Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh 

Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh

Thứ hai - 17/10/2022 05:29
Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3461/KH-UBND về việc Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023), với chủ đề “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”.
Phát động Đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh

Đợt thi đua cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2023.
Nội dung thi đua gồm: Đẩy mạnh việc tuyên truyền về truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc; truyền thống của tỉnh qua 110 năm xây dựng và phát triển. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, anh dũng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa tỉnh phát triển hơn nữa, toàn diện hơn nữa. Từng sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua. Phấn đấu đến hết năm 2022, tỉnh Kon Tum đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Tỉnh ủy đề ra trong Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2021 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.... trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và có kết quả, hiệu quả đo lường được theo phương châm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”, “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp thật sự hài lòng”; “làm đúng, làm nhanh và làm tốt”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có tiêu chí cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả; kiên quyết xóa bỏ chạy theo thành tích và hình thức.
Tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương. Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị cần xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ; lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 công trình thiết thực chào mừng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phấn đấu hoàn thành để lựa chọn công trình tiêu biểu các cấp để tổ chức gắn biển chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.
Huy động mọi nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa con người Kon Tum; bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Ngành giáo dục và đào tạo đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới căn bản, toàn diện, tạo chuyển biến hơn nữa về chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh trong giai đoạn mới, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành y tế phải tổ chức tốt hơn nữa phong trào thi đua “lương y như từ mẫu”; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phấn đấu đến cuối năm 2022, tỉnh có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 giảm ít nhất 4% năm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.
Tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Kon Tum trong 110 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Kon Tum những tiềm năng - lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những người có công với cách mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.
https://kontum.gov.vn/pages/detail/43673/Phat-dong-Dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-ky-niem-110-nam--Ngay-thanh-lap-tinh.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:60 | lượt tải:51

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:333 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:435 | lượt tải:246

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1379 | lượt tải:2382

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1597 | lượt tải:217

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3114 | lượt tải:431

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1749 | lượt tải:775
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay11,778
  • Tháng hiện tại375,375
  • Tổng lượt truy cập32,048,168
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây