Kết quả công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Kết quả công tác lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 02/07/2024 22:37
Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng…
Hội nghị thông báo nhanh kết quả HNTW9 khóa XIII, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hội nghị thông báo nhanh kết quả HNTW9 khóa XIII, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Về công tác giáo dục lý luận chính trị: Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp đã tham mưu tổ chức, kết nối và chỉ đạo tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó, đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại; quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09-5-2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức. Ở cấp huyện, xã tổ chức lồng ghép quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy địa phương bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị .. Trong 6 tháng đầu năm 2024, 14/14 địa phương, đơn vị triển khai, tổ chức 1.897 hội nghị cho 97.537 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập, đồng thời tổ chức 2.095 buổi phổ biến, tuyên truyền cho 125.294 lượt quần chúng nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt khu dân cư.
Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch 132-KH/TU, ngày 07-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Công văn số 1221-CV/TU, ngày 18-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thực hiện Công văn số 1238-CV/TU, ngày 01-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu gắn với vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng định hướng phát triển của địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2024. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 765 cán bộ, công chức; tổ chức 09 lớp Trung cấp Lý luận chính trị cho 511 cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III quản lý 03 lớp cao cấp LLCT, tổng số 145 học viên. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức mở trên 51 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 2.976 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy. Việc triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của cấp ủy.
Về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với 02 đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát thực hiện thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và kiểm tra, khảo sát thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07-9-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới". Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp báo cáo sơ kết, tổng kết 08 nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương; nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng, tiến độ; được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ, khách quan các thông tin, số liệu từ các địa phương, đơn vị liên quan. Ngoài ra, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành nhiều báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chị thị, kết luận của cấp ủy cùng cấp.


Bài, ảnh: Lê Ngọc Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:316 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:410 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1290 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1516 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3029 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1666 | lượt tải:766

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:229 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay7,015
  • Tháng hiện tại338,426
  • Tổng lượt truy cập32,011,219
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây