Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 01-2018) 
banner 1
 

Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 01-2018)

Thứ hai - 15/01/2018 07:32
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Attapư (Lào) Ký kết biên bản thống nhất xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (nguồn ảnh: kontum.gov.vn)
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Attapư (Lào) Ký kết biên bản thống nhất xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (nguồn ảnh: kontum.gov.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tối 7-1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết, trao giải Liên hoan “Tiếng hát học sinh sinh viên” gắn với tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm 2017.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho 1 tập thể và 12 học sinh, sinh viên tiêu biểu đạt các tiêu chí: đạo đức tốt – học tập tốt – thể lực tốt – kỹ năng tốt – hội nhập tốt.
* Chiều 8-1, Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018.
Năm 2017, đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Trong năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch doanh thu tính lương từ 2% trở lên; tập trung đầu tư, đổi mới hoạt động Bưu điện văn hóa xã theo chủ đề của Tổng Công ty đề ra; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ; đẩy mạnh và triển khai nhanh các dịch vụ hành chính công; mở rộng mạng lưới và phát huy lợi thế, dịch vụ truyền thống để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
* Ngày 8-1, Đảng uỷ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 biểu dương sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2017. Năm 2018, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, giúp nhân dân lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng địa bàn ổn định, đơn vị an toàn.
* Sáng 8-1 tại Kon Tum, BHXH 9 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên (cụm thi đua số V) đã tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2017, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên có tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 100% kế hoạch, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2016. Toàn cụm thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 16.486 tỷ đồng, đạt gần 105% kế hoạch BHXH Việt Nam giao….
Năm 2018, BHXH tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua số V.           
* Sáng 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2017; phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận trong thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao chủ đề công tác năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm: có kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm xử lý kịp thời những bức xúc trong dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cũng như Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận các tỉnh thành; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, nhất là người nghèo vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng làm tốt công tác đánh giá, đổi mới, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tập trung chăm lo Tết cho người người nghèo, nhất là vùng bị thiệt hại do thiên tai.
* Ngày 10-1, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017, đồng thời phát động thi đua, xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2018.
Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng giấy khen; các hợp tác xã xây dựng hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2018 ký giao ước thi đua với nhau.
* Chiều 10-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2018.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả công tác mà ngành Kiểm sát đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua; đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm đều được phát hiện bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng…
* Chiều 10-1, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (trực thuộc Sở Y tế) để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trước khi đi vào hoạt động.
Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trần Thị Nga đề nghị sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công vị trí việc làm phù hợp cho từng cán bộ và xây dựng nội quy, quy chế, quy định hoạt động của đơn vị. Ban lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo các khoa, phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn; tăng cường phối hợp với các đơn vị bạn phát triển hình thức liên doanh, liên kết để khai thác tiềm năng kỹ thuật, từng bước phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao.
Đặc biệt, đối với Sở Y tế, cần tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm yên tâm công tác để sớm đi vào hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, sớm ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm theo Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; khẩn trương tổ chức bàn giao biên chế, nhân lực, tài sản, tài chính từ 7 đơn vị sát nhập về Trung tâm; giao chỉ tiêu kế hoạch, biên chế, kinh phí… cho Trung tâm và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tiếp nhận biên chế, nhân lực, tài sản, kinh phí… được điều chuyển đến để sớm ổn định tổ chức và duy trì các hoạt động chuyên môn.
Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập 7 đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm dịch y tế, Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/2/2018 với 183 người, trong đó 157 biên chế và 26 hợp đồng và hoạt động tại 5 địa điểm, trong đó trụ sở chính đặt tại 405 đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.
* Sáng 11-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018; đồng thời kiện toàn, bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt đề nghị, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, nhất là Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, trong đó trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến dời sống nhân dân, về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cà về tư tưởng, hành động, phấn đấu hoạt động có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
* Ngày 12-1, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành LĐ-TB&XH năm 2018.
Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2018, phấn đấu tạo việc làm mới thông qua chương trình việc làm cho 1.650 lao động; giảm 0,5% tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn so với năm 2017; 100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện thì có trên 90% được hỗ trợ can thiệp và giúp đỡ kịp thời; thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi dành cho người có công.
* Ngày 12-1, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Trong năm qua, ngành Tư pháp tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tư pháp ở cơ sở; qua đó kịp thời khắc phục hạn chế, xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chức, bán đấu giá tài sản tại địa phương.
* Sáng 12-1, ngành Tài chính tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2017 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ quý I năm 2018.  
Năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh được trên 2.400 tỷ đồng, đạt hơn 133% dự toán và bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa được 2.130 tỷ đồng, đạt hơn 123% dự toán và tăng hơn 6% so với cùng kỳ.
Năm 2018 chú trọng tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan, tham mưu, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ công tác tài chính ngân sách. Tập trung rà soát, đối chiếu các số liệu thu, chi ngân sách, các nguồn kinh phí được bổ sung để chuẩn bị công tác khóa sổ năm 2017. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Tập trung thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu ngay từ những tháng đầu năm. Có biện pháp tích cực trong quản lý, khai thác nguồn thu và thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác kiểm soát chi, hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời động viên, khen thưởng những địa phương vượt thu trong năm 2017. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, các hoạt động bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
* Sáng 12-1, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IX (nhiệm kỳ 2013 -2018) để bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2018) và đánh giá tình hình hoạt động của Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh quý IV năm 2017.
Ban chấp hành LMHTX tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành LMHTX tỉnh khóa IV đối với ông Nguyễn Hữu Hùng – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, bà Y Hanh – Tổ trưởng Tổ hợp tác Phường Thắng Lợi; bầu bổ sung ông Phan Mười – Phó Giám đốc Sở GT-VT, bà Võ Kim Phú – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính LMHTX và ông  Nguyễn Tri Sáu – Giám đốc HTX Sáu Nhung Đăk Hà vào Ban Chấp hành LMHTX khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2018).
* Sáng 12-1, tại Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam) do đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác của Ủy ban chính quyền tỉnh Attapư (Lào) do đồng chí Sut Sa Sạ Mãy Chăn Thạ Mạt - Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã có cuộc họp về việc thống nhất xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tại tỉnh Kon Tum.
Trên tinh thần quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, sau khi kiểm tra thực tế, trao đổi, bàn bạc, hai bên thảo luận đi đến thống nhất tỉnh Kon Tum triển khai đầu tư xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm tạo không gian kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn cho khu vực là điểm dừng chân tham quan, ngắm cảnh của du khách khi đến với Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Cửa khẩu Phu Cưa (Lào) góp phần làm cho cặp cửa khẩu ngày càng nhộn nhịp, phát triển.
Ngoài ra, trong thời gian sớm nhất, hai bên báo cáo cơ quan trung ương của mỗi bên trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để triển khai dự án theo tiến độ đề ra; đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Việt Nam và Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, tỉnh Attapư, Lào là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin, tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án trên.
Công trình Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tổng mức đầu tư khoảng 32,790 tỷ đồng. Dự kiến triển khai xây dựng từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2020.
* Sáng 13-1, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức Lễ khai giảng. Theo đó, nhà trường đã thông báo quyết định trúng tuyển khóa 36 của 110 học viên sau đại học, thời gian đào tạo 2017-2019. Trong đó, đào tạo 89 học viên sau đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh, quản trị kinh tế và 31 người học chuyên ngành kỹ thuật điện, quản lý giáo dục sau đại học. 
Từ năm 2008 đến nay, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum liên kết các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng đã và đang đào tạo 1.086 học viên sau đại học.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 05/01/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất vào ngày 30/01/2018 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết.
Thông tin báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh, cụ thể: Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong những ngày Tết trước 15 giờ hàng ngày, thời gian trực cơ quan và báo cáo bắt đầu từ ngày 08/02/2018 (nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch).
Tổng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trước 12 giờ ngày 19/02/2018 (mùng 4 Tết âm lịch) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan (trong đó có nội dung báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân).
UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp giám sát để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 thật chu đáo, tiết kiệm.
* Ngày 05/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 33/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, phạm vi rà soát, đánh giá là các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành; trọng tâm rà soát các TTHC, nhóm TTHC liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn như: Cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; đầu tư; quy hoạch phát triển điện lực; thỏa thuận tuyến... Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, các đơn vị chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.
Phương thức rà soát, đánh giá được thực hiện theo ngành, lĩnh vực; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Việc rà soát TTHC thực hiện theo tiêu chí sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.
UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các cơ quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 15/9/2018.
* Ngày 08/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 48/UBND-NC yêu cầu:
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, rà soát và xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các dịch vụ cần được xem xét thiết kế một cách tổng thể theo nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm để đảm bảo các thông tin dữ liệu được tích hợp, chia sẻ thuận lợi nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Tăng cường công tác tuyên truyền về hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; thực hiện việc niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến và lợi ích đạt được khi sử dụng.
Tham mưu ban hành Mã định danh cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản, điều hành (QCVN 102:2016/BTTTT).
Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, cập nhật, bổ sung trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh các hạng mục thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, còn thiếu theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.
* Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh ban hành công văn 64/UBND-HTKT yêu cầu các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Kon Tum tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 11326/BCT-TKNL ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương; nghiêm túc triển khai Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 và Công văn số 2438/UBND-HTKT ngày 08/9/2017; tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện và vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình Tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét. Phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum kiểm tra, giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có giải pháp nhằm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện trong năm trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh.
* Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, cụ thể:
Về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và Nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
Về rà soát văn bản pháp luật: Tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật.
Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: UBND tỉnh giao Công an tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý; giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; giao Sở Công Thương biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.
Cùng với đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh,  Sở Công Thương,  rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý. Giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
* Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.
Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan của tỉnh và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh khẩn trương rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.
Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn; Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát, xét xử... Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật; hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công dân cập nhật ngay những nội dung quy định mới của Bộ luật khi giảng dạy các bộ môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu...
UBND tỉnh yêu cầu căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Giao Công an tỉnh và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
* Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố: Kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân về chính sách pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ; dẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội dung, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ...
Giao Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, không để kéo dài, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.
UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, VPPL về chống người thi hành công vụ, đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ của công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật; hướng dẫn các cơ quan truyền thông địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm ANTT nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, VPPL về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về ANTT....
* Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 108/UBND-NNTN yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn; tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp thời sự cố mất an toàn thực phẩm và phối hợp trong việc truy xuất nguồn gốc, xử lý thực phẩm nông, lâm, thủy sản không đảm bảo an toàn; công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân được biết, tránh sử dụng.
Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn; xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, chú trọng kiểm soát việc sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và giết mổ gia súc, gia cầm; sử dụng hóa chất trong sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm sản; phối hợp đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả... các địa phương kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là việc lạm dụng chất cấm, thuốc an thần, kháng sinh trong chăn nuôi, giết mổ, nuôi trồng thủy sản; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, chất bảo quản trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm nông, lâm, thủy sản... và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:19 | lượt tải:3

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:34 | lượt tải:14

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:88 | lượt tải:29

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:55 | lượt tải:33

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:186 | lượt tải:73

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:192 | lượt tải:48

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:211 | lượt tải:159
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay1,293
  • Tháng hiện tại308,897
  • Tổng lượt truy cập12,163,467

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây