Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II-2021 
banner 1
 

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II-2021

Thứ tư - 17/03/2021 16:25
Ngày 17-3-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 261-CV/BTGTU về định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II-2021.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Theo đó, đối với nội dung, hình thức tuyên truyền kỷ niệm:
1. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện. Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh Kon Tum sau 46 năm thống nhất, nhất là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
1.2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm
- Cấp tỉnh, các địa phương tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ[1]. Khuyến khích các hoạt động thăm hỏi, tri ân các đối tượng có công với cách mạng; gia đình chính sách; tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, thắp nến tại các nghĩa trang Liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ.   
- Tổ chức tuyên truyền trên báo, đài, cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền cổ động trực quan trên các cụm pa nô, băng rôn tại trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, thành phố; tuyên truyền lưu động. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn và câu khẩu hiệu tại các trụ sở làm việc; các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trước nhà. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.
* Câu khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!
2. Kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021)
2.1. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. 
2.2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm: Thông tin tuyên truyền trên báo, đài, cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền lưu động, treo băng rôn tại trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, thành phố.
* Câu khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)!
3. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2021)
3.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2020 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực giới thiệu biểu dương nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
3.2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm
- Tổ chức các hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2020 của Bộ Chính trị[2].
- Thông tin tuyên truyền trên báo, đài, cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT của các địa phương, đơn vị; tuyên truyền lưu động; treo băng rôn tại trục đường chính, khu vực trung tâm huyện, thành phố.
* Câu khẩu hiệu:
- Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!
- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
4. Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU, ngày 05-02-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
5. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Thực hiện theo Công văn số  135- CV/BTGTU ngày 28- 12- 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
6. Kỷ niệm năm tròn và các ngày kỷ niệm quan trọng khác: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021); 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 151 năm Ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 -22/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế lao động (01-5); 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/52021).
* Hình thức tuyên truyền trên báo chí, trang TTĐT của các địa phương, đơn vị.
Về tổ chức thực hiện
1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh: Thông báo cho các cơ quan, đơn vị, Nhân dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước từ ngày 27/04/2021 đến hết ngày 05/05/2021.
2. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ: Tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị bằng những hình thức phù hợp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
* Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động trực quan, việc treo cờ tại các cơ quan, đơn vị và treo cờ Tổ quốc của các hộ gia đình tại địa phương, bảo đảm trang trọng, đúng thời gian[3]
3. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh: Tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương. Chỉ đạo các đơn vị cấp huyện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước.
4. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh: Chủ động có kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II-2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan chủ quản của Cổng TTĐT tỉnh và trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị đặt khẩu hình, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày kỷ niệm trên.   
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, đất nước, của địa phương trong quý II-2021. Tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhắc nhở kịp thời những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo.
 

BBT tổng hợp 
 
[1] Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm
[2] Theo Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 10-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
[3] Chú ý nhắc nhở các tổ chức tháo hoặc thay các băng rôn, khẩu hiệu theo hướng dẫn, đảm bảo công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; nhắc nhở các hộ gia đình cất cờ sau khi hết thời điểm chào mừng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:24 | lượt tải:5

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:79 | lượt tải:69

KH.23.BTGTU

thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:55 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Thông báo và Quy chế Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết

Lượt xem:227 | lượt tải:73

CT.06.TU

về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:48 | lượt tải:24

KH.58.BTGTW

thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Lượt xem:450 | lượt tải:115

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:462 | lượt tải:161
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay6,691
  • Tháng hiện tại203,150
  • Tổng lượt truy cập12,057,720

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây