Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024

Thứ ba - 16/01/2024 10:25
Ngày 12-01-2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 178-TB/BTCTU “về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024”, theo đó:
Thông báo số 178-TB/BTCTU
Thông báo số 178-TB/BTCTU
I. Số lượng, vị trí cần tuyển
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2024 là 49 chỉ tiêu (gồm: 47 công chức, 02 viên chức), cụ thể:
- Ngạch Chuyên viên: 39 chỉ tiêu (Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 1. Tỉnh đoàn: 5. Hội LHPN tỉnh: 1. Huyện ủy Ngọc Hồi: 2. Huyện ủy Sa Thầy: 6. Huyện ủy Đăk Hà: 3. Huyện ủy Đăk Glei: 10. Huyện ủy Ia H’Drai: 4. Huyện ủy Tu Mơ Rông: 2. Huyện ủy Kon Rẫy: 3. Thành ủy Kon Tum: 2)
- Ngạch Kế toán viên: 03 chỉ tiêu (Huyện ủy Ia H’Drai: 1. Huyện ủy Tu Mơ Rông: 2)
- Ngạch Văn thư viên: 05 chỉ tiêu (UBMTTQVN tỉnh: 1.  Huyện ủy Sa Thầy: 1. Huyện ủy Đăk Hà: 2. Thành ủy: 1)
- Ngạch Phóng viên hạng III: 01 chỉ tiêu (Báo Kon Tum)
- Ngạch Biên tập viên hạng III: 01 chỉ tiêu (Báo Kon Tum)
II. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và thủ tục dự tuyển
1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
- Đủ 18 tuổi trở lên. Riêng người dự tuyển vào công chức trong các cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đủ từ 18 tuổi đến 28 tuổi.
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ đối với người đăng ký dự tuyển vào công chức đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
- Ngoài các điều kiện nêu trên, thí sinh đăng ký dự thi còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
+ Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Đối với vị trí dự tuyển ngạch chuyên viên, chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:
- Không cư trú tại Việt Nam.
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển
- Bản sơ yếu lý lịch do người dự tuyển khai, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có chứng nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Về bằng cấp và chứng chỉ: Bản photo công chứng các văn bằng (bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, bằng chuyên môn kèm bảng điểm) và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…
- Bản photo Quyết định kết nạp đảng viên (nếu có).
- Bản photo công chứng các loại giấy tờ để xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
Hồ sơ phát hành tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phòng Tổ chức cán bộ), Địa chỉ: số 67 đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 15-01-2024 đến ngày 15-02-2024 (trong giờ hành chính).
* Lưu ý: Người dự tuyển có bằng chuyên môn đăng ký dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải dịch sang tiếng việt.
III. Thời hạn, địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển
1. Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 15/01/2024 đến ngày 15/02/2024.
2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy (nếu đăng ký dự tuyển ở các cơ quan cấp huyện) hoặc tại cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu đăng ký dự tuyển ở các cơ quan cấp tỉnh). Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một (01) vị trí tuyển dụng, nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký vào hai (02) vị trí dự tuyển trở lên sẽ không được đưa vào danh sách dự tuyển.
2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và lập phiếu tiếp nhận (theo mẫu) gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ).
3. Người dự tuyển nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Người dự tuyển đã thực hiện đầy đủ các điều kiện và có đầy đủ hồ sơ thì nơi nhận hồ sơ không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.
IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng
1. Hình thức: Tổ chức thi tuyển
2. Nội dung thi tuyển: được thực hiện theo 2 vòng thi, cụ thể như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy
- Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
* Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
* Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành có liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
* Lưu ý: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Thi viết
- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển). Bài thi được chấm theo thang điểm 100 điểm. Thời gian thi: 180 phút.
Lưu ý: Các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy (tinhuykontum.org.vn), Báo Kon Tum (https://baokontum.com.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định.


Ngô Đức Hải tổng hợp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2260.BTGTU

V/v hưởng ứng, tuyên truyền Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024

Lượt xem:39 | lượt tải:14

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 02-2024

Lượt xem:95 | lượt tải:33

TÀI LIỆU

gửi kèm Công văn số 2246.BTGTU về phổ biến CT, NQ tháng 02-2024

Lượt xem:147 | lượt tải:81

TÀI LIỆU

Tài liệu gửi kèm Công văn số 2203-CV/BTGTU, ngày 25-01-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:796 | lượt tải:1515

TB.101.BTGTU

về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Lượt xem:838 | lượt tải:270

BỘ TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi, ngân hàng câu hỏi và tài liệu phục vụ Cuộc thi Tân Cảng Sài Gòn - 35 năm vươn tầm thế giới

Lượt xem:794 | lượt tải:285

CV.2183.BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tân Cảng Sài Gòn 35 năm vươn tầm thế giới, kết nối toàn cầu”

Lượt xem:2188 | lượt tải:286


giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay18,968
  • Tháng hiện tại61,361
  • Tổng lượt truy cập29,595,538
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây