Nhân tố thành công ở Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong thời kỳ mới 

Nhân tố thành công ở Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong thời kỳ mới

Thứ năm - 30/12/2021 13:46
Ra đời trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Saigon Newport - SNP) đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong kinh doanh khai thác cảng, dịch vụ logistics và các ngành kinh tế biển, làm nên một thương hiệu khẳng định vị thế quan trọng trên trường quốc tế, một điểm sáng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, ngày càng xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”. Một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chính là xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thần đổi mới, sáng tạo và luôn giữ gìn phẩm chất quý giá của người lính; hết lòng vì nhiệm vụ nhưng cũng là những người có tấm lòng nhân ái, hết lòng vì cộng đồng, vì đất nước.
Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khởi công nhà tình nghĩa tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (ảnh Đào Hiền)
Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khởi công nhà tình nghĩa tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (ảnh Đào Hiền)
Tân Cảng Sài Gòn (Quân cảng Sài Gòn) thành lập ngày 15/3/1989, từ một bến cảng bên sông Sài Gòn, với 36 cán bộ, chiến sĩ, là những người vốn quen với sóng gió biển khơi, nay đảm nhiệm thêm nhiệm vụ làm kinh tế. Qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành đến nay, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trở thành một doanh nghiệp quốc phòng an ninh tiêu biểu - một thương hiệu quốc gia, có uy tín quốc tế cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Để có được thành công đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó cán bộ và công tác cán bộ luôn được coi là nhân tố then chốt của then chốt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, trong đó Tổng Công ty đã đặc biệt quan tâm đến lựa chọn người tài, phát hiện từ sớm, từ xa, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn đơn vị là sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế biển. Tổng Công ty đã thành công, trở thành nhà khai thác cảng biển hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị trí trên trường quốc tế; chiếm trên 93,6% thị phần container xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh; chiếm 54% thị phần container xuất nhập khẩu của cả nước; TOP 20 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới; là điển hình cho doanh nghiệp quốc phòng an ninh chủ động hội nhập, kinh doanh hiệu quả; là một trong những “đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ” trong Quân chủng Hải quân nhiều năm.
Có được kết quả đó, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, mà trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đây cũng chính là một trong bốn bài học kinh nghiệm được đúc rút trong hơn 32 năm phát triển, trưởng thành của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: “thường xuyên quan tâm lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Từ bài học kinh nghiệm có thể thấy, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, bí thư cấp ủy và người đứng đầu trong việc dẫn dắt, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận nhằm bổ sung đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; gắn phát triển cả về số lượng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng “chuyên sâu, thực chất, chuyên nghiệp”. Mạnh dạn giao quyền cho cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng; giao việc khó là phương pháp để phát hiện những cán bộ có tố chất, phẩm chất, năng lực công tác để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thử thách qua thực tế. Việc bố trí cán bộ thực hiện theo phương châm “từ người bố trí việc, từ việc bố trí người” một cách hợp lý, phát huy tối đa sở trường, năng lực của từng người. Theo đó, công tác quy hoạch luôn được chủ động phát hiện từ sớm, từ xa nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên ngành hẹp như: hoa tiêu hàng hải, khai thác cảng, dịch vụ logistics, công nghệ thông tin, kỹ thuật tự động hóa… kể cả nguồn từ diện quân lực và lao động hợp đồng để bổ sung vào nguồn kế cận, kế tiếp để có hướng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng hợp lý, đó cũng là cơ sở để tạo nguồn tuyển dụng, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ.
Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn cũng đã chủ động xây dựng, ban hành bộ “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ” cho 113 chức danh cán bộ trong doanh nghiệp, việc xây dựng và ban hành rộng rãi chính là căn cứ quan trọng để xem xét, quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ được thống nhất, đồng thời xác định mục tiêu để cán bộ rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực về mọi mặt.
Cán bộ, nhân viên TCT Tân Cảng Sài Gòn làm chủ trang thiết bị điều hành, khai thác cảng hiện đại
Với cơ cấu đặc thù của doanh nghiệp quân đội phát triển kinh tế biển, cán bộ khối kinh tế hiện nay chiếm trên 70% và được đào tạo từ các trường ngoài quân đội. Vì vậy để bảo đảm năng lực cạnh tranh, có nhân lực giỏi, Tổng Công ty chủ động phát hiện và làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, xây dựng Tổng Công ty trở thành “doanh nghiệp học tập”. Tập trung phát huy hiệu quả của 03 hình thức đào tạo quan trọng: (1) Đào tạo tại chỗ (mở các lớp đào tạo hơn 30.000 lượt người/năm, với hơn 200 nội dung đào tạo như huấn luyện quân sự, logistics, kỹ năng quản trị, sale, marketing… kinh phí mỗi năm trên 20 tỷ đồng); (2) Đẩy mạnh đào tạo trực tiếp tại nước ngoài về chuyên ngành kinh tế (thông qua đào tạo thạc sỹ, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập gần 20 quốc gia, hơn 200 lượt người/năm, với hơn 10 nội dung đào tạo như khai thác cảng, quản trị kho hàng, tự động hóa, công nghệ thông tin, ngoại ngữ …) và nhất là tăng cường đào tạo ngoại ngữ trong môi trường bản ngữ; (3) Đào tạo bằng thực tiễn (luân chuyển để bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ như đi thực tế tại các đơn vị chiến đấu, luân chuyển giữa cơ quan với đơn vị…). Không chỉ đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự nghiên cứu sáng tạo để làm chủ công nghệ, khoa học kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và các lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh mà còn luôn phát huy phong trào sáng kiến trên các lĩnh vực, nhiều sáng kiến có quy mô lớn, đạt hiệu quả cao (mỗi năm có trên 20 sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng).
Cùng với đào tạo, bồi dưỡng, việc luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ được thực hiện theo quan điểm: xây dựng đội ngũ cán bộ một cách toàn diện; biết được việc của cấp trên; giỏi việc cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp làm tốt công việc của cấp dưới; biết việc trên cơ quan; biết việc dưới đơn vị và hiện trường; miệng nói tay làm; không chỉ giỏi về quản lý, quản trị doanh nghiệp mà còn phải giỏi các lĩnh vực khác có liên quan; biết chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động. Thực hiện chế độ luân chuyển để tạo nguồn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tại các đơn vị, tạo động lực, thách thức mới cho cán bộ để không ngừng hoàn thiện, phát huy tối đa các tố chất, năng lực bản thân. Tổng Công ty đặc biệt quan tâm đến chế độ chính sách thu hút, đãi ngộ như trọng dụng, sử dụng nhân sự một cách sáng tạo, linh hoạt; tuyển dụng, tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ; khuyến khích khen thưởng, động viên; thực hiện chính sách lương theo vị trí, chức danh, chuyên môn, chuyên gia…
Bên cạnh đó, để cán bộ, chiến sỹ luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất quý giá của người lính; sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ đồng thời là những người có tấm lòng nhân ái, hết lòng vì cộng đồng, vì đất nước, Tổng Công ty cũng đã phát động nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; thực hiện công tác dân vận kết hợp an sinh xã hội. Điển hình là công tác dân vận kết hợp xã hội từ thiện tại các tỉnh Tây Nguyên. Tại tỉnh Kon Tum, trong năm 2021, cán bộ, chiến sỹ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đóng góp được hàng ngàn cuốn vở, đồ dùng học tập tặng các em học sinh nghèo. Tổng Công ty phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum khởi công và khánh thành bàn giao 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để tiến hành tổ chức lễ nhận phụng dưỡng suốt đời 10 thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.
Với tầm nhìn chiến lược toàn diện về công tác nhân sự, Đảng ủy, Ban lãnh đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kiến tạo, hoàn thiện, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hôm nay đã có đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, đủ năng lực, khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - kinh tế, với tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế - quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển và dịch vụ logistics gắn với xây dựng và phát triển Khu kinh tế quốc phòng Trường Sa, là điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài, ảnh: Đại tá Phạm Văn Phèn - Bí thư Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:564 | lượt tải:258

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:542 | lượt tải:280

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:614 | lượt tải:241

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:545 | lượt tải:286

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:106 | lượt tải:57

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:653 | lượt tải:407

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:585 | lượt tải:304
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay31,634
  • Tháng hiện tại1,214,935
  • Tổng lượt truy cập18,466,610

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây