Tình hình hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh 

Tình hình hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 11/09/2023 14:30
Trong những năm qua, hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan tỉnh Kon Tum đã thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đảng bộ tỉnh Kon Tum hiện có 667 tổ chức cơ sở đảng, với 31.411 đảng viên; trong đó, có 20 đảng bộ và 285 chi bộ cơ sở cơ quan, với trên 3.160 đảng viên. Trong những năm qua, hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan tỉnh Kon Tum đã thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, nhất là 5 nhiệm vụ theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan” (Quy định số 98-QĐ/TW).
Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng bộ, chi bộ kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; lãnh đạo cán bộ, đảng viên rèn luyện và thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị. Trong công tác tổ chức, cán bộ, đã lãnh đạo rà soát, kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tích cực tham gia ý kiến đối ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan để thực hiện hiệu quả việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan theo quy định; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đúng yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh; thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Trong công tác đoàn thể, đã lãnh đạo việc củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ công tác ở các đoàn thể trong cơ quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của các đoàn thể. Theo đó, thông qua các đoàn thể, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng được phát huy tốt; các phong trào thi đua được đẩy mạnh; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; phát huy vai trò của quần chúng trong giám sát cán bộ, đảng viên ở cơ quan...
Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng bộ, chi bộ cơ sở kịp thời đề ra các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Các chủ trương, nghị quyết lãnh đạo đã có bước đổi mới, tập trung vào những chuyên đề cụ thể, với những nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, có nề nếp việc tự phê bình và phê bình thông qua các kỳ sinh hoạt, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng, chất lượng; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục kết nạp; trong 20 năm nay, đã kết nạp được trên 3.160 đảng viên mới. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhả nước và các quy định về nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ thường xuyên được quan tâm củng cố kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu phù hợp và nâng cao về chất lượng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt chưa tốt. Một số chi bộ chưa chú trọng theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã phân công cho đảng viên; chưa kịp thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. Một số tổ chức đảng chưa xây dựng quy chế phối hợp giữa người đứng đầu cơ quan với tập thể cấp ủy, chi bộ…
Để khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, trong phương hướng nhiệm vụ tại Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; duy trì nền nếp, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên theo hướng "thận trọng, chặt chẽ, vững chắc có trọng điểm"; đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.


Bài, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:33 | lượt tải:12

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:46 | lượt tải:18

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:596 | lượt tải:917

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:635 | lượt tải:190

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:640 | lượt tải:207

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:1813 | lượt tải:207

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết báo chí năm 2023

Lượt xem:417 | lượt tải:74


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay5,086
  • Tháng hiện tại395,911
  • Tổng lượt truy cập29,457,706
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây