Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018 
banner 1
 

Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

Thứ bảy - 25/11/2017 21:59
Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.
Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018
Mục đích Hướng dẫn giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.

Thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Thảo luận và viết thu hoạch về nghị quyết

Theo Kế hoạch, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Thời gian: 1,5 ngày, vào các ngày 29-30/11/2017.

Hội nghị của cấp ủy các cấp:

Cấp tỉnh: tham gia Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sau Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư, dành thêm 01 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu viết thu hoạch.

Cấp huyện và tương đương: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.

Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1,5 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Cấp cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện. Việc tổ chức học tập, quán triệt trên Hội trường tập trung vào quán triệt những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đồng thời dành thời gian thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy cấp tỉnh chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Cấp ủy cấp huyện và cấp trực thuộc cấp huyện chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy về nội dung chương trình, kế hoạch hành động. Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong Ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp. Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân.

Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần), hoàn thành trong quý I/2018.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân./.

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:18 | lượt tải:9

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:70 | lượt tải:23

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:48 | lượt tải:30

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:175 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:180 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:206 | lượt tải:156

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:90 | lượt tải:59
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập60
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay6,331
  • Tháng hiện tại299,395
  • Tổng lượt truy cập12,153,965

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây