Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 02-2017) 

Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 02-2017)

Thứ ba - 28/02/2017 15:23

1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:

* Ngày 21-2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2016 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Quán triệt hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, đi sâu phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác được giao. Nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để chúng ta soi mình, tự phê bình và phê bình.

Đối với kiểm điểm cá nhân, ngoài việc kiểm điểm làm rõ 4 nội dung về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống, về thực hiện chức trách nhiệm vụ, về ý thức tổ chức kỷ luật; đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị kiểm điểm sâu sắc các nội dung về kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình. Từ đó, mỗi cá nhân nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; phê bình đề ra biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong năm 2017, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức chiến đấu cao, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh bầu bổ sung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Chiều 21-2, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021 và trao Giấy chứng nhận hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hội đã triển khai kịp thời các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các hội viên, nhà báo; tham gia đầy đủ các hoạt động theo Quy chế phối hợp hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam... Trong năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh không có hội viên vi phạm kỷ luật hành chính ở cơ quan, đơn vị.

Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; quán triệt hội viên, nhà báo các nghị quyết của Đảng, các văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của hội viên, nhà báo tỉnh trong năm 2016. Đồng chí mong rằng, trong năm 2017, các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương đến với đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt quan tâm tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới…

Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cho hơn 110 hội viên đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh; trao Giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016 cho 22 tác phẩm (phát thanh, truyền hình, báo in và ảnh báo chí) của các tác giả, nhóm tác có tác phẩm được Hội đồng nghiệm thu xét chọn. 

* Sáng 22-2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU ngày 20/5/2003 và Kế hoạch 83-KH/TU ngày 17/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, Chương trình 50 và Kế hoạch 83 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trọng tâm công tác dân tộc tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. 28 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ với 5 dân tộc thiểu số địa phương luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thụ hưởng các chính sách, đầu tư đúng theo quy định hiện hành. Trong đó, tất cả các huyện, thành phố với 102 xã, phường, trị trấn có thôn, làng thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ về kinh tế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng…

Nhờ đó, bà con dân tộc có cơ hội tiếp cận các nguồn hỗ trợ để đầu tư, lồng ghép các nguồn lực và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện kinh tế hộ; được chăm lo đời sống vật chất – tinh thần ngày càng tốt hơn. Bà con ở vùng sâu được tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức tích cực đối với các tập quán lạc hậu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 33,36% năm 2010 (theo tiêu chí cũ) xuống 10,26% năm 2015; cơ bản giải quyết xong vấn đề nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 95% số trường học được xây dựng kiên cố đảm bảo giáo dục học sinh vùng II, III; 100% số xã có trạm y tế kiên cố; phủ sóng phát thanh 100% và 90% phủ sóng truyền hình đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố Kon Tum và sở, ngành đã có 4 tham luận, 7 ý kiến về kinh nghiệm giúp nhân dân tiếp cận, hưởng thụ các chính sách dân tộc có hiệu quả và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai công tác dân tộc tích cực hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga chỉ đạo, sau hội nghị này, UBND tỉnh sẽ có kết luận chỉ đạo rút kinh nghiệm, yêu cầu các địa phương và sở, ngành tiếp tục phối hợp hướng dẫn cơ sở phát huy yếu tố tích cực; trong đó, đẩy mạnh thực hiện Chương trình 50, Kế hoạch 83 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 1285 của UBND tỉnh về trọng tâm triển khai hành động chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, tham mưu tỉnh tiến hành tuyên truyền, phối hợp quán triệt và thực hiện tốt chức năng quản lý; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức, nhạy cảm, nổi cộm (nếu có) vùng dân tộc thiểu số; tăng cường giám sát thực hiện các chính sách dân tộc; lồng ghép các chương trình, chính sách dân tộc với các chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn đầy đủ, kịp thời và đúng quy định hiện hành…

Sáng 22-2, UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2017 gắn với phong trào thi đua “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, thực hiện phong trào thi đua năm 2016, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và đã đạt được những kết quả ấn tượng trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế của huyện Đăk Hà tiếp tục phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 36,1 triệu đồng/năm, tăng 2,82 triệu đồng/người so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giảm từ 24,76% xuống còn 22,49%; các hình thức kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, nhóm hộ, tổ hợp tác có sự phát triển mạnh mẽ.

Năm 2016, huyện tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 4 xã đạt 5 – 9 tiêu chí.

Văn hoá – xã hội của huyện tiếp tục có những bước phát triển đáng kể; quy mô giáo dục ngày càng được nâng cao, hệ thống trường, lớp được đầu tư xây dựng hoàn thiện, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đảm bảo; các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững…

Phát động phong trào thi đua năm 2017 gắn với phong trào thi đua “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, huyện Đăk Hà đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2017; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã, thị trấn, chú trọng đầu tư xây dựng theo lộ trình nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, từng bước đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà, phấn đấu đến năm 2020 có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội hoá giáo dục, thể thao, y tế, môi trường; thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả...

Tại hội nghị, các phòng, ban, các xã, thị trấn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Đăk Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.  Đồng thời, UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2016.

* Sáng 23-2, Ban Chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tỉnh tổ chức Phên họp Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon tum Nguyễn Văn Hòa.

Tính đến 31/01/2017 số nợ đọng thuế của tỉnh Kon Tum hơn 319 tỉ 400 triệu đồng. Trong đó nợ có khả năng thu trên 71,5 tỉ đồng, chiếm 22,4%. Nợ khó thu trên 247,5 tỉ đồng, chiếm 77,5. Nợ chờ xử lý 330 triệu đồng. So với tháng 12/2016, nợ đọng thuế tăng hơn 20,7 tỉ đồng, phần lớn số tăng là nợ có khả năng thu.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất triển khai các nhóm giải pháp chống  nợ đọng thuế năm 2017. Cụ thể, tiến hành cưỡng chế nợ thuế khó thu, tăng cường thu hồi thuế qua kho bạc, công khai thông tin đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường chống thất thu thuế ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ bản ngoài vốn ngân sách nhà nước, khai thác, kinh doanh khoáng sản, lâm sản.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cơ quan chức năng cần đánh giá rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến nợ đọng thuế tăng; cần đánh giá hiệu quả công tác phối hợp thu hồi nợ đọng thuế. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan phối hợp thu hồi nợ đọng thuế phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh những tồn tại, vướng mắc để tỉnh có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trước mắt, tỉnh ưu tiên trả nợ doanh nghiệp vốn xây dựng cơ bản để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trưởng, Xây dựng cần thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế đã đề ra trong năm 2016 nhưng đến nay chưa triển khai hiệu quả; lưu ý giải pháp chống nợ đọng thuế tốt nhất là phải thu thuế hiệu quả đúng, đủ, kịp thời.

* Sáng 23-2, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Năm 2016, Đảng ủy Khối đã triển khai hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; phổ biến, quán triệt Chị thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII … và các nghị quyết của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Khối, đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, trong năm 2016, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chưa được kịp thời; công tác kiểm tra còn hạn chế, công tác giám sát thường xuyên còn lúng túng…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác năm 2017. Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Đảng cấp trên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng duy trì nề nếp, nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề hàng quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 1 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 7 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch tiêu biểu năm 2016.

* Chiều 23-2, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo do Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó Trưởng đoàn Y Thông đã đến thăm Tòa Giám mục Kon Tum.

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh.

Tại buổi thăm Tòa Giám mục Kon Tum, đoàn công tác đã lắng nghe và khảo sát về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong thời gian qua. Thay mặt đoàn, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Y Thông đã tặng quà và gửi lời chúc sức khỏe đến Giám mục Nguyễn Hùng Vị và các linh mục, giáo dân. Mong các giáo dân luôn thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

* Chiều 24-2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo của Trung ương.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo và những kết quả đạt được.

Trong 15 năm qua, Tỉnh ủy Kon Tum thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 25-NQ/TW.

Khi Nghị quyết 25-NQ/TW được ban hành, Tỉnh ủy Kon Tum kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng tổ chức phố biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết; tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng đối với công tác tôn giáo trong thời kỳ mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tôn giáo; đã triển khai đầy đủ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp đề ra trong Nghị quyết 25-NQ/TW.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thông - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trưởng đoàn công tác đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Kon Tum để trình Trung ương xem xét.

* Ngày 24-2, Đoàn công tác huyện Xản Xay (tỉnh Attapư, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào) do ông Khăm Vẳn Chăn Thạ Khột - Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với lãnh đạo huyện Đăk Glei về tình hình bảo vệ biên giới.

Trong không khí đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai huyện thời gian qua; nhất là việc đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trao đổi, hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai huyện Đăk Glei và Xản Xay.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất: Tiếp tục phối hợp chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn khu vực biên giới tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và hàng hóa, phương tiện qua lại cặp cửa khẩu và lối mở theo đúng quy định của mỗi nước; thường xuyên chỉ đạo lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc giới trên tuyến biên giới giữa 2 huyện; hằng năm, 2 bên tổ chức đoàn liên ngành phối hợp kiểm tra, trao đổi, nắm bắt về tình hình an ninh trật tự tại khu vực trên tuyến biên giới 1 lần, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đoàn kết hợp tác, bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới giữa hai huyện ngày càng tốt đẹp, bền vững.

* Sáng 27-2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2016; triển khai các nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trong năm, có 378 tập thể, 2.990 cá nhân đăng ký thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; 12.577/15.399 cá nhân đăng ký phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tham gia các phong trào, trong năm, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã có trên 2.000 sáng kiến kinh nghiệm, phương pháp quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, trong năm 2016, hoạt động của công đoàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; mỗi loại hình công đoàn cơ sở đều có những đơn vị điển hình, hoạt động có hiệu quả, thể hiện được vị trí, vai trò trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động.

Trong năm 2016, có 28 công đoàn cơ sở được thành lập; số đoàn viên tăng thêm thực tế của các cấp công đoàn là 477 đoàn viên, đạt 47,7% kế hoạch Tổng Liên đoàn giao.

Triển khai chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu kết nạp mới 1.000 đoàn viên; phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có sử dụng từ 10 lao động trở lên.

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tỉnh và của tổ chức Công đoàn, gắn với phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 và năm “Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

* Sáng 27-2, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao tặng học bổng cho 150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập ở các huyện, thành phố.

Trong đó: 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ, được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng trong dịp Tết Nguyên đán 2017; 50 suất học bổng còn lại là 50 chiếc xe đạp do Quỹ “Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng ủy quyền cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh) trao tặng đến cho các em

2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:

* Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.

Theo đó, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017 đối với 13 điểm mỏ chưa thăm dò phê duyệt trữ lượng, cụ thể: Giá khởi điểm được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/2014/BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính. Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí khảo sát thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

Đối với dự toán Đề án thăm dò khoáng sản, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ suất đầu tư thực tế khi thăm dò loại khoáng sản dự kiến đấu giá ở khu vực chưa có kết quả thăm dò để tính toán, quyết định và công bố, làm cơ sở đánh giá về tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

* Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động 404/KH-UBND "về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch hành động gồm 6 nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường; Thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về bảo vệ môi trường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo được nêu trong Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX); Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngăn ngừa, giảm dần mức độ ô nhiêm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động của con người và tác động của tự nhiên gây ra. Khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, trước hết là ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái đã bị suy thoái, đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường; tạo ra bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

* Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 426/UBND-NC chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, như: Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo phạm vi quản lý hoặc thực hiện để đề xuất cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, đảm bảo hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016; Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; Kịp thời giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về TTHC; thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về quy định TTHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng và thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị và kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này.

* Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 402/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Kết luận tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

UBND tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực BCĐ 1237 tỉnh tiếp thu, bổ sung nhiệm vụ vào Chương trình thựchiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018, Kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước năm 2017 và Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô 2016 - 2017 của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh. Giao ngành lao động - TBXH chủ trì, phối hợp tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi đối với hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào và Campuchia; đối với hài cốt liệt sĩ trong nước tổ chức lấy mẫu sinh phẩm kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện các nội dung nhiệm vụ của ngành theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vận động để nhân dân tham gia cùng cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chỉ đạo các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

* Ngày 22/2/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, công bố mới 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đang áp dụng trên địa bàn tỉnh, gồm: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất; Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai; Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp; Xoá đăng ký thế chấp; Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký; Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở. 

Đồng thời công bố 43 TTHC đã bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm (13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 15 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ một số TTHC đã  được công bố tại Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:52 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:118 | lượt tải:113

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:63 | lượt tải:62

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:65 | lượt tải:60

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:41 | lượt tải:28

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:34 | lượt tải:27

KL.81.BCT

về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Lượt xem:108 | lượt tải:155
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay6,263
  • Tháng hiện tại251,343
  • Tổng lượt truy cập10,838,619
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây