Thông tin thêm về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh qua các Kết luận thanh tra 
banner 1
 

Thông tin thêm về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh qua các Kết luận thanh tra

Thứ bảy - 19/09/2020 14:22
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kết luận thanh tra số 2963/KL-UBND ngày 12/8/2020 về thanh tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn thành phố Kon Tum; việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh (đoạn từ tỉnh lộ 675 đến thị trấn Đăk Hà); việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại phường Ngô Mây (thành phố Kon Tum); trên một số phương tiện thông tin đại chúng có bài viết về các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh qua Kết luận thanh tra.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet

Bên cạnh một số bài viết thể hiện trung thực các nội dung Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, còn có một số bài viết chỉ tập trung khai thác về trách nhiệm quản lý của các cấp; đưa thông tin không đầy đủ các chỉ đạo của Tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng và có những nhận định không chính xác thực tế... làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Để làm rõ hơn một số thông tin liên quan đến công tác này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum thông tin thêm các nội dung liên quan đến các chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp của Tỉnh đặc biệt quan tâm; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh như: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 220-KL/TU ngày 12/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng xây nhà ở, công trình kiến trúc trái phép trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 902-TB/TU ngày 28/5/2019 của Tỉnh ủy về kết luận họp Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 4643-CV/VPTU ngày 02/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 340/TB-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý các khu nhà ở tự hình thành, phân lô bán đất, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn thành phố Kon Tum; Thông báo số 1105-TB/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 68/TB-HĐND ngày 08/11/2019 của Thường trực HĐND tỉnh kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh... tại các chỉ đạo này nêu rõ “Thanh tra toàn diện công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, cấp phép, quản lý xây dựng…, nhất là dọc các tuyến Quốc lộ; qua đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” (Thông báo số 902-TB/TU của Tỉnh ủy); “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật. Trước mắt, tiến hành thanh tra toàn diện các dự án, vụ việc có dấu hiệu sai phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; trường hợp đến mức phải xử lý hình sự thì chuyển Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý” (Thông báo số 1105-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); “Tiến hành thanh tra toàn diện các dự án, vụ việc có dấu hiệu sai phạm, làm rõ các công trình xây dựng trên đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, xây dựng không đúng giấy phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm quy hoạch xây dựng, đô thị; việc hiến đất mở đường, tách thửa, phân lô bán nền… không phù hợp với quy định, xử lý nghiêm theo pháp luật” (Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)...

Bên cạnh đó, ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị yêu cầu “Các sở, ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bám sát và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế hoạch số 443/KH-UBND của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; chủ động rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh để đảm bảo thống nhất giữa các quy hoạch. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước được giao; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa đơn vị với các địa phương...”.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vi phạm trong công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai vẫn còn xảy ra đã làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, gây bức xúc và dư luận không tốt trong xã hội; làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, đến hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Trên cơ sở Báo cáo số 202/BC-SXD ngày 04/9/2019 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra việc các khu nhà ở tự hình thành, phân lô bán đất, xây dựng nhà ở để bán trên địa bàn thành phố Kon Tum; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với khu vực thửa đất số 218, 219, tờ bản đồ số 2, thôn 2, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. Sau Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị xử lý vi phạm, thực hiện các nội dung theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra; chỉ đạo lập thủ tục chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để tiến hành điều tra dấu hiệu tội phạm và xử lý theo quy định pháp luật (Tại Công văn số 2198/UBND-NNTN ngày 22/6/2020 và Công văn số 2428/UBND-NNTN ngày 08/7/2020).

Cùng với đó, để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, UBND tỉnh đã có Công văn số 2787/UBND-HTKT ngày 23/10/2019 chỉ đạo Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tổ chức thanh tra toàn diện việc xây dựng nhà ở để bán, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn thành phố Kon Tum; UBND tỉnh đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành và bổ sung nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra tại các Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 11/11/2019, số 849/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 và số 64/QĐ-UBND ngày 24/01/2020. Sau khi thành lập Đoàn Thanh tra, từ ngày 21/11/2019 đến ngày 06/3/2020, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thành phố Kon Tum, UBND huyện Đăk Hà và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, để tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum. Theo đó, nội dung thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và việc thực hiện các dự án sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ là một trong những nội dung tập trung thanh tra tại các cơ quan, địa phương liên quan.

Ngày 12/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết luận số 2963/KL-UBND  việc thanh tra việc xây dựng nhà ở thương mại, phân lô, bán nền trái pháp luật trên địa bàn thành phố Kon Tum; việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ tỉnh lộ 675 đến thị trấn Đăk Hà; việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng tại phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Các Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Đăk Cấm và các phường: Trường Chinh, Thắng Lợi, Quyết Thắng, Ngô Mây (thành phố Kon Tum) và xã Đăk La (huyện Đăk Hà), như: cho phép chuyển mục đích không đúng quy định; hiến đất mở đường không phù hợp quy hoạch, chưa đảm bảo thủ tục; xây dựng công trình, nhà ở không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép xây dựng, sai quy hoạch… Các vi phạm này đã tạo điều kiện cho một số cá nhân lợi dụng để mua gom đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, mở đường, phân lô, bán đất nền, hình thành các khu dân cư trái phép...

Qua kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đất đai; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền. Đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển Kết luận thanh tra và hồ sơ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Về Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ: Ngày 18/8/2020, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra về quản lý đầu tư, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đây là cuộc thanh tra định kỳ theo kế hoạch hàng năm của Thanh tra Chính phủ theo quy định pháp luật về thanh tra và không ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Như vậy, những “nghi vấn” trong một số bài báo về các nội dung, như: Tỉnh bỏ nhiều sai phạm trong kết luận chung; công tác chỉ đạo, tổ chức thanh tra về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ được thực hiện sau khi Đoàn Thanh tra Chính phủ đến làm việc tại địa phương... là không có cơ sở và thiếu chính xác. Bởi lẽ, việc chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh (trong đó có nội dung thanh tra việc xây dựng nhà ở để bán, phân lô, bán nền trái pháp luật, việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum...) là cả quá trình được tỉnh Kon Tum triển khai từ trước khi Thanh tra Chính phủ có Kế hoạch thanh tra tại địa phương, không chỉ thực hiện gần đây như một số thông tin dư luận phản ánh; đồng thời, tại Kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã nêu rõ quan điểm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

Cổng TTĐT tỉnh

https://kontum.gov.vn/pages/detail/36195/Thong-tin-them-ve-cong-tac-quan-ly-dat-dai-quy-hoach-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-qua-cac-Ket-luan-thanh-tra.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:362 | lượt tải:89

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:145 | lượt tải:69

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:251 | lượt tải:111

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:490 | lượt tải:81

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:534 | lượt tải:98

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:173 | lượt tải:71

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:621 | lượt tải:141
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay9,302
  • Tháng hiện tại364,914
  • Tổng lượt truy cập12,572,326
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây