Hiệu quả tích cực sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh 
banner 1
 

Hiệu quả tích cực sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 09/09/2016 21:24
Trên 80 ngàn hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 547 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 607 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và hàng trăm gương điển hình tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được biểu dương, nhân rộng;… đó là những kết quả tích cực sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 06- 9- 2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2000- 2015 (phong trào). Báo cáo kết quả sau 15 năm thực hiện phong trào, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, năm 2000, tỉnh đã thống nhất các phong trào “Người tốt, việc tốt”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa…” thành phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, Tỉnh ủy khóa XI đã ra Quyết định số 613-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban với các thành viên là UBMTTQVN tỉnh, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Qua 15 năm triển khai thực hiện phong trào, trong công tác chỉ đạo:  Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phong trào. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị để tổng kết các phong trào, như: Sơ kết 05 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2001- 2006); sơ kết 05 năm thực hiện phong trào Xây dựng gia đình văn hóa (2002- 2006); Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào Xây dựng làng văn hóa (1989- 2009) và biểu dương làng văn hóa tiêu biểu, tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa năm 2013; Tổng kết 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995- 2015) và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” (2000- 2015).

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. Đến nay, 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào được các cấp quan tâm chú trọng. Ban Chỉ đạo các cấp đã kết hợp giữa tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào với tuyên truyền, giáo dục pháp luật và tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho mọi tầng lớp nhân dân với nhiều hình thực phong phú, đa dạng. Các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyền truyền việc thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, kết hợp tốt với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu gương những điển hình người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đến nay, sau 15 năm thực hiện 09 nội dung lớn của phong trào, đã đem lại những hiệu quả tích cực. Cụ thể như sau:

Về phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị: Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực, như sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý nhà nước… Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia công tác, góp phần xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; phong trào “nông dân sản xuất giỏi, xây dựng gia đình văn hóa và giúp đỡ tương trợ cộng đồng” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” của Công an tỉnh;…

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai xây dựng 10 Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu; 10 Khu dân cư điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 06 mô hình điểm về bảo vệ môi trường; 05 mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma túy…

Trong phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, Quỹ cứu trợ và chương trình an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Đến nay, đã vận động được 74 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng 2.929 căn nhà đại đoàn kết; hỗ trợ sữa chửa, nâng cấp 44 căn nhà; lồng ghép với Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ hỗ trợ xây dựng 291 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa: Đến nay, đã có 80.115 hộ được xét công nhận “Gia đình văn hóa”; 547 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 607 lượt cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Về phong trào “toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”: Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 25% dân số thường xuyên tập luyện thể thao; có trên 20% tổng số hộ gia đình đạt chuẩn “gia đình thể thao”.

Về xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường đạt chuẩn văn minh đô thị: Đến nay, đã có 48 xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 14 phường, thị trấn đăng ký xây dựng “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Trong việc gắn kết phong trào với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ: Ban Chỉ đạo các cấp đã gắn từng nội dung của phong trào với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, hàng năm các địa phương, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở: Đến nay, có 06 huyện, thành phố xây dựng được nhà văn hóa (trung tâm văn hóa) cấp huyện; 29 nhà văn hóa cấp xã; 781/868 khu dân cư có nhà văn hóa (85 nhà sinh hoạt cộng đồng; 447 nhà rông; 249 hội trường).

Về việc thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật: Các hoạt động về việc cưới, việc tang, lễ hội… đều được các tổ chức, cá nhân ở từng địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần tiết kiệm, văn minh, hiệu quả, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá chung qua 15 năm thực hiện phong trào, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết: Hầu hết các phong trào đều được triển khai kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trong tỉnh. Chất lượng của các gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao; phong trào hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở từng bước được quan tâm; công tác xã hội hóa thể dục thể thao được xã hội quan tâm hưởng ứng tích cực, có nhiều tổ chức doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tài trợ cho các hoạt động thể thao trong tỉnh.

Tại hội nghị này, 74 tập thể và 67 cá nhân ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh được UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào, góp phần to lớn vào việc xây dựng đời sống văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:24 | lượt tải:5

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:79 | lượt tải:69

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:55 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:226 | lượt tải:72

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:48 | lượt tải:24

KH.58.BTGTW

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Lượt xem:450 | lượt tải:115

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:462 | lượt tải:161
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay6,616
  • Tháng hiện tại203,075
  • Tổng lượt truy cập12,057,645

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây