Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 05-2018) 

Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 05-2018)

Thứ hai - 14/05/2018 15:47
Các nghệ nhân làng Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, Đăk Hà) tiến hành nghi lễ đón nhận cồng chiêng (nguồn ảnh: kontum.gov.vn)
Các nghệ nhân làng Kon Trang Long Loi (thị trấn Đăk Hà, Đăk Hà) tiến hành nghi lễ đón nhận cồng chiêng (nguồn ảnh: kontum.gov.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Trong 2 ngày (7 và 8-5), Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân năm 2018, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023), chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
* Trong 2 ngày (7 và 8-5), Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ hòa giải cơ sở năm 2018. Dự Hội nghị, hơn 40 hòa giải viên đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Hội nghị tập huấn là dịp để các hòa giải viên trên địa bàn thành phố Kon Tum cập nhật kiến thức pháp luật, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ hòa giải. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại khu dân cư, thôn, làng; góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn.
* Chiều 07-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 4-2018.
Trong tháng 4, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; báo, đài của tỉnh đã bám sát chỉ đạo định hướng, thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, đậm nét các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Hội nghị sơ kết hợp tác giữa tỉnh Sê Kông (Lào) và tỉnh Kon Tum; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VI-2018; Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (7- 4); Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 5- 2018; các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nhận xét, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí – xuất bản trên địa bàn tỉnh; thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; kết quả chỉ đạo, kiểm tra và xử lý của tỉnh đối với các vấn đề báo chí phản ánh trong thời gian qua.
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5-2018, báo chí tập trung thông tin tuyên truyền về Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt về công tác cán bộ, tiền lương, bảo hiểm xã trong sự nghiệp cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay, góp phần triển khai đưa nội dung, kết quả của Hội nghị vào cuộc sống; qua đó tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân và trong toàn xã hội đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, gây rối, làm mất ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; những kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII của Đảng. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, hướng tới Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kết quả năm học 2017-2018 và công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2018.   
* Sáng 8-5, Ban chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động hưởng ứng, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đạo đánh giá, thời gian qua, nhiều nơi và nhiều doanh nghiệp được kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng thiếu tự giác khai báo các vụ tai nạn lao động, cũng như chưa thực hiện tốt công tác tự điều tra, báo cáo tai nạn lao động theo định kỳ. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có mạng lưới cán bộ làm công tác liên quan vẫn chưa phát huy hết vai trò chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động chỉ tập trung chủ yếu trong dịp tổ chức tháng hành động, mà chưa duy trì thường xuyên trong cả năm.
Triển khai nhiệm vụ năm 2018, trọng tâm Tháng hành động với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, đồng chí Trần Thị Nga đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp cần phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, cử cán bộ quản lý và người lao động tham gia các đợt tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...
* Sáng 8-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” nhân kỷ niệm 155 năm ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).
“Tháng Nhân đạo” năm 2018 với chủ đề “Nhân đạo - Từ nhận thức tới hành động” bắt đầu từ ngày 1-31/5, trong đó cao điểm từ ngày 8/5 – kỷ niệm 155 năm ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, đến ngày 19/5 – kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) - Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
“Tháng Nhân đạo” nhằm vận động toàn dân thực hiện các hoạt động nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác nhân đạo
Đây là lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chọn tháng 5 là “Tháng Nhân đạo” để vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng công tác nhân đạo.  
Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia hưởng ứng công tác nhân đạo và có một số tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đến dự ủng hộ được 10,8 triệu đồng.
* Sáng 8-5, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) đối tượng 3 khóa 41 năm 2018.
Tham gia khóa học có 80 học viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; thời gian học từ ngày 08/5/2018 đến ngày 23/5/2018.
* Sáng 9-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp báo để thông tin về Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.
Theo đó, Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16-17/5/2018 tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum). Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện công tác công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tham dự đại hội có 247 đại biểu chính thức; trong đó, 214 đại biểu được bầu từ đại hội cấp dưới, 27 đại biểu đương nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, 6 đại biểu chỉ định). Đại biểu là khách mời có 80 người.
* Ngày 9-5, tại huyện Tu Mơ Rông, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Tu Mơ Rông tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Triển lãm được tổ chức đến ngày 11/5. Trong thời gian tổ chức triển lãm, người dân, cán bộ đến tham quan sẽ được các hướng dẫn viên giới thiệu về ý nghĩa cuộc triển lãm cũng như những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
* Trong ba ngày (ngày 9, 10 và 11-5), đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn huyện Sa Thầy, huyện Đăk Tô và huyện Kon Rẫy.
Cùng đi có đại diện các sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
* Ngày 10-5, 120 đại biểu đã tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về cải cách hành chính do Sở Nội vụ tổ chức.
Mục tiêu của hội nghị là giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, huyện, thành phố thực hiện tốt hơn công tác tham mưu và triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình công tác.
* Ngày 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức làm công tác nông thôn mới đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tham gia tập huấn, 200 cán bộ, công chức phụ trách công tác nông thôn mới của 86 xã trên địa bàn tỉnh. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh về việc triển khai hiệu quả Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện thông tin và truyền thông tại địa phương.
* Sáng 10-5, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và gạo cứu trợ của Chính phủ Hàn Quốc sau ảnh hưởng bão Damrey trên địa bàn huyện ĐăkGlei.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao phương thức triển khai, kết quả thực hiện hỗ trợ cứu đói cho nhân dân thời gian qua của huyện ĐăkGlei đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng quy định.
Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được vừa qua, cần quan tâm chỉ đạo, rà soát đánh giá, phân loại hộ đói, hộ nghèo cụ thể từng địa bàn, bố trí ngân sách hợp lý, vận động cứu trợ của các doanh nghiệp… từng bước chủ động trong việc cứu đói cho nhân dân, trường hợp không tự đảm bảo được thì mới báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Ngày 10-5, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Ngọc Hồi về tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đầu tư các công trình, vệ sinh nước sạch và đảm bảo công tác vệ sinh học.
Để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân cấp bổ sung trong năm 2017, đảm bảo đưa vào sử dụng các công trình ngay từ đầu năm học 2018-2019; đồng thời, cân đối, bố trí thêm từ ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dứt điểm các công trình vệ sinh, nước sạch của từng trường học, tránh việc đầu tư dàn trải; trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án cần tính toán chi phí đầu tư phù hợp với quy mô đầu tư; tăng cường công tác huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp đồng bộ các công trình giáo dục; nâng cao ý thức của thầy cô giáo trong việc giáo dục, hướng dẫn các em lao động, giữ gìn vệ sinh chung...
* Tiếp theo chương trình công tác, chiều 10-5, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Tu Mơ Rông tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đầu tư các công trình, vệ sinh nước sạch và đảm bảo công tác vệ sinh học. Mặc dù, ngân sách huyện còn nhiều khó khăn nhưng đã bố trí thêm khoảng 1,86 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình vệ sinh, nước sạch. Qua đó, đã góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.
Để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông cân đối, bố trí thêm từ ngân sách huyện và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư dứt điểm các công trình vệ sinh, nước sạch của từng trường học, tránh việc đầu tư dàn trải; tính toán chi phí đầu tư phù hợp với quy mô đầu tư; tăng cường công tác huy động các nguồn vốn từ xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp đồng bộ các công trình giáo dục.
* Ngày 11-5, Huyện ủy Đăk Glei tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2018 (cụm số 2).
Tham gia hội thi có 25 bí thư, phó bí thư chi bộ các cơ quan, các thôn, làng trên địa bàn xã Đăk Pek và thị trấn Đăk Glei.
Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 2 vòng thi. Tại vòng thi thứ nhất, các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm và phần thi nghiệp vụ công tác Đảng, mỗi phần thi thời gian 10 phút. Đối với phần thi nghiệp vụ công tác Đảng, thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi về nghiệp vụ công tác Đảng.
Sau khi kết thúc thi vòng thứ nhất, Ban giám khảo lựa chọn 10 thí sinh có tổng điểm cao để tham gia vòng thi thứ 2. Tại vòng thi thứ 2 các thí sinh sẽ tiếp tục bốc thăm câu hỏi và trả lời tình huống...  
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải các Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho các thí sinh có điểm thi theo thứ tự từ cao xuống thấp... 
* Sáng 12-5, tại xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy), Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư Đoàn 320 long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà bia di tích lịch sử điểm cao 1015 (Charlie) và điểm cao 1049 (Delta).
Dự buổi lễ có Trung tướng Khuất Duy Tiến- Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320; Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Về phía tỉnh Kon Tum, dự lễ có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Sa Thầy và một số địa phương khác trên cả nước.
Được khởi công vào tháng 12/2017, hoàn thành trong tháng 4/2018, công trình Nhà bia di tích lịch sử tại điểm cao 1015 và tại điểm cao 1049 có cùng diện tích xây dựng là 269m2. Trong đó, công trình nhà bia có diện tích hơn 25m2, cao 5,5m có lư hương và bia di tích được làm bằng đá granite nguyên khối.
Để xây dựng được các công trình Nhà bia trên, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã tham gia gần 1.600 ngày công và đóng góp kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 11/5, Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 đã tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại hai điểm cao 1015 và 1049.
* Ngày 12-5, Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong hoạt động Công đoàn  từ nay đến năm 2023. Gần 50 đại biểu đã tham dự Đại hội.
Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành và 5 Ủy  viên  Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh khóa I nhiệm kỳ 2018-2023.
* Chiều 12-5, huyện Đăk Hà tổ chức trao tặng cồng chiêng cho làng Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà.
Kon Trang Long Loi là một trong số khu dân cư tiêu biểu của huyện Đăk Hà luôn nỗ lực bảo tồn vào phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng. Mặc dù đã có 04 Nghệ nhân ưu tú được phong tặng và từng bước gây dựng đội cồng chiêng, xoang; song vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, lâu nay, cả làng chỉ có một bộ cồng chiêng của gia đình ông A Nha được lưu giữ, sử dụng chung trong các lễ hội, hoạt động văn hóa. Được huyện Đăk Hà quan tâm trao tặng bộ cồng chiêng 12 lá là niềm vui lớn với đồng bào dân tộc Ba Na-Rơ Ngao địa phương; góp phần để các nghệ nhân tiếp tục mở các lớp dạy cồng chiêng, xoang cho thanh thiếu niên; lan tỏa tình yêu và ý thức giữ gìn vốn quý văn hóa dân gian.
Bằng nguồn ngân sách địa phương, từ nay đến năm 2021, huyện phấn đấu tặng 18 bộ cồng chiêng cho các thôn làng còn “ trắng” cồng chiêng, đảm bảo tất cả 60 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đều có cồng chiêng và chung tay gìn giữ nét đẹp của một trong số di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 02/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 435/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín cho Chương trình “Điểm tựa bản làng”.
Theo đó, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Ka Ba Thành, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có các thành viên, gồm các đồng chí lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh.
Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh khi Phó Chủ tịch Hội đồng ký văn bản để hoạt động; Hội đồng làm việc kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hội đồng bình chọn người có uy tín cho Chương trình “Điểm tựa bản làng” có trách nhiệm tổ chức bình xét và tham mưu cho cấp có thẩm quyền về cơ cấu, thành phần, danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tôn vinh tại Chương trình “Điểm tựa bản làng”.
* Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 454/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước và các cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm (Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Cơ quan, đơn vị Trung ương và các Tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; UBND xã, phường, thị trấn).
Theo quy định, đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, được đánh giá theo 10 tiêu chí (gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản; thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện công tác cải cách hành chính; về giải quyết khiếu nại, tố cáo; về xây dựng cơ quan, công sở văn minh; về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị quân đội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia quản lý nhà nước; về công tác vận động Nhân dân; về thực hiện công tác tiếp dân; về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo) với tổng thang điểm 100. Đối với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, được đánh giá theo 07 tiêu chí (gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản; thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện công tác cải cách hành chính; về công tác phối hợp; về công tác vận động nhân dân; về xây dựng cơ quan, đơn vị dân chủ, văn minh; về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo) với tổng thang điểm 100.
Có 04 mức phân loại, gồm: (a) Loại hoàn thành xuất sắc, là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 90 đến 100 điểm và phải đảm bảo các điều kiện, như: không để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; có ít nhất 02 hoạt động liên quan đến phong trào dân vận khéo; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, suy thoái về đạo đức, lối sống; các tiêu chí thành phần của từng nội dung phải đạt từ 70% số điểm quy định cho từng tiêu chí thành phần đó; (b) Loại hoàn thành tốt, là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 75 đến dưới 90 điểm và phải đảm bảo các điều kiện: không để xảy ra điểm nóng hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, suy thoái về đạo đức, lối sống; các tiêu chí thành phần của từng tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm quy định cho từng tiêu chí thành phần đó; (c) Loại hoàn thành, là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; (d) Loại không hoàn thành, là những cơ quan, đơn vị, địa phương đạt dưới 50 điểm. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng; có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc để xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài (mặc dù đã tiến hành chỉ đạo xử lý) thì hạ mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương đó xuống một bậc so với mức độ phân loại theo tổng số điểm được chấm và không được bình xét khen thưởng.
Việc đánh giá, phân loại công tác dân vận chính quyền nhằm mục đích xem xét toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh...; trên cơ sở đánh giá, phân loại nhằm phát huy các nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước các cấp. Ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tích cực trong phong trào thực hiện công tác dân vận chính quyền; tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên toàn tỉnh.
* Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 452/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 và các sự kiện bên lề Hội nghị.
Theo đó, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 và các sự kiện bên lề Hội nghị là ông Lê Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Phó Trưởng Ban trực là ông Phan Văn Thế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban trực; ông Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Ban Tổ chức; mời Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Phó Ban Tổ chức.
Thành viên gồm lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND thành phố Kon Tum và các huyện: Kon Plông, Đăk Tô, Tu Mơ Rông.
Ban Tổ chức có nhiệm vụ: Chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 và các sự kiện bên lề Hội nghị theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum; thành lập các Tiểu ban để đảm bảo các điều kiện phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 và các sự kiện bên lề Hội nghị.
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức, có trách nhiệm triển khai thực hiện và tham mưu tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018 và các sự kiện bên lề Hội nghị; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị và các sự kiện về Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh.
Kết thúc Hội nghị và các sự kiện bên lề Hội nghị, Ban Tổ chức tổng kết, đánh giá, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
* Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 225/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018.
Theo đó, có 12 sản phẩm được công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018, gồm: Nước ép chanh dây; Nước ép sâm dây; Nước ép sim rừng; Rượu gạo lúa đỏ; Tinh dầu tiêu rừng; Cà phê DakMark túi lọc chồn; Cà phê bột Hải Tình; Cà phê Ngọc Nguyên; Rượu sâm Ngok Linh; Rượu sâm Ngũ vị tử; Cà phê Da vàng 28; Cà phê bột Thanh Hương.
Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018 chịu trách nhiệm tổ chức trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018 cho các cơ sở được công nhận.
Chủ tịch Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
* Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1097/UBND-HTKT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công ty Điện lực Kon Tum triển khai đầy đủ, đồng bộ các nội dung, giải pháp của Chương trình, đồng thời phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để khách hàng sử dụng điện biết, thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm như: Giảm điện tiêu thụ vào giờ cao điểm, tăng tiêu thụ điện vào giờ thấp điểm và giờ bình thường; chuyển tiêu thụ điện ở các giờ cao điểm sang các thời gian thấp điểm để ổn định công suất của hệ thống và nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện. Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp san bằng đồ thị phụ tải thành phần (phụ tải công nghiệp, phụ tải thương mại, phụ tải ánh sáng sinh hoạt). Giảm sự chênh lệch công suất giữa giờ cao điểm và thấp điểm vào ban ngày.
Sở Công thương dựa trên cơ sở Chương trình hoặc Kế hoạch do Công ty Điện lực Kon Tum xây dựng, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của tỉnh phù hợp với từng thời kỳ phát triển.Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đưa mục tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của địa phương phù hợp với từng thời kỳ phát triển. Phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng điện biết, thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Điện lực Kon Tum quản lý tốt đối với các khu vực sử dụng điện hợp lý như: Khu vực ánh sáng sinh hoạt; Khu vực công nghiệp; Đối với khu vực chiếu sáng công nghiệp; Khu vực thương mại... Tuyên truyền hướng dẫn cách sử dụng điện hợp lý để người dân biết, nâng cao ý thức và thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Áp dụng biểu giá bán điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích người dân hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm hoặc chuyển việc sử dụng điện sang các giờ thấp điểm và bình thường. Triển khai chương trình khuyến mại để khuyến khích các hộ tiêu thụ điện sử dụng đèn và các thiết bị điện có hiệu suất cao. Áp dụng các kỹ thuật điều khiển cắt luân phiên các thiết bị không thiết yếu như bình nóng lạnh, máy điều hòa nhiệt độ hoặc sử dụng các thiết bị tự động cắt nguồn điện khi không có người sử dụng. Sử dụng các nguồn điện Diezen để phát bù trong giờ cao điểm. Lắp đặt công tơ 3 giá đối với các khách hàng thuộc đối tượng áp dụng theo thời gian sử dụng nhằm thúc đẩy việc sử dụng điện hợp lý. Thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp lý; hợp lý hoá các quá trình sản xuất; bù công suất phản kháng để cải thiện hệ số cosϕ; thiết kế và vận hành kinh tế các trạm biến áp; sử dụng hợp lý các động cơ điện (bộ điều chỉnh tự động tốc độ động cơ). Kiểm tra, giám sát và báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, sử dụng điện hiệu quả của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.       
* Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 1101/UBND-NNTN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận của doanh nghiệp, trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Định kỳ (hằng tháng, hằng năm) hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương gửi Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành liên quan theo quy định, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Ngày 07/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1104/UBND-NNTN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.
Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê tuân thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm, không được phép sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến cà phê, đặc biệt là pin nhuộm cà phê như báo chí phản ánh tại tỉnh Đăk Nông trong thời gian qua.
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt vấn đề sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến cà phê và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra, thanh tra phát hiện vi phạm (nếu có) gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1118/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum và các chủ đập thủy lợi, thủy điện triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Tăng cường công tác bảo vệ, an ninh công trình, tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra an toàn, an ninh công trình trong quá trình vận hành, nhất là trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn, an ninh công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.
Kiểm tra, rà soát, đánh giá công tác vận hành điều tiết các hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý để cập nhập, điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa do đơn vị quản lý; có kế hoạch xử lý, tu sửa những hạng mục hư hỏng trước thời gian mưa lũ; rà soát, bổ sung kịp thời nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão.
Căn cứ vào quy mô đập, vị trí địa lý của đập, chủ đập xây dựng phương án bảo vệ đập theo quy định tại Điều 18, 19, 20, 21, 22 Nghị định 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức lập phương án phòng chống lụt bão công trình, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập (hoặc cập nhật bổ sung phương án đã xây dựng) trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tiến hành cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn đập và phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn theo quy định; hằng năm phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách bố trí thực hiện công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn.
* Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 229/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Kon Tum.
Theo đó, Ban chỉ đạo gồm có 25 thành viên do ông Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban thường trực. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.
Ban Chỉ đạo kỳ thi có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi. Báo cáo Ban chỉ đạo thi quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức thi. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định.....
Năm 2018, tại cụm thi số 39 tỉnh Kon Tum, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và trường Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum (Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.
* Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1103/KH-UBND về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018-2019.
Kế hoạch nhằm mục đích tăng cường kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực và nghiệp vụ đăng ký hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hộ tịch ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã quản lý thông tin, đăng ký hộ tịch cho công dân đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, trung trực.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho các đối tượng là công chức làm công tác hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, cụ thể: (1) Lớp tổ chức tại thành phố Kon Tum (bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch thuộc thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy và Ia H’Drai); (2) Lớp tổ chức tại huyện Kon Plông (bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch huyện Kon Plông và Kon Rẫy); (3) Lớp tổ chức tại huyện Đắk Tô (bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch huyện Đắk Tô, Đắk Hà và Tu Mơ Rông); (4) Lớp tổ chức tại huyện Ngọc Hồi (bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch huyện Ngọc Hồi và Đắk Glei). Thời gian tổ chức, trong năm 2018, tổ chức 02 lớp và năm 2019 tổ chức 02 lớp; mỗi lớp được đào tạo trong 04 ngày.
* Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1125/UBND-KT về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.
Văn bản nêu rõ: Tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô phục vụ công tác của các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.
Tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.
Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.
* Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản 1146/UBND-NNTN yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 và Dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư (Ban quản lý các dự án 98, Sở Giao thông vận tải), Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện đầy đủ trách nhiệm và các bước quy định thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 02 dự án trên theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh và Hướng dẫn số 212-HD/TNMT ngày 07/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường; khắc phục triệt để những việc chưa làm được, được nêu trong Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh. Các bước thực hiện dân chủ phải báo cáo đến Ban Dân vận Thành ủy để theo dõi và giám sát.
UBND thành phố Kon Tum tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và cây trồng không đúng quy định trong phạm vi cắm mốc của 02 tuyến đường.
Tổ chức vận động các hộ dân phối hợp cung cấp hồ sơ để thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trường hợp các hộ dân cố tình không cung cấp hồ sơ thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buột theo quy định tại Điều 70 Luật đất đai 2013.
Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục và lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh, nhất là đối với hạng mục cầu, đường hai đầu cầu qua sông Đăk Bla mới và vuốt nối với các đường hiện hữu thuộc dự án đã được Chủ đầu tư bàn giao mốc giải phóng mặt bằng.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy định dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh, định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 02 dự án trên và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.
* Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1154/UBND-KGVX chấn chỉnh tình trạng nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; tuyệt đối không để phát sinh nợ, đọng nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Đối với các sở, ngành; địa phương có các đơn vị trực thuộc thực hiện chưa nghiêm việc trả nợ cũ và để phát sinh nợ mới cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu; đồng thời, chỉ đạo khắc phục trước ngày 30/6/2018, báo cáo về UBND tỉnh (qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) để theo dõi, xử lý theo quy định.
Sở Nội vụ, khi xem xét, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, không đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc trả nợ cũ hoặc để phát sinh nợ mới và người đứng đầu các sở, ngành, địa phương có đơn vị trực thuộc hiện đang còn nợ đọng các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện việc đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành, nhất là các đơn vị nợ đọng day dưa, kéo dài.
Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 2325/TB-UBND ngày 01/11/2017.
UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về các chính sách liên quan bảo hiểm bắt buộc; theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình khắc phục nợ đọng và việc chấp hành đóng, nộp các chế độ bảo hiểm bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
* Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 237/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, công bố 53 thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gồm: cấp tỉnh 35 TTHC, cấp huyện 08 TTHC, cấp xã 10 TTHC.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính tại khoản VI mục A, khoản II mục B, khoản I mục C phần I và khoản VI mục A, khoản II mục B, khoản I mục C phần II Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
* Ngày 11/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 238/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thay thế thủ tục hành chính số 6 khoản II mục 1 phần I (số 3 mục II phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; số 1, 2, 3, 4 khoản I mục 1 phần I (số 1, 2, 3, 4 mục I phần II) tại Quyết định số 609a/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
Bãi bỏ thủ tục hành chính: số 5, 6 khoản I mục 1 phần I (số 5,6 mục I phần II) tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum; số 1 điểm II khoản A mục 1 phần I (số 1 khoản II mục A phần II) tại Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:16 | lượt tải:10

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:39 | lượt tải:54

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:128 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:54 | lượt tải:20

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:52 | lượt tải:27

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:46 | lượt tải:27

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:38 | lượt tải:21
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay2,534
  • Tháng hiện tại321,854
  • Tổng lượt truy cập11,369,779
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây