Trang bị sách cho xã, phường, thị trấn ở tỉnh ta: Kết quả và những vấn đề đặt ra 

Trang bị sách cho xã, phường, thị trấn ở tỉnh ta: Kết quả và những vấn đề đặt ra

Thứ ba - 29/11/2016 21:09
Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, trình độ dân trí của các tầng lớp nhân dân là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, cần được quan tâm thực hiện và thực hiện tốt.
Tủ sách cơ sở ở điểm xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi
Tủ sách cơ sở ở điểm xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

Đơn vị hành chính cơ sở xã, phường, thị trấn có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính ở tỉnh Kon TumViệc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, cùng với việc đổi mới tổ chức bộ máy, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, trình độ dân trí của các tầng lớp nhân dân là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, cần được quan tâm thực hiện và thực hiện tốt.

Đề án trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn được Trung ương xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên các tỉnh, thành trong cả nước theo Thông báo kết luận số 396-TB/TW, ngày 23-10-2010 của Ban Bí thư khóa X và Quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ở Kon Tum, Thường  trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 85-CV/TU, ngày 11-5-2011 chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 23-6-2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU hướng dẫn việc thực hiện Đề án, đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy khẩn trương chỉ đạo cơ sở bố trí kinh phí, lựa chọn địa điểm, thống nhất lập và quản lý tủ sách cơ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân khai thác, nghiên cứu sách tại chỗ. Uỷ ban nhân dân tỉnh và một số địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật ở địa phương, đơn vị mình.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, từ năm 2011, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây dựng, bố trí đặt tủ sách tại văn phòng đảng uỷ, UBND, nhà văn hoá xã, điểm bưu điện văn hoá xã hoặc lồng ghép với tủ sách pháp luật… Đến nay, hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tủ sách cơ sở, tủ sách pháp luật phục vụ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu với hàng trăm đầu sách gồm nhiều danh mục sách như: tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, kỹ năng quản lý hành chính cấp xã, sách chăm sóc sức khỏe, sách phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, sổ tay cán bộ đoàn, các bộ luật hiện hành…. Hằng năm, các  xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tiếp nhận sách, đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế để đặt mua, trang bị thêm các loại sách phục vụ công tác chuyên môn và nhu cầu đọc sách của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị, cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh thuộc đối tượng được trang bị sách theo Đề án đã tiếp nhận 7 đợt, với 205 đầu sách, 04 đĩa CD-ROM và 02 đĩa CD Audio. Công tác quản lý tủ sách cũng được chú trọng, các đảng ủy xã, phường, thị trấn đều phân công cán bộ văn phòng đảng ủy, văn phòng UBND, cán bộ văn hóa hoặc cán bộ tư pháp tiếp nhận, phân loại, sắp xếp; mở sổ theo dõi, quản lý, hướng dẫn việc đọc, mượn sách. Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày sách Việt Nam”, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức phát động và hằng năm phối hợp với các địa phương tổ chức “Ngày sách Việt Nam” nhằm tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Điểm sáng trong việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là huyện Đăk Hà. Trong những năm qua Huyện đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho hoạt động thư viện, nâng cao văn hóa đọc cho các tầng lớp nhân dân. Thư viện huyện Đăk Hà là một trong những thư viện tiêu biểu đạt chuẩn quốc gia. Hằng tháng, có hàng nghìn lượt độc giả đến khai thác. Toàn huyện có 8/11 thư viện cấp xã; trong đó, 3 xã có trụ sở thư viện riêng (xã Ngọc Vang, Đăk Hring, Đăk Ui), phục vụ đông đảo cán bộ, học sinh, Nhân dân đến khai thác. Cùng với việc chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả tủ sách cơ sở, Huyện còn chỉ đạo cấp xã triển khai xây dựng tủ sách ở các thôn, làng, tổ dân phố. Đến nay, toàn huyện có 101/103 tủ sách pháp luật ở các thôn, làng. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi) đã xây dựng tủ sách pháp luật đến 4/8 thôn, làng khu vực biên giới.

Trong điều kiện kinh phí ở xã, phường, thị trấn còn khó khăn, việc cung cấp sách cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, ứng dụng vào công tác, sản xuất và cuộc sống là việc làm cần thiết, hữu ích, thiết thực. Thực tế hiện nay, công tác xây dựng, trang bị, quản lý tủ sách cơ sở trên địa bàn đã được các xã, phường, thị trấn thực hiện tương đối đảm bảo. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng của đọc giả còn nhiều vấn đề bất cập. Qua đợt khảo sát về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2016 trên địa bàn 8 xã, phường, thị trấn của Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy: hiện nay, sự bùng nổ thông tin trên mạng Internet; bên cạnh đó, hầu hết người dân tập trung vào công việc lao động, sản xuất nên việc khai thác, sử dụng các loại sách được trang bị tại tủ sách cơ sở chủ yếu là cán bộ phục vụ công tác, đối với người dân hầu như họ ít quan tâm.

Dù ở cơ sở còn bận rộn rất nhiều công việc, nhưng thiết nghĩ, đọc sách vẫn là nhu cầu rất cần thiết đối với mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiểu biết. Phát huy hiệu quả của các tủ sách cơ sở là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, mặt trận, tổ chức đoàn thể cấp xã. Muốn vậy, các cấp uỷ cơ sở mà trực tiếp là đồng chí bí thư đảng uỷ phải nâng cao trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả sách trang bị cho địa phương; bố trí tủ sách, nơi đọc sách thuận lợi; phân công cán bộ có trình độ nghiệp vụ thực hiện việc tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và tài liệu có hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến với người đọc bằng nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể…

Bài và ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Lượt xem:57 | lượt tải:21

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Lượt xem:506 | lượt tải:204

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Lượt xem:374 | lượt tải:136

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Lượt xem:430 | lượt tải:212

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)

Lượt xem:303 | lượt tải:58

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Lượt xem:826 | lượt tải:462

TÀI LIỆU

Một số nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Tỉnh uỷ phục vụ công tác phổ biến, quán triệt (LẦN 1)

Lượt xem:1941 | lượt tải:2059
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay19,014
  • Tháng hiện tại622,643
  • Tổng lượt truy cập19,949,669
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây