Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 06-2019) 
banner 1
 

Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 06-2019)

Chủ nhật - 23/06/2019 17:30
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Glei lần thứ III năm 2019 (nguồn: baokontum.com.vn)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đăk Glei lần thứ III năm 2019 (nguồn: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần: Chiều 17-6, tại Huyện ủy Ia H’Drai, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, bổ nhiệm đồng chí Sô Lây Ngai - Phó Bí thư Huyện ủy Ia H'Drai giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
* Từ ngày 18 đến 21-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV.
Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.
+ Tổ 1: Gồm các đại biểu Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô); xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà); xã Đăk Tờ Kan (huyện Tu Mơ Rông); xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi); xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei).
+ Tổ 2: Gồm các đại biểu Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) tiếp xúc cử tri tại xã Sa Nhơn (huyện Sa Thầy); xã Ia Tơi (huyện Ia H’Drai); xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy); xã Măng Bút (huyện Kon Plông); xã Đăk Năng và phường Nguyễn Trãi (thành phố Kon Tum).
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp này; đồng thời nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan có liên quan.
* Các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
- Ngày 18-6, huyện Kon Rẫy tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019với sự tham dự của 130 đại biểu đại diện gần 19.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc nói riêng và tinh thần phát huy nội lực của đồng bào các DTTS, kinh tế - xã hội của huyện Kon Rẫy có nhiều chuyển biến tích cực.
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2024 là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 20%; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
Đại hội đã bầu chọn 13 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh.
Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân, UBND huyện Kon Rẫy khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng vùng đồng bào DTTS huyện Kon Rẫy giai đoạn 2014-2018.
- Sáng 20-6, huyện Ia H’Drai tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ I năm 2019 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện trên 7.250 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.
Xác định được vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết các dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện, từ ngày thành lập đến nay, huyện Ia H’Drai chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự thống nhất về chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng huyện Ia H’Drai vững về kinh tế, chính trị; mạnh về quốc phòng- an ninh,
Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc huyện Ia H’Drai phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng huyện ổn định và phát triển”, Đại hội đề ra mục tiêu giai đoạn 2019 - 2024: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của huyện; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống; giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; phấn đấu xây dựng huyện Ia H’Drai ổn định, phát triển theo hướng bền vững...
Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh.
Nhân dịp này, có 3 tập thể, 5 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng; 6 tập thể, 25 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. 
- Ngày 20-6, huyện Tu Mơ Rông tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện hơn 27.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.
Trong 5 năm qua (2014-2018), Đảng bộ, chính quyền huyện Tu Mơ Rông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS; chú trọng đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống đồng bào các DTTS, góp phần thay đổi bộ mặt vùng nông thôn. Các chính sách, chương trình, dự án đối với đồng bào DTTS được huyện triển khai kịp thời, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, thay đổi tập quán canh tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tu Mơ Rông lần thứ III xác định: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người đồng bào DTTS; vận động đồng bào phát huy lợi thế, chú trọng phát triển cây dược liệu, cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao nhằm thúc đẩy kinh tế huyện Tu Mơ Rông phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững…
Đại hội đã bầu chọn 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh. 
Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân và UBND huyện Tu Mơ Rông khen thưởng 20 tập thể và 35 cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng vùng đồng bào DTTS huyện Tu Mơ Rông giai đoạn 2014-2018.
- Ngày 21-6, huyện Ngọc Hồi tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện...
Trong 5 năm qua (2014-2018), Đảng bộ, chính quyền huyện Ngọc Hồi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cơ sở trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS; chú trọng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nâng cao đời sống đồng bào các DTTS.
Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III xác định mục tiêu giai đoạn 2019-2024: Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung huy động các nguồn lực xây dựng huyện Ngọc Hồi trở thành thị xã; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn...
Đại hội đã bầu chọn 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh. 
Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Ngọc Hồi khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình hành động và Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS số huyện lần thứ II (giai đoạn 2014-2019).
- Sáng 21-6, huyện Đăk Glei tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019 với sự tham dự của 145/151 đại biểu đại diện hơn 43.000 người thuộc 8 thành phần DTTS ở địa phương.
Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội DTTS huyện lần thứ II năm 2014, 5 năm qua Huyện uỷ, UBND huyện Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; trong đó có công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng DTTS.
Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện cố gắng phấn đấu thi đua lao động sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giữ vững ổn định an ninh-quốc phòng, góp phần xây dựng huyện Đăk Glei ngày càng phát triển vững mạnh.
Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 13 tập thể và 50 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện trong 5 năm 2014-2019.
Đại hội nhất trí đề cử 22 đại biểu ưu tú đại diện cho các thành phần dân tộc trong huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019.
* Trong 2 ngày (15 và 16-6), Đài PT- TH tỉnh tổ chức giải bóng đá mini nam tranh cúp KRT kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2019).
Tham gia giải có 7 đội, gồm: Agribank Kon Tum, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Công thương, Công ty An Thái Bio - AT, Mai Linh Kon Tum, Petrolimex Kon Tum và Đài PT-TH tỉnh.
Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đài PT- TH tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ kính yêu.
* Ngày 17-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thao Thể dục, thể thao năm 2019.
Tham gia Hội thao có 138 vận động viên của 17 đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, tranh tài ở 5 nội dung, gồm 4 môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn: chiến sĩ khỏe, vượt vật cản, huấn luyện thể lực, bơi vũ trang và chạy việt dã 10km.
Hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện thể dục, thể thao ở các đơn vị; nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai, bền bỉ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhằm đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống xảy ra, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.
* Sáng 17-6, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Khai mạc Hội giảng Nhà giáo - Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2019.
Tham dự Hội giảng nhà giáo và Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2019 có 45 giảng viên, giáo viên ở 09/11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, 06 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện, 02 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục đào tạo nghề lái xe).
Trong đó, 20 giáo viên tham gia Hội thi với 20 bài giảng (trình giảng 3 nội dung lý thuyết – thực hành – tích hợp) gồm các ngành, nghề: Điện, cơ khí động lực; công nghệ may; tài chính – kế toán; thú y; nề cốt thép; vận hành sửa chữa máy nông nghiệp; trồng và chăm sóc cà phê vối; trồng nấm sò; trồng rau công nghệ cao; lái xe ô tô…
25 tác giả, nhóm tác giả tham gia tự làm 15 thiết bị đào tạo gồm các mô hình: Lắp ráp, cân chỉnh máy in 3D kiểu Delta, nhà thủy canh thông minh giá rẻ, ổn áp một pha tự động kiểu setve mottor bổ cắt, dàn trải hệ thống màn hình máy tính LCD Led, trồng rau thủy canh…
Hội giảng - Hội thi diễn ra trong 5 ngày (17-21/6).
* Sáng 18-6, Thành ủy Kon Tum tổ chức tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu trên không gian mạng cho hơn 110 cán bộ, đảng viên đến từ 71 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố.
Tham dự khai mạc có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban trực Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh Lê Thị Kim Đơn.
Các học viên được Thành ủy quán triệt Chỉ thị 34, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; Nghị quyết 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, học viên được học tập, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề về một số nội dung chủ yếu trong việc nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, về sự cần thiết phải đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu trên internet và mạng xã hội; phương pháp, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng; một số vấn đề xử lý thông tin, báo chí, mạng xã hội phản ánh không đúng sự thật hoặc không đầy đủ về tình hình địa phương; kỹ năng đấu tranh với các thông tin xấu, độc của thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội.
Qua lớp tập huấn, giúp học viên nắm bắt kịp thời quan điểm chỉ đạo của Đảng  trong công tác đấu tranh chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, đặc biệt trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái trên báo chí, truyền thông và các mạng xã hội.
* Chiều 19-6, tại sân vận động tỉnh Kon Tum, Liên đoàn Bóng đã Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải Bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh niên lần thứ 23.
Tới dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thanh niên; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo Nhân dân đến xem và cổ vũ.
Tham gia vòng loại Bảng B giải Bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh niên lần thứ 23 có 6 đội: Đăk Lăk, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, Sanvinet Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng và Phù Đổng Bến Tre.
Vòng loại gồm 15 trận: Thi đấu 2 lượt trận (6 trận) từ ngày 19-22/6/2019; tiếp tục thi đấu 3 lượt trận (9 trận) từ ngày 4-10/9/2019. Vòng chung kết gồm 6 trận, dự kiến thi đấu vào 4 ngày: 11,13,15,18/10/2019.
* Sáng 19-6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với PGS.TS Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng và lãnh đạo Đại học Đà Nẵng
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho Đại học Đà Nẵng nói chung và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức tuyển sinh và đào tạo theo đúng qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua. Đồng thời, Đại học Đà Nẵng cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện cho Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum liên kết với các Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học có uy tín để tổ chức đào tạo một số ngành phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên trong năm 2019 với một số chuyên ngành mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đoàn công tác Đại học Đà Nẵng và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã chủ động, tổ chức các ngành đào tạo đại học và sau đại học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Trong thời gian đến, đề nghị Đại học Đà Nẵng nói chung và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất để Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đẩy mạnh liên kết đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Chiều 19-6, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm thi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô và huyện Đắk Hà
Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi có 17 phòng thi, với 407 thí sinh. Theo báo cáo của Ban Giám hiệu Nhà trường đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, công tác phối hợp giữa các đơn vị công an, y tế được triển khai đảm bảo phục vụ kỳ thi. Chỉ đạo trực tiếp tại điểm thi đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo yêu cầu nhà trường khẩn trương bố trí bàn ghế tại các phòng thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Đăk Tô có 13 phòng thi, với 308 thí sinh gồm học sinh của huyện Đắk Tô và huyện Tu Mơ Rông. Hiệu Trưởng Nhà trường báo cáo, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã đảm bảo, Chi nhánh điện lực Đắk Tô đã lắp đặt và vận hành thử máy phát điện…..Chỉ đạo trực tiếp tại điểm thi đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu Trường THPT trên địa bàn huyện Đắk Tô cần quan tâm, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ cho việc ăn, ở nội trú của học sinh huyện Tu Mơ Rông nói riêng và học sinh người dân tộc thiểu số nói chung, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công an, y tế đảm bảo kỳ thi an toàn.
Điểm thi tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà có 26 phòng thi, với 600 thí sinh. Sau khi nghe Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn huyện báo cáo và kiểm tra các điều kiện thực tế. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Giám hiệu Trường được chọn là điểm thi, với số thí sinh của điểm thi đông nhất của tỉnh, các Trường THPT trên địa bàn huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến học tập qui chế thi nghiêm túc, phối hợp chặt với đơn vị công an để làm tốt công tác đảm bảo giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi.
Kết thúc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, các điểm thi phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 787-CV/TU ngày 17-6-2019; Văn bản số 285-CV/BCS của Ban cán sự UBND tỉnh và Công điện số 520-CĐ/BGDĐT ngày 18/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và các văn bản của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản đã ban hành.
* Chiều 20-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Kon Tum tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trên địa bàn huyện Sa Thầy.
Điểm thi tại Trường THPT Quang Trung (điểm thi số 011) có 11 phòng thi, với 255 thí sinh của Trường THPT Quang Trung và Trường PT DTNT Sa Thầy. Theo báo cáo của Ban Giám hiệu 02 Trường đến nay, công tác chuẩn bị tại điểm thi đã đảm bảo, sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi.
Kiểm tra tại Phòng để đề thi, bài thi của điểm thi - đồng chí Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THPT Quang Trung thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Kiểm tra tại các Phòng thi đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Giám hiệu Nhà trường sắp xếp, bố trí bàn ghế tại các phòng thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Sáng 20-6, Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại Hội Nhà báo tỉnh, Báo Kon Tum và Đài PT-TH tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).
Tham gia đoàn có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Duy Khanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
Đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Y Mửi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình trong nước và địa phương trên nhiều lĩnh vực; thường xuyên có nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, của đất nước; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống... góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Đồng chí Y Mửi đề nghị, thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên, phóng viên báo chí trong tỉnh cần bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, thực hiện tích cực hơn nữa định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kịp thời có những bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng hiệu quả công tác truyền thông báo chí thời kỳ công nghệ kỹ thuật số 4.0.
Phóng viên tăng cường về vùng sâu, vùng xa, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng và tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi của tỉnh về kêu gọi đầu tư, trọng tâm là 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến để nhân rộng; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo vệ thành quả của Đảng, của cách mạng...
* Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, gồm: Thông tấn xã VN, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN và báo Nhân dân.
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn chúc mừng các cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan báo nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2019), mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí Trung ương phối kết hợp tốt hơn nữa tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương; quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Kon Tum với các địa phương trong nước và ngoài nước; biểu dương kịp thời các nhân tố điển hình tiên tiến để nhân rộng; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; giữ gìn khối đại đoàn kết các dân tộc…góp phần cho Kon Tum ngày càng phát triển.
* Sáng 21-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) và trao giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2018.
Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo trên địa bàn.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trên chặng đường 94 năm phát triển (1925 – 2019); qua đó, càng hiểu rõ vai trò, sứ mệnh của báo chí trong việc truyền tải thông tin, kịp thời phản ánh những sự kiện, sự việc mang thở cuộc sống; phản biện các vấn đề nổi cộm trong xã hội; phát hiện và nêu gương nhân tố điển hình, mô hình tiến tiến để nhân rộng trong cộng đồng. Cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ người làm báo tỉnh Kon Tum luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum, các cơ quan báo chí và người làm báo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum suốt những năm qua; qua đó, đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Hội Nhà báo tỉnh cần làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức và chuyên môn nghề nghiệp cho hội viên, cán bộ, phóng viên; người làm báo tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện nhiều hơn nữa các tác phẩm chất lượng cao, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Đối với các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tại buổi gặp mặt, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức trao giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2018. Sau 01 năm phát động, giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ VII thu hút gần 20 tác giả và 05 nhóm tác giả đăng ký dự thi hơn 40 tác phẩm ở 05 thể loại gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và báo ảnh. 24 tác phẩm của 10 tác giả và 04 nhóm tác giả đã được chọn lựa để trao giải; trong đó có 01 giải A, 04 giải B, 10 giải C và 8 giải khuyến khích.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 05 hội viên Hội Nhà báo tỉnh và thông qua danh sách 7 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể đạt thành tích cao trong Hội Báo xuân toàn quốc năm 2019.
* Chiều 21-6, Báo Kon Tum tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động cơ quan nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019). Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Báo Kon Tum.
Tại buổi gặp mặt, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Kon Tum đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống vẻ vang và tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Kon Tum nói riêng; đồng thời chia sẻ những tâm tư, tình cảm, kỷ niệm, kinh nghiệm trong nghề làm báo.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Đơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Kon Tum trong thời gian qua đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh nói chung và Báo Kon Tum nói riêng đã có những đóng góp tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức người làm báo; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để nâng cao uy tín, chất lượng tờ báo và là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân, tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019.
* Sáng 20-6, diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2019.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.
Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, tại Việt Nam, thiên tai năm 2018 có những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với nhiều hình thái thiên tai, cụ thể: 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; 212 trận giông, lốc sét; 15 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất lớn; 9 đợt gió mạnh trên biển; 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; lũ thượng nguồn sông Cửu Long kéo dài và ở mức cao nhất kể từ 2011; triều cường vượt mốc lịch sử tại một số tỉnh Nam Bộ; sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung...
Trước diễn biến tình hình thiên tai, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại.
Mặc dù mức độ thiệt hại giảm hơn năm trước đó, nhưng thiên tai năm 2018 làm 224 người chết và mất tích; 1.967 nhà bị đổ, trôi; 31.335 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 261.377ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.159ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ, gãy; 29.400 con gia súc và 774.427 con gia cầm bị chết; 11.900ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 884km đê, kè, kênh mương, bờ bao và 8,4 triệu m3 đất đá đường Quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt; hơn 86km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 107 tàu thuyền bị chìm do bão. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng.
Tại tỉnh Kon Tum, năm 2018 thiên tai (mưa lũ, giông sét) làm 4 người chết, 6 người bị thương và gây nên những thiệt hại không nhỏ về hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nhà ở của dân... Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ năm 2018 đến nay gần 500 tỷ đồng…
Trên cơ sở đánh giá tình hình, nhận diện những tồn tại, dự báo thiên tai, hội nghị đề ra mục tiêu năm 2019: Phát huy kết quả đạt được, triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020.
Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thời gian đến như sau: Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai; tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai; nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo; nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro thiên tai; nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống thiên tai.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước rất quan tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời, biểu dương những cố gắng của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai. Công tác phòng chống thiên tai được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; huy động các lực lượng cứu hộ cứu nạn người và phương tiện phòng tránh thiên tai...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác huy động lực lượng, thể chế công tác phòng chống thiên tai hiệu quả hơn. Công tác dự báo phòng chống thiên tai có nhiều tiến bộ; việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai được coi trọng. Công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực phòng chống thiên tai được quan tâm. Hoạt động thông tin truyền thông cộng đồng phòng chống thiên tai có nhiều cải tiến...
Thủ tướng Chính phủ chỉ ra, hiện nay thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn còn lớn. Năm nào trên đất liền cũng có nhiều người chết do sạt lở đất, do lũ; khả năng gánh chịu của cơ sở hạ tầng trong công tác phòng chống thiên tai chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác dự báo, cảnh báo mặc dù có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Trong một số trường hợp việc hỗ trợ khắc phục thiên tai còn chậm, kéo dài...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong công tác phòng chống thiên tai các bộ, ngành, địa phương cần quá triệt quan điểm lấy phòng ngừa là chính. Vì vậy, khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; rà soát hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức công tác phòng chống thiên tai cho cộng đồng; nâng cao chất lượng dự báo công tác phòng chống thiên tai; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ hiệu quả phòng chống thiên tai; ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho công tác phòng chống thiên tai; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai; hoàn thiện quy chế hoạt động công tác phòng chống; tổ chức diễn tập công tác phòng chống thiên tai…
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương nêu cao nhận thức, chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai...  
* Sáng 20-6, đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Kon Tum có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố.
Cùng tham gia buổi tiếp xúc, đối thoại có đồng chí Nguyễn Văn Điệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan; lãnh đạo 21 xã, phường và hơn 150 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường học trên địa bàn.
Tại buổi tiếp xúc, các cán bộ quản lý và giáo viên đã kiến nghị một số nội dung như: chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục, giáo viên còn thiếu, chưa đủ đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay; quan tâm tuyển dụng vào biên chế những giáo viên hợp đồng công tác lâu năm; bổ sung biên chế giáo viên dạy tiếng Anh cho các trường vùng ven.
Các giáo viên cũng phản ánh, hiện nay cơ sở vật chất một số trường trên địa bàn đã xuống cấp, nhất là các trường vùng ven, điểm trường lẻ xa trung tâm; hệ thống nhà vệ sinh các trường học còn thiếu, xuống cấp, đề nghị thành phố quan tâm cải tạo, đầu tư, xây dựng; mua sắm trang thiết bị dạy và học; việc điều động cán bộ quản lý, giáo viên giữa các trường cần phù hợp, tạo sự công bằng; đề nghị xem xét việc sáp nhập, sắp xếp lại các trường phải thực hiện đảm bảo đúng quy định; duy trì các chế độ đối với cán bộ quản lý sau khi sáp nhập…
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Điệu đề nghị các phòng, ban chuyên môn phối hợp các xã, phường và nhà trường khảo sát lại cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa để chuẩn bị cho năm học mới; quan tâm sửa chữa công trình vệ sinh; khảo sát bàn ghế, trang thiết bị dạy học, thống kê để thành phố có kế hoạch đầu tư trong thời gian tới.
Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đức Tuy biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho sự nghiệp giáo dục của thành phố trong thời gian qua.
Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố cần đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đến các chi bộ trường học; đối với việc sáp nhập các trường học đang thực hiện theo quy định, đề nghị các trường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên ở các trường; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên và nguồn cán bộ quản lý; tiếp tục phân luồng, định hướng tư vấn nghề nghiệp cho học sinh; tiếp tục duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học...
* Ngày 21-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3), Công ty 78, 732, Chi nhánh 716 (Binh đoàn 15), Chi nhánh Viettel Kon Tum tổ chức sơ kết công tác dân vận theo chương trình phối hợp số 2075 giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021.
Trong hai năm rưỡi thực hiện chương trình phối hợp, các bên đã cùng nhau làm tốt công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ vững quốc phòng, an ninh, chống “diễn biến hòa bình”; phòng chống, khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình nhân dân, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, nhất là vùng biên giới, vùng trọng điểm về an ninh chính trị; thực hiện tốt các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa", các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; qua đó, xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào từng nội dung, chương trình hoạt động công tác dân vận của mỗi đơn vị phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
* Trong 2 ngày (21 và 22-6), tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Chương trình phát động “Hành trình đỏ” và tôn vinh “Người hiến máu tiêu biểu” năm 2019. Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì buổi lễ.
Dự lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thành viên Ban Tổ chức Hành trình đỏ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và trên 400 tình nguyện viên đến từ các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Với mục đích tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè 2019", Chương trình phát động này nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam về tình thương yêu cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội. Đây cũng là dịp tập dượt tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Kon Tum” tại địa phương về dự phòng tai nạn, thảm họa, mở rộng đối tượng hiến máu tình nguyện, tiếp nhận một lượng máu lớn để cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu kết hợp tuyên truyền, giáo dục về bệnh Tan máu bẩm sinh (Thalassemia).
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga  được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”; 1 cá nhân và 2 gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích hiến máu tình nguyện trên 20 lần; Ban Chỉ đạo tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động hiến máu tình nguyện, 135 cá nhân và 27 gia đình có thành tích tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 73 cá nhân hiến máu tình nguyện 3 lần trở lên.
Sau buổi lễ, các tình nguyện viên đến từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh tham gia Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Kon Tum" đã hiến được trên 250 đơn vị máu. Trong đó, Ngân hàng cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum đã có 22 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo, đồng thời ủng hộ 10 triệu đồng tặng cho 20 bệnh nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động Chương trình "Hành trình đỏ" trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; cùng chung tay phối hợp triển khai tốt các hoạt động của Chương trình "Hành trình đỏ" tại tỉnh theo Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 15/5/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh; kêu gọi những người đủ sức khỏe, các tổ chức xã hội cùng hưởng ứng tham gia hiến máu và vận động mọi người xung quanh tình nguyện hiến máu cứu người, xem đó là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 11/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định 591/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Quy chế gồm 6 Chương, 19 Điều, Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết TTHC; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC tại Trung tâm; công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 3 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ phận Thông tin.
Trụ sở Trung tâm đặt tại số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ theo khoản 2, Điều 2, Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và các nhiệm vụ cụ thể như: (1) Thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc; (2) Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC (giấy tờ, hồ sơ...), mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về TTHC; (3) Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; (4) Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định; chuyển hồ sơ của cá nhân, tổ chức khi đủ điều kiện đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện; trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; (5) Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc giải quyết các TTHC theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định; (6) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết TTHC và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; (7) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện những công việc có liên quan trong quá trình giải quyết các TTHC liên thông; trao đổi công tác nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; (8) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết TTHC tại Trung tâm. Phối hợp trong công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị cử đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm; (9) Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm; (10) Đề xuất việc đổi mới, cải tiến hồ sơ, thủ tục, quy trình và thời gian giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua tổng đài để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, cá nhân về các TTHC tại Trung tâm; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức hoạt động của Trung tâm; (11) Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học, hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết TTHC, trang thiết bị phục vụ tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định; (12) Theo dõi, đôn đốc, đánh giá công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm; (13) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất đủ để đảm bảo điều kiện làm việc cho bộ phận chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “tại chỗ”. Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc quản lý công chức, viên chức được cử sang Trung tâm làm việc theo cơ chế giải quyết TTHC “tại chỗ”; (14) Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; (15) Thực hiện việc đưa tin về các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; tham mưu các nội dung nhằm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; (16) Thực hiện một số nhiệm vụ tham mưu khác khi được giao.
Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm, thông qua các cách thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm; qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.
Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các sở, ban ngành; công chức viên chức của Trung tâm trong việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính của công dân.
Trung tâm tiếp nhận chuyển ngay hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy (tổng hợp và chuyển hồ sơ giấy mỗi ngày 02 lần) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.
Thời gian làm việc: Buổi sáng: Từ 7h đến 11h; buổi chiều: Từ 13h00’ đến 17h00’.
* Ngày 18/6/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký Quyết định số 66/QĐ-CVP ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Trung tâm và 3 bộ phận trực thuộc, bao gồm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ phận Thông tin. Theo Quyết định số 66/QĐ-CVP, các bộ phận có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: (1) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định; chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính hoặc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (được cơ quan có thẩm quyền phân công, ủy quyền giải quyết); theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định; (2) Cung cấp các thông tin, số liệu, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm; phối hợp đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; (3) Công chức, viên chức do các sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính: (1) Tham mưu triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (2) Theo dõi, tham mưu nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; (3) Hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư; tham mưu xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; phối hợp với Bộ phận Thông tin thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh Kon Tum; (4) Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm;  Tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu; tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm trong việc nhận xét, đánh giá đối với công chức, viên chức của các cơ quan chức năng được cử đến Trung tâm làm việc; (5) Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (6) Thực hiện việc quản lý con dấu, văn bản đi, đến, công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm; (7) Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
Bộ phận Thông tin: (1) Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh; (2) Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh; quản lý, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; tin học và ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý, vận hành hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh; biên tập, phát hành Công báo điện tử; (3) Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm.
* Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1517/UBND-KGVX triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ).
Với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của tôn giáo đối với đời sống xã hội; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, tư tưởng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây mất đoàn kết dân tộc, tôn giáo, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng đến với cộng đồng thế giới.
Nội dung của kế hoạch bao gồm: Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền; Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền; Hướng dẫn tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác sản xuất, quảng bá sản phẩm thông tin, tuyên truyền phù hợp với tập quán văn hóa, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận và nhu cầu của đối tượng thụ hưởng tại địa phương.
Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp) trước ngày 20/11 hàng năm.
* Ngày 18/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 1531/UBND-HTKT thống nhất việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ, vàng) tại nút giao giữa đường Hồ Chí Minh - đường quy hoạch có ký hiệu mặt cắt II - II, thuộc khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu nhấp nháy vàng tại nút giao giữa đường Hồ Chí Minh - đường quy hoạch có ký hiệu mặt cắt III - III thuộc khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla và nút giao giữa đường Tỉnh lộ 671 (gần khu vực cầu H’No) - đường vào khu Đô thị phía Nam cầu Đăk Bla.
Giao Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư và tổ chức triển khai các thủ tục liên quan làm cơ sở thực hiện đầu tư hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại các vị trí nút giao trên theo đúng quy định.
Phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại các vị trí nút giao trên; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.
Nguồn vốn thực hiện: Thuộc Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất khu Đô thị phía Nam cầu Đăk Bla do Ban quản lý các dự án 98 tỉnh đang triển khai.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi Trường Trung học cơ sở Liên Việt đi vào hoạt động (trong tháng 9/2019).
 

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:33 | lượt tải:22

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:22 | lượt tải:21

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:107 | lượt tải:73

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:44 | lượt tải:28

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:140 | lượt tải:37

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:119 | lượt tải:49

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:173 | lượt tải:36
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay12,364
  • Tháng hiện tại405,197
  • Tổng lượt truy cập13,055,596
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây