Tin tức tổng hợp tuần (từ 02-9 đến 08-9-2019) 

Tin tức tổng hợp tuần (từ 02-9 đến 08-9-2019)

Chủ nhật - 08/09/2019 18:01
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (kontum.gov.vn)
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhà tài trợ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó (kontum.gov.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần:
- Chiều 3-9, huyện Ia H’Drai tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai.
Dự lễ công bố Quyết định có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai được điều động, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường.
Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua thông báo của Thường trực Tỉnh ủy phân công đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tạm thời phụ trách Huyện ủy Ia H’Drai.
- Chiều 6-9, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1475-QĐNS/TW ngày 22/8/2019 của Ban Bí thư về việc chỉ định đồng chí Y Phương - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020.
* Sáng 3-9, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh tổ chức Lễ trao tặng học bổng và xe đạp cho 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó ở thành phố Kon Tum.
Tại buổi lễ, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh, trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc và 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao tặng 30 chiếc áo thun trắng cho 30 em học sinh nói trên.
* Sáng 4-9, đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; Thường trực Đảng ủy và Ban Tổ chức các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đề ra.
Cụ thể, các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tổ chức tốt việc mở các lớp đào tạo về lý luận chính trị, trang bị cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Các cấp ủy còn tăng cường công tác nắm bắt thông tin, đổi mới nội dung và hình thức  tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và kịp thời định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức đảng ở cơ sở cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn; năng lực lãnh đạo, sức chiến của tổ chức đảng được nâng lên. Hầu hết, tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo bước chuyển biến tích cực, đồng bộ về tổ chức và hoạt động trong toàn hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 4.922 đảng viên, đạt 98,44% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, giữ vững 100% thôn (làng), tổ dân phố có tổ chức đảng; các mục tiêu cơ bản về xây dựng tổ chức cơ sở đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Tuy nhiên, hội nghị đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU vẫn có hạn chế: Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên có lúc chưa đạt hiệu quả cao; tỉ lệ đảng viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra; vai trò của một số tổ chức đảng chưa phát huy hết năng lực, nhất là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và tổ chức đảng ở khu vực nông thôn, vùng  sâu, vùng xa; một số cấp ủy viên và một bộ phận đảng viên chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí A Pớt yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nội dung sau: Khắc phục các tồn tại đã nêu tại hội nghị sơ kết này, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quán triệt, phổ biến, thực hiện tốt việc học tập Nghị quyết của Đảng; tăng cường các biện pháp phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng việc đăng ký, thực hiện theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; tích cực, chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
Cùng với đó, các cấp ủy cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao nhất các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy cần quan tâm hơn nữa về chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đề ra; tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và xử lý nghiêm các vi phạm, làm trong sạch nội bộ Đảng; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có)…
* Ngày 4-9, đồng chí Lê Quang Thới - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9/2019. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và Hội Nhà báo tỉnh.
Trong tháng 8/2019, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành đúng quy định. Các cơ quan báo chí của tỉnh bám sát chỉ đạo định hướng tuyên truyền, triển khai thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; tích cực giới thiệu nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Trong tháng 9/2019, báo chí tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 3/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 9/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”; các điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
Tập trung tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và các sự kiện diễn ra trong tháng 9/2019 như kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9); 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9); Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; khai giảng năm học mới 2019-2020; phòng, chống dịch sốt xuất huyết; dịch tả lợn Châu Phi; phòng chống ngập lụt, an toàn hồ đập trong mùa mưa, bão.
Báo chí tuyên truyền các nhiệm vụ thường xuyên như: Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát triển 3 vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương; đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen"; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; phòng, chống dịch bệnh; thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo...
Hội nghị thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019; công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; kết quả thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 của ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh...
Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Thới tiếp thu một số nội dung các cơ quan báo chí phản ánh, đặc biệt là việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; định hướng một số vấn đề tuyên truyền về biển Đông…
* Sáng 4-9, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh tổ chức Lễ trao tặng học bổng, xe đạp và quà cho 123 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó ở 2 huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi.
Tại buổi lễ, Hội đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 trẻ em nghèo của 2 huyện nói trên, trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc, trong đó 10 chiếc/huyện; 12 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho 12 trẻ em nghèo huyện Ngọc Hồi. Đồng thời, bằng nguồn tài trợ của Đoàn từ thiện Minh Hiển (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng 100 suất quà, trị giá 150 ngàn đồng/suất, gồm bánh kẹo Trung thu cho 100 trẻ em nghèo 2 thôn Đăk Long và Đăk Giao của xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi.
Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh trao tặng 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và 1 suất quà Trung thu cho em Dương Thanh Quốc 9 tuổi, trú tại khối phố 6, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô có mẹ bị bệnh tâm thần. Đồng thời, bằng nguồn tài trợ của Nhóm từ thiện An Lạc Thiện Tâm (thành phố Kon Tum) tặng 122 chiếc áo thun trắng cho 122 trẻ em nghèo của 2 huyện nói trên.
* Ngày 4-9, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.
Lớp học được tổ chức trong thời gian một tuần. Theo đó, 26 quần chúng ưu tú sẽ được tiếp thu 5 bài học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản.
Đối tượng tham gia học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị lần này chủ yếu là chiến sỹ người dân tộc thiểu số nhập ngũ năm 2018 - Đây là một chủ trương lớn của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm tạo nguồn cán bộ cho địa phương, nhất là các xã biên giới khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.         
Kết thúc khóa học, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận làm cơ sở để xét kết nạp vào Đảng trong thời gian tới.
* Chiều 4-9, Trường THCS Liên Việt Kon Tum tổ chức Lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động.
Trường THCS Liên Việt Kon Tum được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017 với tổng kinh phí trên 102 tỷ đồng, được chia thành 2 giai đoạn.
Theo đó, giai đoạn I do Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đầu tư 62,457 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Khối lớp học lý thuyết 4 tầng (24 phòng) diện tích sàn 2.170m2; nhà hiệu bộ 3 tầng diện tích sàn 1.847m2; khối học lý thuyết 3 tầng (18 phòng), diện tích sàn 1.847m2; các trang thiết bị đồ gỗ như bàn ghế học sinh và giáo viên, bàn ghế phòng thí nghiệm, phòng vi tính, bảng chống lóa...
Giai đoạn II do nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư 39,8 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Khu ký túc xá 3 tầng, nhà bảo vệ, cổng chính, tường rào, sân đường nội bộ, cột cờ, hệ thống điện, nước, nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, nhà để xe, sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân khấu ngoài trời, cây xanh, giường tầng, tủ, bàn ghế phòng ăn...
Trường THCS Liên Việt Kon Tum là trường phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo, được tổ chức hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao, tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh với quy mô giảng dạy cho 1.600 học sinh với 42 lớp học. Trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, có đầy đủ các phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm thực hành, nhà ở cho học sinh, nhà làm việc ban giám hiệu, nhà thi đấu thể thao đa năng, bể bơi, khu thể dục thể thao…
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Kon Tum.     
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng đã tặng Trường THCS Liên Việt Kon Tum số tiền 1 tỷ đồng để phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giáo dục của nhà trường...
* Ngày 4-9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin tỉnh tổ chức tặng 20 máy lọc nước cho các hội viên nạn nhân chất độc da cam/diôxin huyện Đăk Hà, mỗi máy trị giá 6 triệu đồng.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/diôxin; thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của xã hội trong việc đảm bảo sức khỏe, cải thiện đời sống của các gia đình hội viên nạn nhân nhiễm chất độc da cam/diôxin.
* Ngày 4-9, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam về tình hình phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh và thảo luận phương hướng phát triển cây Mắc ca trong thời gian tới.
Hiện nay, cây Mắc ca đã được trồng ở nhiều nơi trên cả nước như Lai Châu, Sơn La và đặc biệt là 05 tỉnh Tây Nguyên đã cho kết quả khả quan.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao những kết quả nghiên cứu, triển khai của Hiệp hội, ý kiến tham gia đánh giá và đề xuất của nhà khoa học, người nông dân.
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp báo cáo khẳng định về cơ sở khoa học để định hướng trồng và phát triển cây Mắc ca; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thử nghiệm các mô hình như trồng xen cà phê, gắn với cải tạo rừng trồng… để đánh giá hiệu quả về năng suất, hiệu quả kinh tế xã hội.
Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp hỗ trợ địa phương trong vấn đề lựa chọn giống, xác định các vùng thích nghi, xây dựng quy trình, mô hình canh tác hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.
* Khai giảng năm học mới 2019-2020:
- Sáng 5-9, cùng với học sinh cả nước, trên 150 ngàn học sinh của tỉnh Kon Tum cũng nô nức bước vào năm học mới mặc dù thời tiết ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh không mấy thuận lợi, mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Năm học mới 2019-2020, toàn tỉnh có 418 trường học với khoảng 157.900 học sinh - tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm học trước. Trong đó, có 40.500 trẻ mầm non, 63.000 học sinh tiểu học, 39.800  học sinh THCS và 14.600 học sinh học sinh THPT.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão, gần 7.690 học sinh thuộc 34 trường học (11 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 12 trường THCS) của huyện Tu Mơ Rông đã phải hoãn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 vào sáng nay.
Toàn tỉnh có 10.054 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong biên chế;  trong đó, có 987 cán bộ quản lý, 8.292 giáo viên và 775 nhân viên. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các huyện, thành phố đang tiến hành tuyển dụng bổ sung giáo viên mầm non trong biên chế chưa sử dụng và 804 chỉ tiêu được bổ sung.
Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các nhà trường ngày càng được đầu tư theo hướng khang trang, hiện đại.
Chuẩn bị năm học mới 2019-2020, toàn ngành đã đưa vào sử dụng 03 trường học mới; đầu tư xây mới 128 phòng học, xóa 36 phòng học tạm, xây mới 59 nhà vệ sinh, làm mới 44 hệ thống nước sạch, xây mới 15 phòng học bộ môn, 08 phòng ở bán trú; mua sắm nhiều trang thết bị phục vụ dạy và học với tổng kinh phí gần 206,7 tỷ đồng.
Ngành Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn. So với cùng kỳ năm học trước, đầu năm học 2019-2020, giảm 215 điểm trường mầm non, 09 trường tiểu học, 10 điểm trường tiểu học, 9 trường tiểu học có lớp ghép do sáp nhập.
Đối với học sinh con hộ nghèo tiếp tục được hỗ trợ chí phí học tập để trang bị sách giáo khoa, vở, viết và dụng cụ học tập từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 26/8 phân bổ 446.190kg gạo cho các trường trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ học sinh 2 tháng đầu năm học 2019-2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/9/2019.
- Sáng 5-9, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã tới chung vui cùng thầy, trò trường PTDTNT tỉnh nhân ngày khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
Năm học mới 2019 – 2020, trường PTDTNT tỉnh có 462 học sinh; trong đó có 151 học sinh lớp 10 là đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh.
Nhà trường đặt mục tiêu trong năm học mới này phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành Giáo dục phát động; tích cực đổi mới toàn diện công tác dạy và học, trọng tâm là việc học và kiểm tra đánh giá  nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
Trường cũng tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu, kém, nhất là học sinh lớp 12 nhằm  đảm bảo 100% học sinh đậu tốt nghiệp và có nhiều hơn học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng; tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục cho học sinh…
Tại buổi lễ khai giảng, 02 tập thể và 05 cá nhân của nhà trường đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã đạt giải cao tại Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XI, khu vực II năm 2019; Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kon Tum trao 10 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) và Hội Khuyến học thành phố trao 04 suất học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi trong năm học 2018 – 2019 vừa qua.
* Sáng 5-9, tại huyện Kon Rẫy, trong Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020, Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của địa phương. Đây là hoạt động trong chương trình “TNG cùng em đến trường” trong năm học mới này, nhằm giúp đỡ, động viên các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện đến trường.
Theo đó, đơn vị tài trợ đã đến thăm và trao tặng 50 em học sinh ở 04 trường học trên địa bàn huyện Kon Rẫy gồm: Trường Trung học cơ sở Đăk Rve, Trung học cơ sở Tân Lập, Trung học cơ sở Đăk Ruồng và Trung học cơ sở Đăk Tơ Ve. Hoạt động “TNG cùng em đến trường” sẽ là động lực để các em theo đuổi ước mơ con chữ, từng bước vươn lên thoát nghèo, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Trong chiến lược phát triển, thiện nguyện là hoạt động được TNG Holdings Việt Nam chú trọng và triển khai ngay từ những ngày đầu thành lập, trong đó tập đoàn dành sự quan tâm đặc biệt hơn cả cho các em học sinh, sinh viên như trao học bổng, tài trợ quỹ khuyến học, xây dựng trường học…nhằm mang đến môi trường học tâp hoàn thiện, xây dựng niềm tin về tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho các em.
* Ngày 5-9, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã cử cán bộ tham dự Lễ khai giảng, trao trên 112 triệu đồng và hàng nghìn cuốn vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Chương trình ''Nâng bước em tới trường'' của BĐBP, BĐBP Kon Tum đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ 75 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới; trong đó, có 6 em của Lào và Campuchia ở khu vực biên giới ngoại biên phía đối diện. Hàng tháng, các đồng chí trong Bộ Chỉ huy, các Phòng, Văn phòng, các đơn vị đã hỗ trợ mỗi học sinh 500 nghìn đồng để giúp các em và gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, cố gắng vươn lên trong học tập.
Bên cạnh Chương trình ''Nâng bước em tới trường'', bắt đầu từ năm học này, BĐBP tỉnh triển khai mô hình ''Con nuôi Đồn Biên phòng'', nhận đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ hoặc không có nơi nương tựa. Đây là mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với đồng bào các dân tộc trên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.
* Sáng 5-9, nhân dịp năm học mới, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Kon Tum tổ chức trao 55 suất học bổng “Sacombank - Ươm mầm cho những ước mơ”, mỗi suất 1 triệu đồng và 1 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực đạt thành tích tốt trong học tập.
Các suất học bổng được trao tặng cho học sinh Trường PTDTNT tỉnh, Trường THCS Chu Văn An, Trường THPT Lê Lợi (thành phố Kon Tum); Trường THCS xã Ngọc Réo và Trường THCS xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà); Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô; Trường THPT Phan Chu Trinh và Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Ngọc Hồi).
Đây là hoạt động thường niên của Sacombank chi nhánh Kon Tum nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.
* Sáng 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Công ty HONDA Việt Nam tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm và sách giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Lãnh đạo 3 đơn vị đã trao tặng 174 chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng và trao hàng trăm cuốn sách giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Trần Phú và Trường THCS Nguyễn Huệ, nhằm giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
* Chiều 5-9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh thống nhất thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm và phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các đối tượng ở địa bàn biên giới; khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra, các bên phối hợp xác lập chuyên án hoặc kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh chung; trong quá trình phát hiện, ngăn chặn, điều tra, thẩm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nếu phát hiện, nghi vấn cán bộ, công chức thuộc lực lượng bên phối hợp bị móc nối nội bộ, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc gây cản trở quá trình đấu tranh, lãnh đạo hai bên trực tiếp trao đổi để chỉ đạo xử lý.
Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực biên giới.
* Ngày 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Hội Chữ thập đỏ huyện Sa Thầy phối hợp cùng nhóm thiện nguyện "Tâm Thiện Bình" Kon Tum, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sa Thầy, UBND xã Mô Rai tổ chức Chương trình "Tiếp bước đến trường" cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.
Chương trình trao tặng 360 suất quà gồm vở, viết, bút mực, tổng trị giá hơn 18 triệu đồng và 10 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,3 triệu đồng cho 10 em học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt vượt khó vươn lên trong học tập.
* Ngày 6-9, tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.
Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) do Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phát động cuộc thi cấp tỉnh từ ngày 4/6/2019.
Sau 2 tháng phát động, toàn tỉnh đã có 392 bài dự thi của 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp, 9 đơn vị trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ các chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Hầu hết các bài viết của các đơn vị, cá nhân đều nắm vững được tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40-CT/TW, có đưa ra lập luận dẫn chứng cụ thể với sức thuyết phục cao và cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 40-CT/TW sát với thực tiễn của địa phương. Thông qua cuộc thi này, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; các đối tượng thụ hưởng chính sách và mọi tầng lớp nhân dân hiểu thêm về sự quan tâm của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; khơi dậy và phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc, giúp kết nối và lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân cả nước chung tay vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Kết quả có 6 bài thi của các đơn vị liên quan và cá nhân đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải khuyến khích. Bà Bùi Thị Nga - Phó trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đoạt giải Nhất; bà Y BNhư - cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đoạt giải Nhì; bà Trần Thị Yến - Phó Bí thư huyện Đoàn Đăk Hà đoạt giải Ba.
* Ngày 6-9, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh tổ chức Lễ trao tặng học bổng, xe đạp và quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó tại huyện Kon Rẫy.
Tại buổi lễ, từ nguồn tài trợ của Quỹ “Trợ giúp người khuyết tật và trẻ em nghèo” tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã trao 10 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc và 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho 20 trẻ em nghèo của huyện.
Ngoài ra, từ nguồn tài trợ của Đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc (thành phố Kon Tum), Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 100 chiếc áo thun trắng cho 100 trẻ em nghèo của huyện, trong đó 80 chiếc cho trẻ em nghèo DTTS Trường Trung học cơ sở xã Đăk Tờ Re.
* Chiều 6-9, Hội BVQTE và BTNKT tỉnh tổ chức Lễ trao tặng học bổng, xe đạp và quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó tại huyện Đăk Hà.
Tại buổi lễ, từ nguồn tài trợ của Quỹ “Trợ giúp người khuyết tật và trẻ em nghèo” tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh đã trao 10 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc và 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho 20 trẻ em nghèo của huyện.
Ngoài ra, bằng nguồn tài trợ của Đoàn từ thiện Thiện Tâm An Lạc (thành phố Kon Tum), Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 100 chiếc áo thun trắng cho 100 trẻ em nghèo của huyện, trong đó 80 chiếc áo cho trẻ em nghèo DTTS Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Ngọc Réo.
* Sáng 6-9, huyện Kon Rẫy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo kinh tế- xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Kon Rẫy đã có những đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần người dân ở vùng nông thôn từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Đến nay, huyện Kon Rẫy có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăk Ruồng, Tân Lập), 1 xã đạt 16 tiêu chí (Đăk Tờ Lung), 1 xã đạt 12 tiêu chí (Đăk Tờ Re), 1 xã đạt 9 tiêu chí (Đăk Pne), 1 xã đạt 8 tiêu chí (Đăk Kôi)…; bình quân mỗi xã đạt 13,83 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 22,54 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 31,51%...
Huyện Kon Rẫy đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăk Ruồng, Tân Lập, Đăk Tờ Lung năm 2019); xây dựng được 1 xã nông thôn mới nâng cao (Tân Lập); 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn 3, xã Tân Lập); toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí; các xã còn lại mỗi năm tăng từ 2 tiêu chí trở lên…
Nhân dịp này, UBND huyện Kon Rẫy khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
* Sáng 6-9, tại trường THPT Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.
Tham gia liên hoan, hơn 200 diễn viên (thuộc 12 đội đến từ các huyện đoàn, thành đoàn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh) biểu diễn 12 tiết mục văn nghệ ấn tượng và đặc sắc.
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên những ca khúc cách mạng, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tại cơ sở, qua đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong thanh thiếu niên.
* Chiều 6-9, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2019. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố và hơn 50 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến thời điểm 31/8/2019, có 349 dự án được cấp phép đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 321 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư 58.681 tỷ đồng trên diện tích đất dự kiến sử dụng 125.450 ha và 28 dự án đã chấm dứt hoạt động. Đến nay, đã có 196 dự án đã đầu tư hoàn thành và đưa vào kinh doanh với tổng vốn đầu tư 19.518 tỷ đồng.
Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng, tâm huyết đối với tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành phân loại, đề xuất xử lý các dự án đã được UBND tỉnh cấp phép đầu tư như chấm dứt hoặc điều chỉnh, giãn tiến độ đầu tư các dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ quy định.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hợp tác, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương, Y tế, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế và Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời những kiến nghị và giải đáp những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; lao động, việc làm; những vấn đề còn liên quan đến rào cản, tồn tại, hạn chế của các cơ quan nhà nước như: Đất đai, môi trường, hạ tầng kỹ thuật… Đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn trong thời gian qua.
* Chiều 6-9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019. Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy chủ trì cuộc họp.
Cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum lần thứ nhất năm 2019 cơ bản đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan Thường trực Ban chỉ huy đã chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung, nhân lực, phương tiện tổ chức tập huấn, diễn tập với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; Kịch bản diễn tập được xây dựng bảo đảm theo đúng các quy định của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; sát với yêu cầu, tình hình thực tế và tình huống có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Công tác chỉ đạo, điều hành từ khâu chuẩn bị đến diễn tập chính thức bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt, đạt yêu cầu cao. Nội dung tập huấn sát yêu cầu thực tế. Các hoạt động diễn tập theo đúng kịch bản, nghiêm túc. Các lực lượng tham gia diễn tập đề cao được trách nhiệm, vai trò và có sự phối hợp nhịp nhàng, đạt hiệu quả, chưa để xảy ra sai sót lớn.
Một số lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ như Công an, Quân sự, Y tế, Kiểm xạ. Các cán bộ, chuyên gia của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt nhiệt tình, tận tâm tư vấn, hỗ trợ hiệu quả; các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành tốt yêu cầu, mục tiêu của cuộc diễn tập.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như việc triển khai còn lúng túng; bố trí nơi thực hành diễn tập còn hẹp; công cụ, dụng cụ phục vụ diễn tập còn thiếu….
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận và biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của các thành viên Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức diễn tập.
Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kết quả diễn tập ứng phó sự cố, bức xạ hạt nhân tỉnh lần thứ nhất năm 2019 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn bức xạ hạt nhân, công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ và các hoạt động liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
Rà soát bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phù hợp với điều kiện thực tế địa phương…
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 02/9/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Công điện số 04/CĐ-BCH về công tác phòng chống lũ, bão.
Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão; để chủ động phòng, chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy yêu cầu:
Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến thời tiết, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, có phương án, giải pháp hiệu quả khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra.
UBND các huyện, thành phố phân công thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ; kiểm tra, rà soát các làng và hộ dân sinh sống ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ, lụt, sạt lở đất đá như vùng ven sông, suối, ven sườn đồi, vũng trũng…. (đặc biệt là khu vực các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông) để có biện pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm cho nhân dân biết để chủ động ứng phó; đối với những khu vực có nguy cơ cao phải có biện pháp kiên quyết di dời, sơ tán đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm, nhu phẩm thiết yếu cho người dân khi sơ tán, di dời, cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói, rét.
Yêu cầu các cơ quan là thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh bám sát địa bàn được phân công, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, ứng phó khi có mưa to và lũ quyét xảy ra; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị phương tiện, nhân lực, vật lực; có phương án ứng phó khắc phục, đảm bảo giao thông trên các Quốc lộ, Tỉnh lộ và một số tuyến đường xung yếu đảm bảo giao thông thông suốt; phân công người trực 24/24h ở các khu vực trọng điểm, xung yếu, cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra.
* Ngày 02/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 321/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định liên quan và tình hình thực tế địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể, phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị để thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn kết chặt với vùng nguyên liệu và sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, có thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc.... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân góp phần xây dựng Chương trình nông thôn mới. Hoàn thành và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2019.
Hỗ trợ để các nhà sản xuất nông nghiệp cung cấp sản phẩm nông nghiệp cho các siêu thị trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến nông về nông nghiệp công nghệ cao; mô hình sản xuất thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới, năng suất, chất lượng cao để nhân rộng cho người dân; chủ trì, rà soát, tham mưu UBND tỉnh triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp theo quy định hiện hành.
Đề nghị UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; rà soát, bố trí quỹ đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; dự kiến các vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đánh giá tiềm năng, thế mạnh sản xuất sản phẩm nông nghiệp của địa phương, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển, tổ chức sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường theo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với vùng nguyên liệu và thị trường; ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi quy trình từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm... tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, cải thiện sinh kế người dân và ứng phó biến đổi khí hậu; có giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, sản xuất nông nghiệp, dược liệu dưới tán rừng, trồng rừng trên đất canh tác nương rẫy để giúp người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Sở Khoa học và Công nghệ  đẩy mạnh công tác chuyển giao những đề tài khoa học đã được công bố thành công trong thời gian qua để áp dụng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực của địa phương để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp; tập trung ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng tạo ra một số sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao đem lại hiệu quả kinh tế.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng "cánh đồng lớn" thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.
Các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động -Thương binh và xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu qủa Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn Kon Tum và Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Qua 03 năm thực hiện Đề án các cấp, các ngành, các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tạo sự chuyển biến rõ nét về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của từng địa phương; chú trọng rà soát quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương; lựa chọn cây trồng, vật nuôi, công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao... nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
* Ngày 05/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 2220/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh về triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao trong thời gian tới.
Theo đó, yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, có giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin địa chúng (loa phát thanh của tổ dân phố, thôn, xã…).
Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tại các Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 2154/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2170/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 về công tác đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và Công văn số 2146/UBND-HTKT ngày 19 tháng 8 năm 2019 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020.
Tập trung triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp sử dụng xe không đảm bảo điều kiện lưu hành, các phương tiện phục vụ sản xuất nông nghiệp (xe công nông, máy nông nghiệp) để chở người tham gia giao thông và các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã uống rượu, bia. Mở các đợt cao điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các thời điểm đột biến về an toàn giao thông như: Tháng An toàn giao thông, Tết Dương lịch…
Đánh giá hiệu quả hoạt động trong công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất việc duy trì công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Thanh tra giao thông trong việc kiểm soát tải trọng xe tại Trạm kiểm soát tải trọng xe 54 thuộc khu vực Sao Mai, thành phố Kon Tum.
Thống kê, rà soát các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành. Khảo sát, xác định vị trí lắp đặt camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông kết hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cửa ngõ vào thành phố Kon Tum trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 24 (phía Nam, phía Bắc và phía Đông).
Khẩn trương điều tra xác định cụ thể nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tổng hợp, cung cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh biết (thông qua Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh), làm cơ sở để tổng hợp số liệu về an toàn giao thông, đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu của các lực lượng trực tiếp thực thi công vụ.
Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nhất là lái xe hoạt động quá thời gian làm việc theo quy định, là nguyên nhân dẫn đến vi phạm về ma túy, ngủ gật và gây tai nạn giao thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, hành trình của chủ xe, lái xe.
Kiểm tra các tuyến đường, công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời phát hiện hư hỏng và có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn trong mùa mưa lũ năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông và lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tăng cao so với cùng kỳ.
* Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2312/KH-UBND chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thời điểm cuối năm 2019 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội năm 2020.
Theo đó, đối tượng thực hiện điều tra, rà soát là toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên (không bao gồm những hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng không sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên) và những hộ gia đình đã đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên.
Việc điều tra được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 9 năm 2018.
Về thời gian thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc điều tra, rà soát và báo cáo sơ bộ trước ngày 05/11/2019 và báo cáo kết quả chính thức trước ngày 20/11/2019; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xử lý kết quả điều tra tổng hợp báo cáo kết quả điều tra sơ bộ toàn tỉnh trước ngày 15/11/2019 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh trước ngày 30/11/2019.
Ngoài ra, UBND tỉnh  yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức phúc tra kết quả rà soát trên địa bàn xã, phường, thị trấn, bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều được phúc tra sau khi có báo cáo kết quả rà soát của UBND cấp xã. Kết qủa phúc tra phải được thông báo công khai để nhân dân biết, trước khi UBND cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố lựa chọn phúc tra từ 02-03 xã). Việc báo cáo chính thức chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị, địa phương hoàn thành việc phúc tra theo quy định tại Kế hoạch.
Giao các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện, thành phố; chủ động phân công cán bộ và chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn được phân công; đôn đốc tiến độ và giám sát nghiệm thu phiếu khảo sát trên địa bàn được phân công phụ trách và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần theo quy định.
 
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

KH.13.TU

thực hiện Kết luận số 82 của BCT về sắp xếp công ty lâm nghiệp

Lượt xem:91 | lượt tải:27

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:50 | lượt tải:38

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:84 | lượt tải:56

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:232 | lượt tải:84

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:229 | lượt tải:67

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:200 | lượt tải:49

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:219 | lượt tải:51
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay21,141
  • Tháng hiện tại229,369
  • Tổng lượt truy cập10,376,934
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây