Kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác cán bộ tỉnh Kon Tum 
banner 1
 

Kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác cán bộ tỉnh Kon Tum

Chủ nhật - 20/09/2020 09:48
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Kon Tum đạt được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực. Thành quả này là kết tinh của sức mạnh tổng hợp, của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phóng viên Đài PT – TH Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn ông A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pớt trả lời phỏng vấn của PV
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum A Pớt trả lời phỏng vấn của PV

PV: Xin ông cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tỉnh Kon Tum đạt những kết quả nổi bật nào ?

Ông  A Pớt: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Kon Tum chú trọng thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được thực hiện đồng bộ. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp được gần 6.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên gần 29.000. Việc bố trí bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp; thực hiện tốt chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính được nâng lên. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng lên, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

PV: Về công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ, tỉnh đã quan tâm như thế nào đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số thưa ông?

Ông A Pớt:  Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương hướng về xây dựng đội ngũ cán bộ theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số nói riêng, tạo sự chủ động trong công tác lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đưa vào nguồn quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là 2.244 đồng chí, trong đó nữ chiếm 34,98%; trẻ chiếm 43,67%; dân tộc thiểu số chiếm 40,59%. Nguồn quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy là 779 đồng chí, trong đó nữ chiếm 33,5%; trẻ chiếm 30,68%; dân tộc thiểu số chiếm 41,97%. Các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp 1.838 lượt cán bộ, trong đó nữ chiếm 35,25%; trẻ chiếm 26,82%; dân tộc thiểu số chiếm 40,21%. Đồng thời, đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng gần 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ tập trung thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh được xây dựng đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

PV: Xin ông cho biết những mục tiêu lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum hướng đến trong nhiệm kỳ tới?

Ông A Pớt: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum xác định các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung phát triển dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; tăng cường cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức sống của nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung triển khai thực hiện và 3 lĩnh vực đột phá. Một là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến. Hai là đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình. Ba là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

 PV: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.

Như Nguyệt – Duy Vĩ

http://kontumtv.vn/tin-tuc/tin-dia-phuong/ket-qua-noi-bat-trong-xay-dung-dang-xay-dung-chinh-quyen-va-cong-tac-can-bo-tinh-kon-tum

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:360 | lượt tải:88

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:144 | lượt tải:69

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:248 | lượt tải:110

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:489 | lượt tải:80

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:531 | lượt tải:98

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:171 | lượt tải:70

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:619 | lượt tải:141
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay7,824
  • Tháng hiện tại363,436
  • Tổng lượt truy cập12,570,848
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây