Tin tức tổng hợp tuần 4 (tháng 12-2016) 

Tin tức tổng hợp tuần 4 (tháng 12-2016)

Thứ bảy - 31/12/2016 10:47

1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:

* Sáng 26-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình hội nghị nêu rõ: Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp ủy, Ban Thường vụ các cấp, sự hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Kiểm tra cấp trên, sự phối hợp đồng bộ các cơ quan, cán bộ ngành Kiểm tra Đảng toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao.

Công tác giám sát thường xuyên được tăng cường và chủ động hơn; nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm, trong đó giám sát chuyên đề đã tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm. Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng được triển khai thực hiện khá toàn diện…

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, cụ thể các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, nhất là về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ cấp ủy; tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và công khai kết quả theo quy định, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới; tăng cường và mở rộng giám sát thường xuyên; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ…

* Ngày 26-12 tại Bộ CHQS tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 5 và Đài PT - TH tỉnh Kon Tum tổ chức ký kết Phối hợp thực hiện Chuyên mục: "Truyền hình Quân khu 5” phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017 - 2020.

Theo chương trình ký kết, Đài PT - T tỉnh sẽ phát chuyên mục: “Truyền hình Quân khu 5” trên sóng truyền hình của Đài mỗi tháng 1 chuyên mục với thời lượng 15 phút vào 20h50’ thứ 4 tuần 3; phát lại lần 1 vào lúc 7h20’ thứ 5 tuần 3 và phát lại lần 2 vào lúc 11h25’ thứ 6 tuần 4 của tháng.

Chuyên mục tập trung tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT Quân khu 5 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh các hoạt động của LLVT Quân khu về công tác rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại...

Chuyên mục cũng là là diễn đàn của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5. Thông qua đó, các cơ quan, đơn vị học hỏi được nhau nhiều kinh nghiệm hay, việc làm tốt của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu. Đồng thời động viên cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

* Sáng 26-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum, có đồng chi Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2016, ngành Nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về thời tiết, dịch bệnh, thị trường và sự cố môi trường biển...; tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất tăng 1,44%; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, chú trọng hơn đến phát triển sản xuất và đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, đặc biệt đối với các xã  nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn...

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2016, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 170.650ha, bằng 104,3% kế hoạch, tăng 1,1% so với năm 2015; các chỉ tiêu về trồng mới cà phê, trồng rừng, tổng đàn gia súc, diện tích, sản lượng thủy sản… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; các vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung tiếp tục ổn định và phát triển, nhất là đối với cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê… Tỉnh đã ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen…

Năm 2017, toàn ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 2,5 – 2,8%, giá trị sản xuất tăng 3 – 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32 – 32,5 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng 41,4%, tỷ lệ đạt tiêu chí nông thôn mới từ 28-30%.

Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định là Năm cao điểm hành động về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung rà soát hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, tập trung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị, có chiến lược phát triển lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhóm sản phẩm của địa phương…; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là các tỉnh ven biển, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Tây Nguyên… hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Đối với các vấn đề xã hội quan tâm trong thời gian qua như tình hình phá rừng, phân bón giả, phân bón kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, xử lý quyết liệt các vụ việc; quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, phát huy tiềm năng lợi thế hướng tới một nền nông nghiệp sản xuất giá trị cao, phát triển bền vững…

* Sáng 26-12, UBND thành phố Kon Tum tổ chức tổng kết Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2016.

Để đảm bảo tính chính xác, Ban chỉ đạo Tổng điều tra của thành phố Kon Tum đã phân chia 187 địa bàn điều tra toàn bộ, 14 địa bàn điều tra mẫu, 19 trang trại; tuyển chọn, trưng tập 192 điều tra viên, 61 tổ trưởng điều tra địa bàn toàn bộ và địa bàn mẫu, 2 điều tra viên điều tra trang trại; mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên...

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả, chất lượng của cuộc tổng điều tra, thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra đến tận khu dân cư thông qua nhiều hình thức đa dạng, như tuyên truyền lưu động, trên sóng Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố, qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường...

Kết quả, đã thực hiện điều tra toàn bộ đối với 17.612 hộ (77.009 nhân khẩu), điều tra mẫu đối với 126 hộ, 19 trang trại và 11 phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã.

Kết thúc cuộc tổng điều tra, thành phố Kon Tum được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện đúng quy trình, tiến độ, thời gian; đảm bảo khách quan, chính xác...

* Ngày 26-12, tại huyện Ngọc Hồi đã diễn ra Hội nghị hợp tác thường niên lần thứ XIII giữa hai huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) và huyện Phu Vông (tỉnh Attapư, CHDCND Lào).

Tại hội nghị, lãnh đạo hai huyện đã cùng nhau đánh giá những kết quả đã đạt được qua 1 năm thực hiện nội dung Biên bản hợp tác giữa hai huyện tại Hội nghị thường niên lần thứ  XII diễn ra tại huyện Phu Vông năm 2015.

Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Hiệp định về quy chế biên giới, tập trung quản lý hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới, thường xuyên phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của hai huyện đảm bảo ổn định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của hai huyện cũng đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ nhân dịp tết cổ truyền của hai nước Việt Nam-Lào.

Đặc biệt, trong năm 2016, thực hiện Biên bản hợp tác lần thứ XII, 2 huyện đã triển khai việc khảo sát, thiết kế xây dựng vườn Hữu nghị tại làng Vông Xổm Phu (huyện Phu Vông) với diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư trên 84.800 kíp Lào (khoảng hơn 230 triệu đồng Việt Nam); trong đó, huyện Ngọc Hồi hỗ trợ 100 triệu đồng và 300 cây giống các loại… 

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 29/12/2016 với nhiều nội dung quan trọng như tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ẩm thực...

Tại Hội nghị, hai bên sẽ thảo luận, thống nhất kí kết Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ XIII và thống nhất Hội nghị thường niên lần thứ XIV giữa hai huyện Ngọc Hồi - Phu Vông sẽ được tổ chức tại huyện Phu Vông vào năm 2017.

* Chiều 26-12, Sở Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác dân số (26/12/1961-26/12/2016).

Dự lễ có các đồng chí: Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bác sĩ Võ Thành Đông - Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công tác dân số của cả nước, từ khi thành lập lại tỉnh đến nay, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn giảm mạnh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ trên 60% năm 1994 xuống dưới 20% năm 2016, số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ trên 5 con/1 phụ nữ năm 1994 xuống còn dưới 3 con/ 1 phụ nữ năm 2016...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác này thời gian qua.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, ngành Dân số tỉnh tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược DS-KHHGĐ Việt Nam và Chương trình Mục tiêu DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số, kiểm soát mức chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh; đề xuất những giải pháp kéo dài và phát huy, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng hiện nay...

Nhân dịp này, Bộ Y tế đã tặng Bằng Khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ năm 2016.

* Ngày 26-12 Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và công tác xây dựng Đảng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng, cơ cấu hợp lý đạt 1,64% so với dân số, đảng viên đạt trên 20%, trên 53% chi bộ quân sự có chi ủy (tăng 8,4%). Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đảng viên đạt 2,59% (vượt 1,59%). Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt việc tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với Bộ CHQS các tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Công tác giáo dục, quản lý đảng viên luôn được chú trọng, thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả hơn, tỉ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý giảm đáng kể. Huy động 690 lượt cán bộ, chiến sĩ với 2.075 ngày công kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả hạn hán, cháy rừng trên địa bàn...

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung chuẩn bị tốt mọi mặt và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5; chỉ đạo huyện Sa Thầy, Tu Mơ Rông tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ VIII. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý đúng đắn các tình huống trên địa bàn, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

* Chiều 26-12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ và một số ngành có liên quan.

Năm 2016, Bộ Nội vụ luôn bám sát sự chỉ đạo Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Chính phủ và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác tinh giản biên chế được ngành tập trung triển khai thực hiện theo mục tiêu đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt từ Chính phủ, các bộ, ngành đến các tỉnh, thành phố, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên từng lĩnh vực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được tổ chức thực hiện hiệu quả; lĩnh vực thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Năm 2017, Bộ Nội vụ tập trung tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức theo Kết luận 86 của Bộ Chính trị và sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng văn bản quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển…

Đối với tỉnh Kon Tum, trong năm 2016, Sở Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành theo chương trình đề ra. Công tác tham mưu giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn được đảm bảo, đúng quy trình, quy định của pháp luật...

Về nhiệm vụ công tác năm 2017, Sở Nội vụ tập trung triển khai thực hiện Dự án do Vương Quốc Bỉ tài trợ; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, khắc phục những tồn tại của cải cách hành chính năm 2016 để nâng cao chỉ số Par index của tỉnh năm 2017; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm 2016. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng công tác cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, quản lý nhà nước về hội và tôn giáo còn nhiều hạn chế, yếu kém, ngành Nội vụ cần có giải pháp khắc phục những tồn tại này trong năm 2017...

* Sáng 27-12, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 - 2016).

Hội nghị do Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Phan Văn Giang chủ trì.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Qua 20 năm qua, triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên theo đúng quan điểm, đương lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tế ở từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện quản lí nhà nước về lực lượng dự bị động viên ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp xã hội, là tiền đề xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đã đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân nói chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên nói riêng, là văn bản qui phạm pháp luật cao nhất về công tác động viên quân đội. Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; góp phần hoàn thiện lí luận, bổ sung thực tiễn về công tác động viên quân đội; thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Trong khi chờ Luật Lực lượng dự bị động viên ban hành, Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Pháp lệnh, góp phần xây dựng lực lương dự bị động viên hùng hậu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

* Chiều 27-12 tại hội trường UBND tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum và Ban cơ yếu Chính phủ tổ chức Lễ ký kết thoả thuận phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Dự lễ ký kết có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ, Phòng cơ yếu Công nghệ thông tin Văn phòng Tỉnh uỷ…

Về phía Ban Cơ yếu Chính phủ có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh- Phó Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban cơ yếu; Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng…

Tại buổi lễ, sau khi thông qua dự thảo thoả thuận phối hợp thực hiện bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin tỉnh giai đoạn 2016-2020, đã ký kết thoả thuận giữa UBND tỉnh Kon Tum và Ban cơ yếu Chính phủ.

Thỏa thuận có 5 điều và nhiều nội dung quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mỗi đơn vị trong công tác bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh.

Lễ ký kết nhằm tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị để huy động các nguồn lực tham gia tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh Kon Tum; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh…

* Sáng 27-12, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Mặt trận năm 2016.

Trong năm 2016, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo và chính sách đối với người nghèo ở các địa phương trong tỉnh; trong việc tập hợp, mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, bầu cử đại biểu Quốc hội (khoá XIV) và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021); trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Trong năm 2016, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” của tỉnh đã trao tặng 624 căn nhà “Nhà đại đoàn kết”, sửa chữa 32 căn nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Chăm lo tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trên 137 tỷ đồng; trao tặng quân và dân Đảo Trường Sa gần 1,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 14/10, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã vận động được trên 265 triệu đồng. Ban cứu trợ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng cùng cấp vận động và tiếp nhận được số tiền  gần 5 tỷ đồng; phối hợp với Đại sứ quán Israel và Phòng khám Fammily Medical Practice tổ chức khám bệnh cho trên 8 ngàn người dân huyện Kon Plông, trao tặng 02 giếng nước trị giá trên 105 triệu đồng, 01 máy siêu âm màu trên 550 triệu đồng, tặng 3.500 suất quà cho người nghèo.

Về thực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức các hoạt động xây dựng mạng lưới cung ứng hàng hoá Việt và tổ chức các hội chợ, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, trong năm đã tổ chức được 06 Hội chợ, thu hút 350 doanh nghiệp tham gia với 670 gian hàng, tổng doanh thu đạt 12,8 tỷ đồng. (Tin: Nguyễn Đăng Bình)

* Chiều 29-12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Trương Quang Nhạn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 2016 và kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự năm 2017 của tỉnh.

Trong năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu V, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện liên hoàn, vững chắc; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Năm 2017, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 152, ngày 10/10/2007 và Nghị định số 02 ngày 5/1/2016 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Quyết định số 13, ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về kết hợp kinh tế, xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ…; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch bảo đảm đúng, đủ theo quy định và sát thực tế địa bàn; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng khác trong tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng theo đúng quy chế đã ký kết giữa các lực lượng; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm qua, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai và thực hiện tốt các đề án về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cũng như các chính sách về lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập của hai huyện Sa Thầy và Tu Mơ Rông, đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng và an toàn. Lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước bạn Lào và Campuchia…

* Chiều 29-12, Sở LĐTB&XH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, ngành đã phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện tích cực các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật, lĩnh vực lao động đã triển khai đạt 104% kế hoạch về giới thiệu việc làm mới thông qua các chương trình; thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng đầy đủ, đúng theo quy định cho người có công cách mạng và dịp lễ tết, gần 19 ngàn lượt đối tượng được thăm, tặng quà.

Ngành tiến hành rà soát, điều tra còn 28.990 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,03%; thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng liên quan thường xuyên, đột xuất hơn 74.700 lượt người. Ngành đã kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn; duy trì 83/102 xã phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

Ngành còn duy trì 41 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả tại cộng đồng; 30 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp. Công tác bình đẳng giới tham mưu các cấp ủy đảng triển khai thực hiện chỉ tiêu về tỷ lệ nữ tham gia hoạt động bộ máy chính quyền, đảng, đoàn thể các cấp đạt yêu cầu đề ra.

Năm 2017, ngành phấn đấu: giải quyết việc làm mới cho khoảng 1.600 lao động; tuyển mới dạy nghề 3.600 người; 97,5% số hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4%/năm, theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020...

Đồng thời, ngành nỗ lực đảm bảo cơ bản các đối tượng yếu thế, đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội và thụ hưởng các chế độ, chính sách liên quan; duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, chỉ tiêu đã đạt được ở các lĩnh vực công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; trẻ em và bình đẳng giới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga yêu cầu, trước mắt toàn ngành tập trung tham mưu chu đáo việc chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách vào dịp tết Nguyên đán sắp đến. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, sở cần phát huy sự đoàn kết, tính dân chủ cho cán bộ, người lao động tham gia đóng góp các giải pháp khắc phục các tồn tại năm qua; thực hiện tốt công tác triển khai các chính sách, chế độ, quyền lợi người có công cách mạng và bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định; triển khai đạt hiệu quả cao nhất các đề án, dự án, kế hoạch đã đề ra…

Nhân dịp này, Sở LĐTB&XH tặng giấy khen cho 5 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; công nhận danh hiệu thi đua cho 11 tập thể lao động tiên tiến và 109 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

* Sáng 29-12, Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Đại hội có đại diện Hội Cựu giáo chức Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các hội viên.

Trong nhiệm kỳ II (2011-2016), Hội Cựu giáo chức tỉnh đã hoạt động tích cực, phát triển đến 1.000 hội viên, tăng 600 người so với nhiệm kỳ I và thành lập được 5/10 Hội Cựu giáo chức cấp huyện.

Đại hội đã bầu 14 ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Trọng Nhiệm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào hội nhiệm kỳ qua.

* Sáng 30-12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tuy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác tham mưu UBND ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý tài nguyên và môi trường; xây dựng Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kon Tum; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg, đã tiến hành đo đạc, cấp 2.952 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (541.372ha) cho tổ chức, đạt 86,93% tổng diện tích cần cấp; cấp 255.583 giấy (180.037,81ha) cho hộ gia đình, cá nhân, đạt 91,94% tổng diện tích cần cấp.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, nước, môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tiếp tục được chú trọng. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với các lĩnh vực do Sở quản lý; cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính từ 30-50%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tuy khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao những đổi mới cũng như sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh: là ngành có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh, thời gian tới, ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh còn rất nhiều việc phải làm; nhiều khó khăn, vướng mắc phải được giải quyết, tháo gỡ. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2017, cần khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, con người để nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hồ sơ; nâng cao chỉ số hài lòng trong quản lý đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Siết chặt công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; chú trọng lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát hiện có sai phạm. Phối hợp giải quyết tốt diện tích đất đai chồng lấn cũng như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...

* Ngày 30-12, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông và Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giao đất, giao rừng và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý rừng cộng đồng thôn Kon Tun (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông).

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Cao - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Tu Mơ Rông, Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á; lãnh đạo các xã Đăk Hà (Tu Mơ Rông), Đăk Ring, Pờ Ê (Kon Plông) và Hơ Moong (Sa Thầy).

Tại hội nghị, đại diện thôn Kon Tun (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) đã báo cáo việc thực hiện mô hình quản lý rừng cộng đồng được huyện giao cho người dân trong thôn quản lý, bảo vệ. Theo đó, huyện đã giao khu rừng tại tiểu khu 266 với diện tích hơn 29ha cho cộng đồng thôn Kon Tun quản lý, bảo vệ.

Viện CODE, Trung tâm CIRUM hỗ trợ người dân trong thôn xây dựng vườm ươm với số lượng 24.000 cây sơn tra để trồng rừng; ngoài ra, người dân còn có thêm nguồn thu dịch vụ môi trường rừng 400.000 đồng/ha/năm.

Qua thực hiện, khu rừng được người dân trong thôn quản lý, bảo vệ tốt; góp phần tăng thêm diện tích che phủ rừng, chống xói mòn, cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định cho cộng đồng.

Đại diện các xã triển khai mô hình quản lý rừng cộng đồng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giao đất, giao rừng; nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trong cộng đồng bằng hình thức ký kết hương ước giữ rừng; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu dưới tán rừng để nâng cao thu nhập cho người dân...

Đại diện các xã cũng đề nghị Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, Viện CODE, Trung tâm CIRUM tiếp tục hỗ trợ các loại giống cây dược liệu trồng dưới tán rừng và ven rừng như sơn tra, ngũ vị tử, thảo quả...; hỗ trợ giống gia súc, gia cầm cho các hộ giữ rừng chăn nuôi để tăng thêm thu nhập; đồng thời nhân rộng mô hình giao rừng gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng tại các xã trên địa bàn tỉnh.

2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:

* Ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

Theo đó, các Ban quản lý (BQL) dự án xây dựng là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. BQLDA có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch theo quy định của pháp luật. Các BQL dự án đầu tư xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và văn bản khác có liên quan.

Theo quy định, lãnh đạo các BQL gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc (trường hợp dự án do sở, ban ngành làm chủ đầu tư mà công tác quản lý điều hành dự án do BQLDA thực hiện thì đại diện lãnh đạo sở, ban ngành tham gia điều hành với tư cách là Phó Giám đốc BQL dự án); Giám đốc BQL dự án do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Giám đốc BQL dự án do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm sau khi có chủ trương của BCS Đảng UBND tỉnh; Kế toán trưởng BQL dự án do Giám đốc BQL bổ nhiệm sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh. Về nhân sự, chuyển giao nhân sự đang làm việc tại các BQL dự án trực thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan về các BQL dự án xây dựng sau khi thành lập; Giám đốc các BQL dự án quyết định hợp đồng lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại Quyết định số 671/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên cơ sở tổ chức lại BQL dự án 01 và BQL dự án 02 trực thuộc Sở Giao thông vận tải. Quyết định quy định, chuyển giao các dự án đang thực hiện dở dang của BQL dự án 01 và BQL dự án 02 trực thuộc Sở Giao thông vận tải về BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông quản lý, thực hiện. Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, vận tải (không phân biệt nguồn vốn) do sở, ban ngành được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền làm chủ đầu tư, các chủ đầu tư không được phép thành lập BQL dự án riêng mà thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý điều hành dự án theo quy định.

Tại Quyết định số 672/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý các dự án thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định quy định, chuyển giao các dự án đang thực hiện dở dang của BQL các dự án công trình thủy lợi trực thuộc Sở NN&PTNT về BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, thực hiện; đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (không phân biệt nguồn vốn) do sở, ban ngành được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền làm chủ đầu tư, các chủ đầu tư không được phép thành lập BQL dự án riêng mà thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý điều hành dự án theo quy định.

Tại Quyết định số 673/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trên cơ sở hợp nhất các BQL chuyên ngành trực thuộc các sở, ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khác (trừ Sở GTVT và Sở NN-PTNT). Quyết định quy định, đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình đang thực hiện, chuyển giao nguyên trạng các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các đơn vị khác (nếu có) đang triển khai, thực hiện dở dang về BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp quản lý, tiếp tục triển khai thực hiện; đối với các Dự án đầu tư xây dựng các công trình chưa triển khai thi công, giao BQL dự án làm chủ đầu tư, các sở, ban ngành chuyển giao toàn bộ hồ sơ (nếu có) về BQL dự án để thực hiện. Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (không phân biệt nguồn vốn) do sở, ban ngành được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền làm chủ đầu tư, các chủ đầu tư không được phép thành lập BQL dự án riêng mà thuê đơn vị có chức năng thực hiện quản lý điều hành dự án theo quy định.

* Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016.

Theo đó, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 28.990 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,03% so với tổng số hộ dân; trong đó, có 26.908 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 41,39% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh; 8.359 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,64% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh, trong đó có 7.106 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 10,93% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Phân theo nhóm đối tượng có 26.908 hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 92,82% so với tổng số hộ nghèo; 3.096 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ 10,68% so với tổng số hộ nghèo; 2.005 hộ nghèo có người hưởng chính sách bảo trợ xã hội, có ít nhất 01 lao động chiếm tỷ lệ 64,76% so với tổng số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; 599 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công  chiếm tỷ lệ 2,07% so với tổng số hộ nghèo.

Về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (tỷ lệ thiếu hụt so với tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh): 3,92% hộ nghèo và  2,74% hộ cận nghèo thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ y tế; 29,13% hộ nghèo và 25,11% hộ cận nghèo thiếu hụt về trình độ giáo dục người lớn; 8,27% hộ nghèo và 8,27% hộ nghèo thiếu hụt về tình trạng đi học của trẻ em; 37,26% hộ nghèo và 27,14%  hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở; 44,29% hộ nghèo và 34,97%  hộ cận nghèo thiếu hụt về chất lượng nhà ở; 22,17% hộ nghèo và 16,99% hộ cận nghèo thiếu hụt về nguồn nước sinh hoạt; 73,24% hộ nghèo và 63,31% hộ cận nghèo thiếu hụt về sử dụng hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh; 40,98% hộ nghèo và 29,19% hộ cận nghèo thiếu hụt về sử dụng dịch vụ viễn thông; 28,33% hộ nghèo và 15,91% hộ cận nghèo thiếu hụt về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

* Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3246/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong thời gian tới:

Tiếp tục giữ vững và phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cơ quan, đơn vị mình. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực CCHC thuộc phạm vi quản lý; trong đó, thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các Kế hoạch CCHC hằng năm,  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số CCHC cấp tỉnh, tăng cường thực hiện công tác CCHC và cải thiện Chỉ số CCHC và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh... Tổ chức kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Nội vụ liên quan đến công tác CCHC và cải thiện Chỉ số CCHC tỉnh trong thời gian qua.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính: Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm cải thiện điểm số qua chấm điểm CCHC của Bộ Nội vụ hằng năm đối với những lĩnh vực, tiêu chí thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao; bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ CCHC đầy đủ và kịp thời, xem xét bố trí kinh phí cho công tác hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại tại thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Hà theo quy định.

Yêu cầu Sở Nội vụ, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trong công tác CCHC và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh; Chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời và quyết liệt nhằm mục tiêu đưa xếp hạng Chỉ số CCHC tỉnh tăng hằng năm và đạt điểm số trên 80% vào năm 2020; trường hợp không đạt các mục tiêu này do nguyên nhân chủ quan trong việc thực hiện thì tuy theo mức độ sẽ không xem xét thi đua khen thưởng phong trào năm đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở Nội vụ hoặc xử lý trách nhiệm.

Giao Văn phòng UBND tỉnh, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của cơ quan Văn phòng, cần tập trung nghiên cứu tham mưu chỉ đạo, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng tuần tổng hợp báo cáo để theo dõi, chỉ đạo.

* Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc đổi tên thôn Kơ Bei thành thôn K’Bay thuộc xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy và Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc thành lập các thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Đổi tên thôn Kơ Bei thành thôn K’Bay thuộc xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy.

Thôn K’Bay có diện tích tự nhiên 380 ha, dân số 205 hộ (972 khẩu), vị trí địa lý: hướng Đông giáp xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà; hướng Tây giáp xã Sa Nhơn; hướng Nam giáp thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong; hướng Bắc giáp xã Pô Kô, huyện Đăk Tô. 

Thành lập mới 05 thôn trên địa bàn huyện Ia H’Drai:

Thành lập thôn Ia Muung thuộc xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai: Thôn Ia Muung có diện tích điểm dân cư 40,5 ha, dân số 126 hộ (334 khẩu). Vị trí địa lý: Hướng Đông và hướng Bắc giáp đất cao su Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Duy Tân; hướng Tây giáp sông Sa Thầy; hướng Nam giáp đất trồng cao su của Công ty cổ phần cao su Sa Thầy.

Thành lập thôn Ia Dơr thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai: Thôn Ia Dơr có diện tích điểm dân cư 33,19 ha, dân số có 110 hộ (330 khẩu). Vị trí địa lý: Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều giáp đất cao su Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Duy Tân.

Thành lập các thôn Ia Đal, thôn Chư Hem, thôn Ia Der thuộc xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai:

Thôn Ia Đalcódiện tích điểm dân cư 32 ha, dân số 113 hộ (335 khẩu). Vị trí địa lý: Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều giáp đất cao su Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy.

Thôn Chư Hemcódiện tích điểm dân cư 33,1 ha, dân số 127 hộ (339 khẩu). Vị trí địa lý: Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều giáp đất cao su Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy.

Thôn Ia Dercódiện tích điểm dân cư 42,5 ha, dân số 121 hộ (423 khẩu). Vị trí địa lý: Các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều giáp đất cao su Chi nhánh 716 thuộc Binh đoàn 15.

* Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND về Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, Bảng đơn giá các loại cây trồng được quy định tại quyết định này áp dụng cho tất cả các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, được áp dụng để quản lý các loại hoạt động mua bán, kinh doanh các loại cây trồng và các loại phí, lệ phí có liên quan đến cây trồng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; xây dựng đơn giá cây trồng trình UBND tỉnh xem xét ban hành và thực hiện từ ngày 01/01 hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:13 | lượt tải:5

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:32 | lượt tải:50

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:115 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:17

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:49 | lượt tải:24

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:42 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:34 | lượt tải:20
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay2,291
  • Tháng hiện tại311,752
  • Tổng lượt truy cập11,359,677
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây