Giao ban trực tuyến công tác báo chí quý I/2023 

Giao ban trực tuyến công tác báo chí quý I/2023

Thứ hai - 10/04/2023 09:32
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tại tỉnh
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tại tỉnh
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú tại địa phương; Công thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử của các tạp chí, bản tin, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông và Ban Biên tập trang thông tin các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.
Trong quý I - 2023, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí ở tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; đã kịp thời định hướng tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan báo chí; thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, những vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm đã được UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thẩm tra, xác minh, khắc phục; đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, UBND huyện Sa Thầy dự và cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí của tỉnh tháng 02/2023. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cơ bản thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; một số địa phương, đơn vị đã chủ động trong công tác phối hợp, xử lý, xác minh thông tin báo chí phản ánh.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng và tình hình thực tiễn tại địa phương để thông tin tuyên truyền kịp thời, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum; phản ánh không khí đón xuân vui tươi phấn khởi ở các địa phương, giới thiệu những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc trong ngày xuân, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển buôn bán pháo, hàng hoá kém chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đã chú trọng tuyên truyền về kết quả nổi bật của đất nước, của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp thông tin sơ bộ tình hình phát triển KT-XH, ANQP của tỉnh quý I/2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2023; lãnh đạo các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, lãnh đạo các địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí đã trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ một số tồn tại, hạn chế trong công tác báo chí thời gian qua.
Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan quản lý hoạt động báo chí tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo định hướng tuyên truyền và quản lý hoạt động báo chí bảo đảm theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; tham mưu hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ III - năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn tỉnh; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ và phải quản lý chặt chẽ hoạt động của phóng viên thường trú tại địa phương. Hội Nhà báo tỉnh tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum (15/6) và 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phản bác lại các thông tin sai trái. Các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục phối hợp với tỉnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; quảng bá hình ảnh của tỉnh cho nhân dân cả nước và trong tỉnh được biết. Đối với các địa phương, đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh trong việc cung cấp thông tin, nhằm bảo đảm tính thời sự và thông tin chính thống để nâng cao tính chủ động và hiệu quả của báo chí trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trước một số vụ việc, vấn đề mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền trên báo chí, trên mạng xã hội với các hình thức tuyên truyền khác để mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác tuyên truyền.
Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II: Tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06-8-2008 của BCH Trung ương khóa X "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực; phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ; chuyển đổi số tỉnh Kon Tum; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư; phát triển du lịch; lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của địa phương và quốc tế trong quý II-2023; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 06-02-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tuyên truyền chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, biển, đảo; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng bền vững; tuyên truyền, giải thích để người dân đồng thuận với chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả kinh tế- xã hội của các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.


Tin, ảnh: Lê Trung Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:278 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:343 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:823 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1093 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay3,154
  • Tháng hiện tại371,502
  • Tổng lượt truy cập30,902,624
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây