Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum 

Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

Thứ sáu - 30/07/2021 14:56
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2021), BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum
Cách đây 91 năm, tổ chức tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ra đời. Cùng thời điểm đó, tại Nhà lao Kon Tum, người tù chính trị Ngô Đức Đệ - đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hoá, huấn luyện, thử thách, kết nạp những viên cai, đội vào hàng ngũ của Đảng và tiến tới thành lập tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên tại đây vào cuối tháng 9 năm 1930, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng bộ tỉnh - ánh sáng cách mạng của Đảng đã được truyền đến Kon Tum. Kể từ đó, công tác tư tưởng - tuyên giáo đã đi cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và chặng đường dài thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương sau ngày đất nước thống nhất đến nay.
Sau khi thành lập Chi bộ Binh, các đồng chí tiếp tục kết nối, bí mật thành lập thêm chi bộ ngoài Nhà lao, còn gọi là Chi bộ đường phố thị xã Kon Tum (đầu năm 1931). Hai Chi bộ tích cực hoạt động tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng trong binh lính và Nhân dân thị xã Kon Tum. Mặc dù chỉ sau thời gian ngắn (đến giữa năm 1931 bị thực dân Pháp khủng bố làm tan rã), sự ra đời và hoạt động của các chi bộ Đảng Cộng sản ở Kon Tum là kết quả của việc truyền bá tư tưởng cộng sản trong hoàn cảnh hết sức đặc thù và đã để lại dấu ấn sâu sắc về con đường đấu tranh cách mạng của Đảng trong các tầng lớp Nhân dân Kon Tum. Để rồi sau này, họ tự giác đứng lên giành chính quyền vào tháng 8 năm 1945.
Cuối tháng 6 năm 1946, khi thực dân Pháp tái chiếm Kon Tum lần thứ 2, tình hình cách mạng ở Kon Tum gặp rất nhiều khó khăn, các tổ chức đảng, chính quyền, cơ sở cách mạng vừa mới được gây dựng chưa đầy một năm đã bị tan rã. Dưới sự chỉ đạo của Phân Ban quốc dân thiểu số miền Nam Trung bộ, cán bộ, chiến sĩ Đội vũ trang tuyên truyền đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; bằng sự nhiệt tình và khéo léo của mình, đã tuyên truyền vận động giúp Nhân dân sớm ổn định lại tư tưởng, an tâm sản xuất làm ăn, sinh hoạt; gây dựng, phát triển lại những cơ sở cách mạng; từng bước tạo dựng, mở rộng vùng căn cứ, làm bàn đạp thuận lợi cho việc phát triển phong trào cách mạng của tỉnh đi đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược năm 1954. Đó là thành công của công tác tuyên truyền ở một địa bàn rộng lớn, giao thông cách trở, đồng bào dân tộc thiểu số hầu hết còn mù chữ, lại bị ách thống trị của thực dân Pháp với âm mưu thâm độc, thực hiện văn hoá ngu dân, yếu tố thần quyền tôn giáo mê hoặc.
Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, các cán bộ, chiến sĩ Đội vũ trang tuyên truyền, Đội công tác xây dựng cơ sở và từ năm 1966 là cán bộ Ngành Tuyên huấn các cấp đã nhanh nhạy và kịp thời đưa những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng đến với mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân của tỉnh để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao lập trường, tư tưởng cách mạng; động viên, cổ vũ Nhân dân tăng gia sản xuất, ổn định đời sống, phục vụ tiền phương. Họ luôn đi sát trong những chiến dịch lớn, những trận đánh nhỏ để cổ vũ, động viên, khích lệ những đoàn quân xung trận.
Chặng đường 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và 21 năm trường kỳ gian khổ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ cán bộ Tuyên huấn đã đóng góp tích cực, cùng với các ngành, các lực lượng quân, dân trong tỉnh đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch, góp phần giải phóng tỉnh Kon Tum, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau ngày thống nhất đất nước, hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai sáp nhập thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum được thành lập, đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, ổn định đời sống Nhân dân, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tăng gia lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; đấu tranh chống bọn ngoan cố chống đối cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội. Ngành đã tích cực trong công tác tham mưu quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh; góp phần cổ vũ, động viên phong trào toàn tỉnh tăng gia lao động sản xuất, định canh, định cư, khai hoang xây dựng cánh đồng, tạo ra những cơ sở vật chất ban đầu để ổn định đời sống; tham mưu, cùng với các cấp, các ngành tuyên truyền vận động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch, đem lại bình yên cho Nhân dân.
Sau 30 năm tỉnh Kon Tum được thành lập lại (1991-2021), ngành Tuyên giáo tỉnh đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phối hợp với các cấp, các ngành, các binh chủng tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênnin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh Kon Tum ngày càng được rèn luyện, trưởng thành; đổi mới trong công tác, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của Nhân dân để tham mưu cấp ủy giải quyết vấn đề “điểm nóng” xảy ra ở cơ sở; tham mưu định hướng tuyên truyền chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm thành lập nhà nước “Đê ga” tự trị những năm 2001, 2004; tham mưu Tỉnh ủy tổ chức các cuộc mít tinh, tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh; đổi mới trong công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền…
91 năm qua, Ngành Tuyên giáo Kon Tum luôn đi trước, đi cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ tỉnh; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng vào xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; nỗ lực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, định hướng thực hiện tốt công tác tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần tự tôn dân tộc, xác định rõ lập trường, quan điểm trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, chung sức, chung lòng, đoàn kết xây dựng Kon Tum ngày càng ổn định và phát triển.
Hiện nay, trong thời kỳ đất nước hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, những thuận lợi và nguy cơ, thách thức đan xen. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thế lực thù địch lợi dụng nhiều kênh thông tin để tiến hành âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, chống phá cách mạng, hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Trong đó, sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng những bài viết, viện dẫn, lập luận tinh vi trên các trang mạng xã hội hòng phủ nhận, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta; lợi dụng những hiện tượng, vụ việc, tiêu cực để thổi phồng, suy diễn, dẫn dắt dư luận, hòng hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước…
Thực tiễn đang đòi hỏi công tác tuyên giáo cần phát huy cao độ truyền thống và bản lĩnh 91 năm qua, không ngừng nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, ngành tuyên giáo tỉnh Kon Tum cần chú trọng một số vấn đề sau đây:
Một, công tác tuyên giáo phải không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức; đặc biệt đối với việc quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… để tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân.
Hai, vững vàng, nhạy bén, linh hoạt khi tham mưu giải quyết những vấn đề nhạy cảm, đảm bảo yêu cầu chính trị trong thực hiện công tác tuyên giáo. Đối với những ý kiến, dư luận trái chiều, cần tăng cường đối thoại, tranh luận khách quan, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nhằm thống nhất về mặt nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ba, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị của Đảng; gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, trong đó có tổng kết lịch sử, nhằm đánh giá khách quan, khoa học thực tiễn các lĩnh vực của đời sống xã hội; tham mưu, đề xuất công tác tư tưởng, khoa giáo, văn hóa-xã hội… phù hợp với tình hình hiện nay và xu thế phát triển trong tương lai.
Bốn, tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo tinh thần Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Năm, để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay, công tác tuyên giáo đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là ngành tuyên giáo. Do đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần có sự vững vàng về tư tưởng chính trị, vững vàng về kiến thức, năng lực công tác, sự nhạy bén, năng động, sáng tạo và quan trọng hơn là nhiệt huyết cách mạng, tận tâm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.1232.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 8-2022

Lượt xem:70 | lượt tải:28

CV.1225.BTGTU

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022

Lượt xem:75 | lượt tải:56

KH.43.BTGTU

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)

Lượt xem:105 | lượt tải:39

KH.67.TU

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)

Lượt xem:52 | lượt tải:35

KH.63.TU

học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:800 | lượt tải:315

HD.32.BTGTU

Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục

Lượt xem:1068 | lượt tải:347

HD.65.BTGTW

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII

Lượt xem:1312 | lượt tải:459
bao chi xdd
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay4,601
  • Tháng hiện tại183,719
  • Tổng lượt truy cập16,864,618
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, nhu cầu quan trọng nhất của thanh niên hiện nay là gì?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: 
bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây