UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm kê tài sản công theo Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm kê tài sản công theo Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư - 15/05/2024 08:10
Ngày 09-5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1605/KH-UBND Kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý của tỉnh Kon Tum.
Kế hoạch 1605/KH-UBND
Kế hoạch 1605/KH-UBND
Kế hoạch bao gồm 03 nội dung thực hiện và 05 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
Về nội dung thực hiện:
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê của tỉnh, huyện; đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng có liên quan thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ.
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 798/QĐ-BTC, ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
3. Thực hiện việc báo cáo kết quả kiểm kê, chỉ đạo thực hiện xử lý các nội dung liên quan phát sinh trong quá trình kiểm kê.
Về nhiệm vụ, giải pháp:
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: (a) Thành lập Tổ kiểm kê và thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê theo Đề án, hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. (b) Báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên (trong trường hợp có cơ quan quản lý cấp trên) trước ngày 10 tháng 4 năm 2025.
2. Đơn vị quản lý cấp trên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng: (a) Đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới thực hiện kiểm kê. (b) Tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý gửi các Sở chuyên quản (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông) đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; gửi Sở Tài chính đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2025.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: (a) Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp huyện. (b) Ban hành kế hoạch kiểm kê của địa phương (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và các đơn vị khác có liên quan). (c) Tổng hợp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý gửi các Sở chuyên quản (Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông) đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; gửi Sở Tài chính đối với tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2025.
4. Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông: (a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê các loại tài sản công để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện; cụ thể: (-) Sở Giao thông vận tải đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. (-) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với: tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng cảng cá. (-) Sở Công Thương đối với tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. (-) Sở Xây dựng đối với tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. (-) Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; tài sản kết cấu hạ tầng khu kinh tế. (-) Sở Khoa học và Công nghệ đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao. (-) Sở Thông tin và Truyền thông đối với tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung. (-) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với tài sản kết cấu hạ tầng thuộc thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao ở cơ sở (cấp xã, cấp thôn), làng văn hoá. (-) Sở Tài nguyên và Môi trường đối với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để phù hợp với nội dung Đề án kiểm kê đất đai. (b) Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả tổng hợp, kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng của tỉnh, gửi về Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 5 năm 2025.
5. Sở Tài chính: (-) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này. (-) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan hướng dẫn kiểm kê cho các đối tượng thực hiện kiểm kê theo đúng quy định; căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tổ chức tập huấn hướng dẫn kiểm kê (nếu cần thiết). (-) Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 20 tháng 5 năm 2025. (-) Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn (nếu có).


Tô Văn Lợi tổng hợp
(Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:195 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:288 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:742 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1010 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay19,890
  • Tháng hiện tại332,681
  • Tổng lượt truy cập30,863,803
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây