Kon Tum: Triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Kon Tum: Triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thứ hai - 22/05/2023 10:21
Nhờ triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng nên diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn được quản lý, bảo vệ tốt; độ che phủ rừng từ 62,3% năm 2017 được nâng lên 63,12% năm 2022, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, bảo tồn tính đa dạng sinh học...
Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ rừng
Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp tuần tra quản lý, bảo vệ rừng
Thời gian qua, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai tích cực Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”, cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nổi bật là việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 21-7-2017 "về Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Tỉnh uỷ khóa XVI đã có Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh"; hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành đã tập trung quán triệt, tuyên truyền làm rõ vai trò đặc biệt quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và đối với sự giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu… Qua đó, nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được nâng lên; xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành sát sao của UBND tỉnh, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là kiên quyết xử lý đối với các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ năm 2017 đến nay đã xử lý kỷ luật 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý (khiển trách 22, cảnh cáo 03, cách chức 05 trường hợp), 196 công chức, viên chức (khiển trách 129, cảnh cáo 49, hạ bậc lương 08, cách chức 10 trường hợp); khởi tố hình sự đối với 08 trường hợp, có 06 trường hợp bị phạt tù do thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổ chức bộ máy lực lượng hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp được sắp xếp, kiện toàn. Công tác phối hợp giữa các lực lượng liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng (Kiểm lâm, Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương...) được đồng bộ, chặt chẽ hơn. Công tác theo dõi, nắm bắt thông tin và chủ động tổ chức lực lượng triệt phá các điểm khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép được thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, số vụ vi phạm giảm dần qua các năm, cụ thể: Năm 2018, số vụ vi phạm giảm 73 vụ so với năm 2017 (giảm 12,85 %); Năm 2019, số vụ vi phạm giảm 76 vụ so với năm 2018 (giảm 15,35 %); Năm 2021, số vụ vi phạm giảm 160 vụ so với năm 2020 (giảm 44,32 %); Năm 2022, số vụ vi phạm giảm 115 vụ so với năm 2021 (giảm 57,21 %).
Diện tích rừng tự nhiên được quản lý, bảo vệ tốt (giai đoạn 2017-2022 đã trồng mới được 11.686,56 ha rừng tập trung; khoanh nuôi phục hồi được 1.174,98 ha rừng và trồng được trên 2,5 triệu cây lâm nghiệp phân tán; độ che phủ rừng được nâng lên từ 62,3% năm 2017 lên 63,12% năm 2022), tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, bảo tồn tính đa dạng sinh học. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện chặt chẽ. Đã thu hút một lực lượng đáng kể người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, làm cho ý thức bảo vệ rừng của người dân chuyển biến tích cực. Đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và cấp phép đầu tư cho 19 dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn đăng ký 13.432 tỷ đồng trên phần diện tích 81.235 ha. Đến năm 2019, tỉnh đã tiến hành giao đất, giao rừng với tổng diện tích 15.164,22 ha; cho các tổ chức kinh tế thuê rừng với tổng diện tích 7.520,24 ha để thực hiện các dự án trồng đầu tư phát triển dược liệu, nông nghiệp. Trong giai đoạn 2017-2022, đã thu được 1.654 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó Trung ương điều phối 1.297 tỷ đồng; thu nội tỉnh 357 tỷ đồng; đã tổ chức chi trả cho các chủ rừng và các đối tượng liên quan đúng quy định. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bàn, ghế gỗ các loại đạt 470.000 sản phẩm, thu 4,345 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế, như: (1) Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tuy giảm mạnh nhưng vẫn còn xảy ra. Việc xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chưa đủ sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. (2) Trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng một số nơi chưa cao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. (3) Việc thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp chưa hiệu quả. (4) Các Công ty lâm nghiệp sau chuyển đổi mô hình hoạt động chưa thu hút được vốn, chậm áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất dẫn đến hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng còn mặt hạn chế, chưa hình thành được các vùng sản xuất nông lâm sản, hàng hóa tập trung thâm canh gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
Những hạn chế trên có các nguyên nhân khách quan, như: Diện tích rừng phân bố trên địa bàn rộng, chia cắt; lực lượng Kiểm lâm và lực lượng quản lý, bảo vệ rừng còn mỏng. Đời sống một bộ phận người dân sống gần rừng còn gặp rất nhiều khó khăn; không có khả năng chấp hành các quyết định xử phạt hành chính. Các quy định của Trung ương liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty lâm nghiệp còn bất cập. Song các nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa chủ động, kịp thời có các giải pháp phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên lâm phần được giao quản lý; người đứng đầu một số đơn vị chủ rừng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận viên chức, người lao động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa cương quyết trong thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra vi phạm, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
Để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp sau:
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên rà soát những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp ngay từ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và các hành vi tiêu cực khác theo quy định của pháp luật.
- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh theo các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản và mộc dân dụng trên địa bàn; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép các cơ sở vi phạm. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ; ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng, di dời các cơ sở chế biến gỗ vào các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn các huyện, thành phố.
- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng, mất rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có cháy rừng theo phương châm 04 tại chỗ.
Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên, mục tiêu phát triển lâm nghiệp của tỉnh Kon Tum thành ngành kinh tế-kỹ thuật hiện đại, có đóng góp ngày càng cao cho tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh và đến năm 2030, ngành lâm nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh cao, tạo ra sản phẩm và dịch vụ đa dạng, giá trị gia tăng cao, tham gia trong chuỗi cung ứng giá trị lâm sản quốc gia sẽ được thực hiện thành công.


Bài, ảnh: Nguyễn Quang Thuỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 3 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:69 | lượt tải:29

CV.1741.BTGTU

Về thay đổi thời gian giao ban báo chí tháng 5-2023

Lượt xem:65 | lượt tải:8

TÀI LIỆU

Văn bản của TW, của Tỉnh phục vụ HN (đăng ngày 25-5-2023)

Lượt xem:62 | lượt tải:48

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 2 Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:633 | lượt tải:124

CV.1720.BTGTU

Mời dự HN tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Lượt xem:696 | lượt tải:45

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lượt xem:1467 | lượt tải:162

TÀI LIỆU

Gợi ý trả lời Câu hỏi 1 (Tuần 1) Cuộc thi viết tìm hiểu về “Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống BĐBP tỉnh”

Lượt xem:1483 | lượt tải:119
giai bao chi 1
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập81
  • Hôm nay2,816
  • Tháng hiện tại613,446
  • Tổng lượt truy cập24,246,249
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây