.vn)
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân - Sáng mãi niềm tin với Đảng”… (ảnh của kontum.gov.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Chiều 06-1, Bưu điện tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể, cán bộ, người lao động toàn Bưu điện tỉnh Kon Tum đã nỗ lực, đoàn kết, năng động đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Năm 2020, Bưu điện tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 45 và 55 của Thủ tướng và các chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã; tham gia sâu rộng hơn vào thực hiện các dịch vụ công của tỉnh; đưa các sản phẩm hàng hóa của địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử POSTMART.VN và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu tính lương từ 2% trở lên…
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Cường - Giám đốc Bưu điện tỉnh Kon Tum được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 6 tập thể và cá nhân được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam tặng Giấy khen.
Bưu điện tỉnh Kon Tum biểu dương 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt lao động giỏi - lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2019.
* Chiều 06-1, UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh.
Thỏa thuận hợp tác nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi bên, trong đó gồm 4 nội dung hợp tác chính là: Phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương; phối hợp đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện; phối hợp triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước…
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác không những góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh mà còn phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và cung ứng các nhóm dịch vụ: Bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông phục vụ các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về cải cách hành chính tại địa phương; thực hiện có hiệu quả Chính quyền điện tử, các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện; triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công khác mà các cơ quan hành chính trên địa bàn không nhất thiết phải thực hiện, theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...
* Ngày 06-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.
Năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt. Việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai phải bồi thường. Việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự; hôn nhân gia đình; hành chính; kinh doanh thương mại; lao động; kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định…
Năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng ngành nhằm xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới. Đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội.
Đặc biệt, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định và tập trung thực hiện tốt 2 công tác đột phá. Đó là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với công tác điều động, luân chuyển nhằm đảm bảo việc bố trí hợp lý cán bộ, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ; chủ động trong việc giới thiệu nhân sự và lãnh đạo hai cấp tham gia vào cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành…
* Sáng 06-1, tại Trụ sở Ủy ban chính quyền tỉnh Ratanakiri, Đoàn công tác của Công an tỉnh Kon Tum đã tham dự buổi Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn - Giám đốc Công an tỉnh.
Chủ trì buổi lễ có Ngài Li Thuch, Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt, Tổ trưởng Tổ Công tác Trung ương giúp cơ sở tại tỉnh Ratanakiri.
Tại buổi lễ, được sự ủy quyền của Chính phủ, Ngài Li Thuch đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho 06 cá nhân thuộc lực lượng Công an, trong đó có 05 đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn-Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.
Huân chương Hữu nghị được trao tặng cho các cá nhân thuộc Công an 02 tỉnh Gia Lai, Kon Tum là sự ghi nhận của Chính phủ Vương quốc Campuchia đối với những đóng góp và thành tích trong việc giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ 02 nước Campuchia, Việt Nam nói chung, Nhân dân và lực lượng Công an các tỉnh Ratanakiri, Gia Lai, Kon Tum nói riêng.
Lễ trao tặng Huân chương hữu nghị cũng là hoạt động ngoại giao ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 41 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt (07/01/1979-07/01/2020) của nhân dân Campuchia. 
* Trong hai ngày (6 và 7-1), thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã đến thăm, chúc tết và trao tặng nhiều phần quà cho Phụ nữ, Học sinh nghèo xã biên giới Đắk Plô, huyện Đắk Glei và xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
Bằng tình cảm và trách nhiệm với phụ nữ, nhân dân biên giới và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Trong những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cùng với các thành viên đoàn công tác của 3 đơn vị đã đến thăm, chúc tết, thực hiện chương trình đồng hành năm 2020, tặng 100 triệu đồng quỹ hỗ trợ sinh kế cho Phụ nữ nghèo, 100 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh giá rẻ hợp vệ sinh, 60 triệu đồng “Nâng bước em đến trường” cho 10 học sinh và 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei và xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được tổ chức từ tháng 6 năm 2018 trên địa bàn biên giới tỉnh Kon Tum, với sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum và Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi suy nghĩ, tư duy và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân khu vực biên giới; đồng thời góp phần quan trọng giúp Hội phụ nữ các cấp chung sức cùng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên môi trường trên khu vực biên giới trong tình hình mới. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã đến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà cho cho cán bộ, chiến sỹ các Đồn Biên phòng: Đắk Blô, Sa Loong, Ia Dal, Mô Rai và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trị giá 85 triệu đồng. Đây là tình cảm của những người mẹ, người chị, người vợ, người em nơi hậu phương hướng về nơi tuyến đầu của Tổ quốc, giúp cho người nghèo, gia đình chính sách nơi biên giới cực Bắc Tây Nguyên đón một năm mới an lành, hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau và cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
* Sáng 07-1, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Năm 2019, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.988,8 tỷ đồng, đạt 138% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 133,9% dự toán HĐND-UBND tỉnh giao, tăng 15,6% so với cùng kỳ.
Kết quả thu theo khu vực, sắc thuế: Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 679 tỷ đồng, bằng 97% dự toán; khu vực ngoài quốc doanh 628,3 tỷ đồng, đạt 109,3% dự toán; thu tiền sử dụng đất 797,3% tỷ đồng, đạt 569,5% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 113,4 tỷ đồng, đạt 810,3% dự toán… Các khoản thu còn lại đạt tiến độ so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. 10/10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thu đạt và vượt dự toán.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của ngành Thuế tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị- xã hội mang ý nghĩa đặc biệt, nên tinh thần chung của năm 2020 phải chủ động, tích cực hơn. Tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 3.500 tỷ đồng. Ngành Thuế cần tập trung tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn; phân tích, dự báo, rà soát, đánh giá kịp thời các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2020.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thế Mạnh đã trao Bằng khen của Bộ Tài chính và Giấy khen của Tổng cục Thuế cho 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.
* Chiều 07-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố.
Năm 2019, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tích cực, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Đồng thời, Ban Tuyên giáo các cấp còn tham mưu sơ kết, tổng kết hơn 86 chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về việc nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh.
Trong năm qua, công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí và xuất bản đảm bảo đúng định hướng. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được theo dõi, đánh giá thực hiện đúng quy định...
Hội nghị cũng thống nhất, năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Đối với công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chú trọng tăng cường, nhằm ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng, bức xúc, nổi cộm trên địa bàn...
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo các cấp, ngành cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp và tình hình thực tế để nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả hơn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là triển khai hoàn thành các mặt công tác liên quan phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm…
* Sáng 08-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác báo chí quý IV năm 2019. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; đại diện phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh và Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT các ngành, địa phương.
Trong quý IV-2019, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Một số địa phương, đơn vị khi được phản ánh đã kịp thời xử lý, khắc phục những vấn đề báo chí phản ánh và có báo cáo rõ tình hình hình để thông tin định hướng dư luận xã hội .
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động viết tin, bài tuyên truyền các vấn đề dư luận xã hội quan tâm theo định hướng, chỉ đạo của tỉnh; bám sát định hướng và tình hình thực tế tại địa phương để thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm trọng điểm.
Báo chí trong tỉnh thường xuyên thông tin kịp thời các hoạt động, phong trào thi đua; những tấm gương người tốt, việc tốt; những nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống buôn lậu; giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch, tiềm năng thế mạnh của tỉnh…; đồng thời, có nhiều tin, bài phản bác lại các thông tin, tin đồn sai sự thật, góp phần ổn định tư tưởng, định hướng dư luận xã hội.
Tuy nhiên, việc chỉ đạo, xử lý, báo cáo, cung cấp phản hồi thông tin cho báo chí ở một số đơn vị, địa phương liên quan còn chậm, dẫn đến một việc báo chí phản ánh lại nhiều lần; tình trạng cung cấp thông tin cho báo chí, hoặc tung tin không chính xác trên mạng xã hội gây tâm lý hoang mang, lo lắng…
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí - xuất bản và tình hình hoạt động của Cổng, Trang Thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương quý IV- 2019; Sở Công Thương thông tin công tác bình ổn giá cả thị trường một số mặt hàng thiết yếu và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh báo cáo tình hình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2019 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.
Trong đó chú ý gắn tuyên truyền Nghị quyết 01 của Chính phủ với kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KTXH năm 2020. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh  và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngoài ra, tuyên truyền học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta.
“Tết Nguyên đán đang tới gần, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phản ánh công tác chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo; công tác phòng, chống gian lận thương mại và tác hại của rượu, bia trong dịp Tết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia” – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý.
* Ngày 08-1, Đảng bộ xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy) tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh.
Dự Đại hội có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tổ Cấp ủy phụ trách huyện, Tổ Chỉ đạo Đại hội tỉnh; lãnh đạo huyện; các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đại diện các xã và hơn 60 đảng viên Đảng bộ xã.
Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân xã Sa Sơn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Kết quả, so với đầu nhiệm kỳ, kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Thương mại - dịch vụ tăng từ 6,6% lên 14,7%; nông - lâm nghiệp giảm từ 92,4% xuống còn 85%; công nghiệp xây dựng tăng từ 0,1% lên 0,3% và đạt 107% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và đạt 100% Nghị quyết...
Kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến; tạo tiền đề vật chất cho quá trình phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa - xã hội được quan tâm, nhất là chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm... Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; dân chủ xã hội được mở rộng và phát huy.
Đại hội đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Sa Sơn ổn định và phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường cải cách hành chính; chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tiếp tục thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh lương thực; ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh.
Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 của xã: Tổng cơ cấu sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 80%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 0,8%; thương mại dịch vụ 19,7%; bình quân lương thực đầu người 392 kg/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt 52,5 triệu đồng; 100% số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%...
Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Ngô Công Phương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.
* Sáng 08-1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh (viết tắt là Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.
Năm qua, Hội đã tổ chức vận động Quỹ “Hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật nghèo” (viết tắt là Quỹ hỗ trợ) của Hội được trên 4,29 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ bằng tiền mặt trên 605 triệu đồng và 8.271 phần quà trị giá gần 3,672 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ hỗ trợ này, Hội đã trợ giúp cho 8.625 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nghèo trên địa bàn tỉnh trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.
Năm 2020, Hội tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá 1,2 tỷ đồng để giúp trẻ em và người khuyết tật nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trợ giúp pháp lý, tham gia việc triển khai thực hiện pháp luật và các chính sách liên quan đến trẻ em và người khuyết tật.
Tại Hội nghị, Hội đã trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 3 tập thể, 4 cá nhân; trao Bằng tri ân cho 6 tập thể và trao Giấy khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật năm 2019.
* Chiều 08-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Đặng Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác nội chính; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các nhiệm vụ, công tác nội chính. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực của các cấp, ngành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.
Công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực; điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, 3/4 vụ án tham nhũng được truy tố, xét xử.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Long nhấn mạnh: Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cấp ủy đảng, các cơ quan khối nội chính tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; chú trọng thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động cố ý gây rối an ninh chính trị và xuyên tạc, chống phá; chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm xã hội, các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện đồng bộ việc giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm về tham nhũng, lãng phí…
* Ngày 08-1, tại thành phố Đà Lạt, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, do Hội Nhà báo tỉnh Lâm đồng làm Cụm trưởng tổ chức.
Theo đánh giá, trong năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế, thay đổi về nhân sự nhưng Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, có nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; đoàn kết giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác và hoạt động xây dựng Hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong năm 2020, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí quản lý, động viên hội viên, đội ngũ những người làm báo tuân thủ Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xúc tiến, chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội Hội Nhà báo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức tốt Hội báo Xuân Canh Tý 2020.
Tại Hội nghị, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên đã đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum; bình chọn Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên năm 2020.
* Được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, sáng 09-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khoá XII và một số chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được kết nối điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh) với 10 điểm cầu huyện, thành phố và 26 điểm cầu xã, thị trấn, với tổng số trên 2.000 đại biểu tham dự.
Đại biểu tham dự hội nghị được quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 23-9-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” và Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 18-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 02-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị: các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, sau hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khoá XII và các chỉ thị, kết luận của Đảng trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 29-02-2020; chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đã ban hành sau khi có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo, đôn đốc cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện.
Đồng chí Trưởng Ban cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, thường trú các báo Trung ương tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các tầng lớp nhân dân tiếp cận, nắm được nội dung cơ bản, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
* Sáng 09-1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành.
Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức dân vận; các cơ quan nhà nước quan tâm, hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân... Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền 2019”; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài…
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và thực hiện có hiệu quả cao về giám sát, phản biện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.
Những kết quả tích cực trên đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.
Với chủ đề năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, Ban Dân vận Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng gắn với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Mặt khác, tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, để từ đó tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong toàn xã hội. Cùng đó, tiếp tục nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời phản ánh, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong xã hội...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác. Do đó, từ sự kế thừa và phát huy những kết quả đạt được công tác dân vận năm qua, các cấp ngành, địa phương tiếp tục đổi mới, đưa công tác này trở thành việc làm thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác  dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức để hoàn thành tốt chức trách, công việc được giao...
* Sáng 09-1, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2020 nhằm đánh giá toàn diện hoạt động TAND 2 cấp năm 2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác tòa án năm 2020.
Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Anh Tiến - Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; đại diện HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Năm 2019, TAND 2 cấp của tỉnh đã thụ lý 2.465 vụ án các loại, trong đó đã giải quyết 2.376 vụ, đạt 96,4% tổng số vụ án. Trong số các vụ án đã giải quyết, TAND 2 cấp đã hòa giải được 1.390/2.376 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Công tác giải quyết án hình sự đạt kết quả cao, không có án oan, không để quá hạn luật định.
Năm 2020, TAND 2 cấp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án đảm bảo nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan và thực hiện tốt công tác tranh tụng tại phiên tòa...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí A Pớt ghi nhận và biểu dương những đóng góp của TAND 2 cấp của tỉnh trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, TAND 2 cấp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và công tác xét xử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính... Bên cạnh đó, đề xuất các giải pháp phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu công việc ngày càng cao; chủ động triển khai có hiệu quả việc thí điểm sáp nhập TAND tại một số huyện trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự đảng TAND tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
* Chiều 09-1, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức thành công 9 giải thể thao cấp tỉnh; đăng cai tổ chức tốt 6 trận đấu bóng đá trong khuôn khổ Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2019 trên Sân vận động Kon Tum; phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh niên tổ chức 15 trận thi đấu Vòng loại (bảng B) và 6 trận Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh niên lần thứ 23-2019; phối hợp với Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ II-2019 với 18 đoàn và trên 180 VĐV tham dự. Ngoài ra, Trung tâm còn cử vận động viên tham gia 8 giải thể thao cấp quốc gia và Hội thi thể thao DTTS toàn quốc, đạt được tổng cộng 37 huy chương các loại, trong đó có 12HCV, 15HCB và 10HCĐ; tham gia 4 giải thể thao ngoài kế hoạch và đạt được 23 huy chương các loại (2HCV, 7HCB và 14HCĐ).
Năm 2020, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh dự kiến tổ chức khoảng 10 giải thi đấu thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các sở, ngành tổ chức tốt các hội thao, giải thể thao nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Mặt khác, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các trận vòng loại (bảng A) Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2020 (dự kiến từ tháng 4 đến tháng 8), Giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh niên năm 2020 (dự kiến tháng 10). Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, tuyển chọn vận động viên giỏi ở các môn thể thao vào đội tuyển của tỉnh để tham gia các giải thể thao khu vực và quốc gia.
Tại Hội nghị, 5 vận động viên có thành tích xuất sắc (đạt Huy chương Vàng) tại các giải thi đấu thể thao cấp Quốc gia năm 2019 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.
* Tối 09-1, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân - Sáng mãi niềm tin với Đảng”; tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh, “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2018-2019.
Tham dự chương trình có đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân - Sáng mãi niềm tin với Đảng” gồm những tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ Liên hoan “Aerobic, độc tấu nhạc cụ và các nhóm nhạc” năm 2020. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày 8-9/1, với sự tham gia của 9 nhóm nhạc, 10 độc tấu nhạc cụ và 8 đội Aerobic đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT, PT DTNT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban tổ chức trao 32 giải cho các tiết mục xuất sắc.
Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương, tặng Bằng khen và hoa cho 90 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Kon Tum; trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 cho 7 học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt các tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt - Kỹ năng tốt - Hội nhập tốt.
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao học bổng Vừ A Dính cho 80 học sinh có thành tích suất sắc trong năm học 2018- 2019; trao quà và tặng phong bao lì xì cho 20 em thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh nhân dịp tết đến xuân về.
Chương trình là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020).
* Ngày 10-1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh.
Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.549,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% (138,2 nghìn tỷ đồng) so với dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với đánh giá báo cáo Quốc hội. Trong đó: thu nội địa vượt 100,2 nghìn tỷ đồng (tăng 8,5%), thu từ dầu thô vượt 11,7 nghìn tỷ đồng (tăng 26,1%) và thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 25,3 nghìn tỷ đồng (tăng 13,4%) so với dự toán; tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 25,7% GDP, huy động từ thuế và phí khoảng 21,1% GDP. Đáng chú ý, thu ngân sách Trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng (tăng 4%) so dự toán. Thu ngân sách địa phương vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7%) so dự toán; 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.
Năm 2020, Bộ Tài chính phấn đấu năm thực hiện cao nhất mục tiêu tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020. Riêng năm 2020, dự toán thu là 1.521,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.264,1 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 208 nghìn tỷ đồng. Ngành Tài chính tiếp tục cơ cấu lại NSNN, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển nhanh và bền vững; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội.
Đối với tỉnh Kon Tum, năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.251 tỷ đồng, đạt 131,8%, vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, trong đó thu nội địa 2.991 tỷ đồng, đạt 138% so dự toán Trung ương giao và 134% dự toán địa phương giao.
Năm 2020, Kon Tum tập trung tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất, đảm bảo đạt mục tiêu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra (3.500 tỷ đồng); ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, tăng cường phân cấp bổ sung nhiệm vụ đầu tư cho các huyện, thành phố và cơ cấu, sắp xếp lại dự toán ngân sách cấp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của các ngành, địa phương và toàn thể cán bộ công chức ngành Tài chính. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước năm 2019.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thời gian tới, ngành Tài chính tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước; tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ những nhiệm vụ được giao; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt công tác tài chính-ngân sách năm 2020.
* Sáng 10-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2019-2024).
Trong năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt được nhiều kết quả. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; kịp thời phản ánh những kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.
Đặc biệt, Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo cho người nghèo. Cụ thể, năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 26,5 tỷ đồng; đã hỗ trợ gần 11,3 tỷ đồng xây dựng 315 căn nhà, hỗ trợ 57 triệu đồng sửa chữa 14 căn nhà, hỗ trợ 654 triệu đồng cho 88 hộ nghèo phát triển sản xuất, hỗ trợ 1.471 lượt người khám chữa bệnh với tổng kinh phí trên 402 triệu đồng.
Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung tham gia công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đặc biệt, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
* Chiều 10-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Sở NN&PTNT tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh cơ bản đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Các đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển và chế biến dược liệu, chương trình mỗi xã một sản phẩm, các lĩnh vực đột phá ngành nông nghiệp đạt một số kết quả tích cực; công tác quản lý, bảo vệ rừng thực hiện tốt, hạn chế tình trạng vi phạm... Nhờ vậy, tổng sản phẩm nông - lâm - thủy sản đạt gần 3.084 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 5,59%; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 22,48% giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh.
Năm 2020, ngành NN&PTNT tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi bò; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm của nông dân; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển cây dược liệu, chương trình mỗi xã một sản phẩm... Phấn đấu thực hiện gieo trồng 23.725 ha cây lúa, 4.538 ha bắp, 38.542 ha mì; phát triển chăn nuôi đàn trâu 27.000 con, đàn bò 68.824 con, đàn heo 145.000 con; quản lý bảo vệ 545.781ha rừng tự nhiên, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,85%; đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới...
* Ngày 10-1, Đảng bộ xã Đăk Pét (huyện Đăk Glei) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được tỉnh và huyện Đăk Glei chọn tổ chức Đại hội điểm.
Dự Đại hội có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tổ cấp ủy phụ trách huyện; Tổ Chỉ đạo Đại hội tỉnh; đại diện các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, Huyện ủy, các đảng ủy xã, thị trấn và hơn 110 đảng viên trong đảng bộ.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đăk Pét đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XI. So với đầu nhiệm kỳ, kinh tế - xã hội xã chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/năm, vượt 4 triệu đồng, đạt 111% mục tiêu Nghị quyết; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,06%.
Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đặt ra mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng xã ổn định, phát triển bền vững. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; lương thực bình quân đầu người 400 kg/năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn dưới 1,4%; không còn hộ nghèo; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí; bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Đồng chí Y Kim Lý được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
* Ngày 10-1, Đảng bộ xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm.
Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Tổ cấp ủy phụ trách huyện, Tổ Chỉ đạo Đại hội tỉnh; lãnh đạo huyện Ngọc Hồi và gần 180 đảng viên trong Đảng bộ xã.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pờ Y nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII đã đề ra. So với đầu nhiệm kỳ, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá: Thu ngân sách ước đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 2,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 45,1 triệu đồng, tăng 21,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,26%...  
Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. An ninh quốc phòng vững chắc; trật tự xã hội được duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc được nâng lên. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Đại hội đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng xã Pờ Y phát triển nhanh, mạnh và ổn định; giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xã phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ: Thu ngân sách đạt khoảng 20 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; hộ nghèo giảm còn dưới 50 hộ...
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VIII gồm 15 đồng chí; bầu 14 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Tôn tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Điểm đáng chú ý của Đại hội Đảng bộ xã Pờ Y lần này là sau Đại hội không tổ chức liên hoan, gặp mặt các đại biểu mà toàn bộ kinh phí dự kiến tổ chức liên hoan là 65 triệu đồng sẽ được ủng hộ cho Quỹ Vì người nghèo của xã.
* Chiều 10-1, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Trong năm 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Các cấp bộ hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hội viên về phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chủ đề công tác năm 2019 “Xây dựng Hội vững mạnh” thu hút hơn 20.000 hội viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ hội đã thực hiện 6 công trình thanh niên cấp tỉnh; 21 công trình thanh niên cấp huyện; 134 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị 952 triệu đồng; đảm nhận tu sửa và phát quang 211km đường giao thông nông thôn; làm mới và sửa chữa 25 nhà rông văn hóa; 22 nhà nhân ái cho hộ gia đình chính sách; trồng mới 31.000 cây xanh; thu gom hơn 15 tấn rác thải, xóa các điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định…
Hoạt động tình nguyện an sinh xã hội phát triển mạnh. Các cấp bộ hội đã tổ chức trên 30 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 4.000 hội viên thanh niên đăng ký tham gia và lấy được 3.628 đơn vị máu toàn phần, trong đó có 30 đơn vị hiến máu đột xuất; duy trì hoạt động hiệu quả 5 đội hình thường xuyên tổ chức sơ cứu, ứng cứu các vụ tại nạn giao thông, trong đó đã sơ ứng cứu được 30 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức các đợt khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người dân tại các xã khó khăn; vận động và trực tiếp trao tặng hơn 32.776 bộ quần áo cũ các loại; 7.770 tập vở và  3.911 dụng cụ học tập các loại; huy động 4.954 suất quà và 48 suất học bổng cho các gia đình chính sách và các em thiếu nhi...
Trong năm 2020, các cấp bộ hội tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII; đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung cách thức tổ chức triển khai phong trào, hoạt động của Hội; tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Hội.
Tại Hội nghị, Ban tổ chức tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019.
* Ngày 10-1, Cục Chính trị Quân đoàn 3 phối hợp với Lữ đoàn pháo binh (Quân đoàn 3) tổ chức Chương trình “Xuân biên cương thắm tình quân dân” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei).
Chương trình đã trao tặng 60 suất quà cho các hộ gia đình có công cách mạng, hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk Blô. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. 
Ngoài ra, Chương trình còn trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 10 ký gạo) và 450 bộ quần áo cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Đăk Blô.
* Ngày 10-1, UBND huyện Sa Thầy tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Sa Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Đến dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ngành; cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện.
Bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Sa Nghĩa chỉ đạt 3 tiêu chí, cơ sở hạ tầng chưa đạt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nông thôn xã Sa Nghĩa đã đổi thay rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2010 – 2019, địa phương được đầu tư hơn 18 tỷ đồng thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 2,5 tỷ đồng.
Đến nay, 100% đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Trên địa bàn xã không còn hộ có nhà tạm bợ, nhà dột nát; số nhà ở đạt chuẩn chiếm gần 90%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%. Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86%.
Đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 38 triệu đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 6%. Xã đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho xã Sa Nghĩa; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sa Nghĩa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Sa Thầy, UBND xã Sa Nghĩa đã khen thưởng cho 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
* Sáng 11-1, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu-gian lận thương mại (BL-GLTM), hàng giả và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo, chỉ huy Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; chống BL-GLTM và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Theo đó, năm 2019, BĐBP Kon Tum đã chủ động xác lập đấu tranh thắng lợi chuyên án 919L; điều tra, xử lý 11 vụ/ 14 đối tượng; thu 1.212,4kg pháo nổ; trên 4.063kg ma túy dạng đá; 30,5 kg động vật hoang dã; 2 xe ô tô; 1 xe máy...Ngoài ra, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và hợp tác với lực lượng chức năng của nước bạn Lào... đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.
Kết luận đợt kiểm tra, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chấp hành tốt quy định, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng chí yêu cầu, đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; cần chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm và các hoạt động BL-GLTM, hàng giả, đặc biệt là pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán sắp đến; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, không để nhân dân tiếp tay cho tội phạm và các loại đối tượng vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ, chiến sĩ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, biên giới tỉnh Kon Tum là một trong những địa bàn buôn lậu, gian lận thương mại sẽ còn diễn biến phức tạp, do đó các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm phòng chống BL-GLTM. Để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum phải chủ động phối hợp với các lực lượng, kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình hình buôn lậu, tội phạm, gian lận thương mại trên tuyến biên giới; thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần thường xuyên đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ từ đó tham mưu chính xác cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đề ra biện pháp đấu tranh hiệu quả trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại; chăm lo chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý – 2020 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.
Trước đó, Thượng tướng Lê Chiêm cũng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 990 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum); tặng quà Tết cho 5 gia đình bà con dân tộc thiểu số khó khăn ở Bờ Y (Kon Tum).
* Ngày 11-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý 2020.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Theo đó, năm 2019 BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; tích cực tham mưu củng cố cơ sở chính trị và tham gia giúp dân phát triển kinh tế, xã hội có hiệu quả; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị, cùng phát triển với Lào và Campuchia.
Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh trong năm qua đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đồng chí nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ; đảm bảo mọi tiêu chuẩn chế độ Tết cho cán bộ, chiến sỹ và cùng vui Xuân, đón Tết với bà con nhân dân trên khu vực biên giới, đảm bảo vui tươi, tiết kiệm và an toàn.
* Chiều 11-1, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến kiểm tra và thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.
Báo động, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh, Thượng tướng Trần Quang Phương khen ngợi lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đã bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời, chủ động xử lý các tình huống hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, khoa học.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị căn dặn cán bộ, chiến sỹ đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đối với công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết; hiệp đồng chặt chẽ giữa các kíp xe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, đồng chí yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, báo động các phương án bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyển quân năm 2020; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình; tổ chức đưa cán bộ, chiến sỹ về đón tết cùng đồng bào chặt chẽ, chu đáo, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân; tích cực quan tâm chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, chấp hành nghiêm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và bảo đảm an toàn giao thông.
* Sáng 11-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.
Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Dự Hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg (ngày 9/5/2016) của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, 3 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự  nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, công tác đảm bản an toàn vệ sinh thực phẩm có những chuyển biến tích cực, rõ nét.
Từ năm 2017 - 2019 cả nước có 3,3 triệu cơ sở, hộ gia đình ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng và đoàn thể theo các chương trình phối hợp, nhất là trong các dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, mùa du lịch, lễ hội, Tết Trung thu...
Các bộ, ngành và các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đã thành lập và vận hành có hiệu quả đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm. Chế tài xử lý vi phạm đã tăng cao.
Trong 3 năm qua, số cơ sở thanh tra, kiểm tra trung bình là 712.960/năm; trong đó, số cơ sở bị xử lý là 55.207/năm, số tiền xử phạt trung bình/năm là 187,8 tỷ đồng...
Thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg, từ năm 2017 - 2019, các cơ quan chức năng đã khởi tố 28 vụ vi phạm với 42 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm...
Các địa phương tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn thông qua các giải pháp quy hoạch các vùng chuyên canh, thúc đẩy áp dụng các công nghệ cao, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến VietGAP, GlobalGAP,HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn.
Mạng lưới kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là hệ thống phân phối thực phẩm có kiểm soát đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng; giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các sản phẩm nông sản sạch và an toàn; 55/63 tỉnh, thành phố xây dựng được mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm...
Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, thách thức lớn nhất hiện nay là sản xuất nhỏ lẻ với nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm, đòi hỏi phải tiếp tục tuyên truyền vận động và nhất là thúc đẩy việc hợp tác, liên kết sản xuất quy mô lớn, chuyên canh, áp dụng quy trình tiên tiến. Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn hết sức khó khăn; thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn còn...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác an toàn vệ sinh thực phẩm là nội dung đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn thực phẩm hiện nay, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề.
Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; khẩn trương triển khai hệ thống thông tin an toàn thực phẩm để kết nối với các dữ liệu Quốc gia, tạo công cụ hữu hiệu cho công tác quản lý dữ liệu của cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm.
Bộ Y tế cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về quảng cáo thực phẩm theo quy định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
* Sáng 11-1, tại Trường PT DTNT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc cuộc thi Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông lần thứ VI, năm học 2019 – 2020.
Tại cuộc thi, các thí sinh trải qua 3 vòng thi là nhìn tranh đoán chữ, nghe nhìn và hùng biện với nhiều chủ đề khác nhau; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Mỗi phần thi là một sân chơi hấp dẫn và thú vị, nội dung phù hợp chương trình phổ thông tương ứng với từng cấp học.
Song song với cuộc thi, tại Hội trường Trường PT DTNT tỉnh, các cổ động viên cùng các bạn học sinh yêu tiếng Anh sẽ được tham gia Chương trình giao lưu Tiếng Anh với các thầy cô giáo dạy Tiếng Anh đến từ các trường học và Trung tâm ngoại ngữ của tỉnh.
Cuộc thi Tài năng tiếng Anh là một sân chơi nhằm đẩy mạnh phong trào dạy và học Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường việc rèn luyện các kĩ năng nghe và nói tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu đổi mới việc dạy và học tiếng Anh trong giai đoạn hiện nay; tạo điều kiện cho học sinh cấp các cấp có cơ hội tìm hiểu, làm quen để cùng nhau học tập tiến bộ.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 29/UBND-NC về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Xác định rõ nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; từ đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các địa phương và Nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo.
2. Sở Công Thương (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) và Cục Quản lý thị trường tỉnh:
- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo các loại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
-Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn; đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo pháp luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp; tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng pháo. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực biên giới không tham gia vận chuyển, mua bán trái phép các loại pháo.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Quy trách nhiệm liên đới đối với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành của tỉnh trong công tác quản lý hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.
Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra tình trạng phức tạp về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không có biện pháp phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3377/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
7. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(hoàn thành trước ngày 13 tháng 01 năm 2020). Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.
* Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 30/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các nội dung sau kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XI.
Theo đó, , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm triển khai Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại, đổi tên các thôn, tổ dân phố và Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm cho đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy và các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ mới thoát nghèo gặp khó khăn đột xuất được tiếp cận với nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thiết thực góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” và bảo đảm an sinh xã hội, an ninh,trật tự trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp cần thiết, các đơn vị được giao chủ trì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bằng các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan.
Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum (hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2020). Đồng thời, tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành tại Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
* Ngày 07/01/2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên: Nghỉ từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp Năm Kỷ Hợi đến hết ngày mồng 05 tháng Giêng năm Canh Tý).
Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 139/TB-SGDĐT ngày 16/12/2019, trong đó quy định các trường mầm non, phổ thông và các cơ sở giáo dục khác được nghỉ Tết Nguyên đán 07 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Năm, ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư ngày 29 tháng 01 năm 2020.
Việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các cơ sở giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và cha mẹ học sinh được về quê đón Tết cùng gia đình.
* Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 56/UBND-HCQT về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sử dụng chữ ký số và gửi, nhậnvăn bản điện tử trong hoạt động của các đơn vị, địa phương.
Thủ trưởng các đơn vị, địa phương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.
100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (phần mềm VNPT - iOffice) kết nốiTrục liên thông văn bản quốc gia phải được tích hợp chữ ký số chuyên dùng và được xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo đầy đủ nội dung liên quan đính kèm; tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định; gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền; chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:
Phối hợp với Viễn thông Kon Tum bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định của Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (VNPT - iOffice).
Sau khi có quy định của Chính phủ về danh mục văn bản gửi, nhận điện tử không kèm theo văn bản giấy trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việcbảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (VNPT - iOffice) và các hệ thống phần mềm khác; bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (máy chủ bảo mật, thiết bị, đường truyền).
Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai tốt việc quản lý và sử dụng chứng thư số trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, sớm triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
4. Đề nghị Viễn thông Kon Tum:
Chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc đảm bảoan ninh mạng, an toàn thông tin;có kế hoạch ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng trên Hệ thốngQuản lý văn bản và Điều hành (VNPT - iOffice)theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tạiVăn bản số 3001/BTTTT-CATTT  ngày 06 tháng 9 năm 2019.
Bảo đảm hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử liên tục, có phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; có giải pháp đảm bảo không để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng.
* Ngày 08/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 41/41 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đạt tỷ lệ 100%).
Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết công khai theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung có liên quan tại Phụ lục số 14, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).
* Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020 được tổ chức trong thời gian: 10 ngày, từ ngày 06/3/2020 (Thứ Sáu) đến ngày 15/3/2020 (Chủ nhật) tại Thành phố Kon Tum và các huyện.
Thành phần tham gia: Đoàn nghệ nhân các huyện, thành phố; lưu học sinh Lào, Campuchia đang theo học tại tỉnh Kon Tum; mời 01 đoàn Văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực Nam Bộ và 01 đoàn thuộc khu vực Tây Bắc theo hình thức hoán đổi chỉ tiêu đêm diễn để làm đa sắc màu văn hóa chương trình.
Hoạt động gắn với không gian truyền thống tại các địa phương, cụ thể:
1. Thành phố Kon Tum: Lễ hội ẩm thực đường phố, lễ hội ánh sáng; Lễ Khai mạc giải Đua thuyền độc mộc; Liên hoan sắc màu thổ cẩm; Đêm ca nhạc: “Chào Xuân 2020” do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức.
2. Huyện Kon Plông: Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Măng Đen; Lễ hội ánh sáng, Triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật tỉnh Kon Tum và Triển lãm chuyên đề Kon Plông trên đường phát triển; Khai mạc Hội trại thanh niên, khánh thành trường Tiểu học thị trấn Măng Đen, khánh thành Nhà thờ Măng Đen, khai trương các điểm du lịch mới và giới thiệu các điểm du lịch trên địa bàn; Chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Tây Nam bộ (thực hiện theo chương trình hoán đổi chỉ tiêu đêm diễn).
3. Huyện Kon Rẫy: Liên hoan Văn hóa các dân tộc huyện Kon Rẫy năm 2020 và trưng bày sản phẩm nông sản địa phương; Tổ chức giới thiệu, tham quan thác nước (thôn 10, xã ĐăkKôi); Hành trình về nguồn Khu căn cứ H16; Đêm ca nhạc: “Chào Xuân 2020” do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức.
4. Huyện Ngọc Hồi: Giao lưu cồng chiêng và tái hiện lễ hội Mừng Lúa mới của dân tộc B’râu tại làng Đăk Mế gắn với Lễ khánh thành Quốc môn; Tổ chức các hoạt động tham quan cột mốc ba biên, đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Trường Sơn, di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần, Quốc môn, cửa hàng mua sắm tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Đêm ca nhạc: “Chào Xuân 2020” do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức.
5. Huyện Đăk Glei: Tổ chức Lễ hội cồng chiêng, ẩm thực tại làng Đăk Gô, xã Đăk Roong; Tái hiện Lễ hội mừng nhà Rông mới của dân tộc Giẻ - Triêng, xã Ngọc Linh; Tổ chức hành trình về Khu Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, tham quan thác Đăk Chè.
6. Huyện Đăk Hà: Chương trình "Hương sắc hoa cà phê" giới thiệu, tham quan các điểm du lịch: Điểm cao 601, rừng đặc dụng Đăk Uy, làng du lịch cộng đồng Kon Trang Long Loi...; Lễ cầu siêu “Uống nước nhớ nguồn” tại Chùa Tháp Kỳ Quang.
7. Huyện Đăk Tô: Tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ 4; Tổ chức giới thiệu, tham quan các điểm: Tượng đài, Nhà trưng bày di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh; Thác Đăk Sing; Rừng thông; Nhà rông VH ...
8. Huyện Tu Mơ Rông: Liên hoan văn hóa cồng chiêng; Hội chợ giới thiệu và trưng bày sản phẩm địa phương; Tổ chức tham quan, chinh phục núi Ngọc Linh gắn với du lịch cộng đồng, giao lưu cồng chiêng xã Măng Ri; tham quan thác Đa tầng (thôn Đăk Chum II); hành trình về nguồn khu căn cứ Tỉnh ủy.
9. Huyện Sa Thầy: Liên hoan cồng chiêng, tái hiện lễ hội và trình diễn cây nêu tại Làng Bargoc, xã Sa Sơ; Tổ chức tham quan - tour du lịch trải nghiệm: Điểm cao di tích lịch sử 995 - Chư Tan Kra; điểm cao 1015 (Sac Ly); điểm cao 1049 (Delta) gắn với tham quan nhà Trưng bày kỷ vật kháng chiến, nhà Rông văn hóa huyện; Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Đêm ca nhạc: “Chào Xuân 2020” do Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức.
10. Huyện la Hdrai: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và 5 năm thành thành lập huyện; Tổ chức tham quan lòng hồ Sê San, giao lưu văn hóa các dân tộc (Tày, Xơ Đăng, Thái); Chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Tây Bắc.
* Ngày 08/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 13/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian làm việc và điều chỉnh, bổ sung nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Theo Quyết định, gia hạn thời gian làm việc 06 tháng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 đối với 12 nhân sự chính thức và 07 nhân sự dự phòng đã được phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều chỉnh, bổ sung 05 nhân sự chính thức và 14 nhân sự dự phòng của các sở, ban ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Nghĩa vụ, quyền lợi của công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Trung tâm.
Đến nay, tổng số công chức, viên chức Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các sở, ban ngành cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum làm việc theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ là 54 người (24 nhân sự chính thức, 30 nhân sự dự phòng).
Các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả các cấp đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước…
* Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về công tác truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào 05 nhóm nội dung:
(1) Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định của Chính phủ.
(2) Tuyên truyền những kết quả đạt được của công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC;
(3) Giới thiệu hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC các cấp...
(4) Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.
(5) Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác kiểm soát TTHC, phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.
Hình thức tuyên truyền: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...
Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin; Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp pích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.
* Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh có Công văn số 98/UBND-TH cho chủ trương về tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện: Đăk Hà, Kon Plông và thành phố Kon Tum tổ chức xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển (xét tuyển đặc cách) đối với 184 trường hợp giáo viên đang làm hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12/2015 (danh sách giáo viên được xét đặc cách tải tại đây); hoàn thành chậm nhất trong quý I năm 2020.
Quy trình xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển được thực hiện theo mục 2 khoản 7 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh (văn bằng, chứng chỉ), khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trong quá trình xét tuyển đặc cách 184 trường hợp trên theo đúng quy định.
Đối với 20 trường hợp giáo viên hợp đồng lao động trước năm 2015 nhưng thời gian hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội đứt quãng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục dành chỉ tiêu riêng tương ứng để chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
Về xét tuyển thông thường đối với các đối tượng theo chỉ tiêu còn lại (sau khi đã dành riêng chỉ tiêu để xét tuyển đặc cách giáo viên và chỉ tiêu riêng để xử lý đối với các trường hợp chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Nội vụ), Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trình UBND tỉnh xem xét cho chủ trương hoặc tiếp tục triển khai thực hiện việc xét tuyển thông thường theo chủ trương về hình thức, chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định và phân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh.
* Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 102/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2479/UBND-KGVX ngày 23/9/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm quản lý.
- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, thông tin liên quan đến các sự cố về an toàn thông tin xảy ra tại đơn vị.
- Đối với các đơn vị khi xây dựng, triển khai các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng theo quy định của pháp luật đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên, các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin đối với các thiết bị có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL...) trước khi đưa vào sử dụng; thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định của các thiết bị. Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ, an toàn thông tin mạng theo quy định.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phương án lựa chọn giải pháp phòng chống mã độc và hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung.
- Là đầu mối thông tin thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; có trách nhiệm liên kết, phối hợp với các đơn vị trong mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia như Trung tâm ứng cứu sự cố mạng máy tính Việt Nam; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nhằm thực hiện tốt công tác đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, máy tính của tỉnh.
- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm quản lý.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý; tham gia hỗ trợ các cơ quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng.
3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.
4. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh: Thiết lập đầu mối chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nhà nước của tỉnh giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Sở Thông tin và Truyền thông.Triển khai các biện pháp kỹ thuật trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:49

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:434 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1377 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1595 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3113 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1747 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại374,291
  • Tổng lượt truy cập32,047,084
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây