Đảng bộ tỉnh Kon Tum với khát vọng phát triển nhanh và bền vững 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum với khát vọng phát triển nhanh và bền vững

Thứ tư - 04/10/2023 09:39
Với khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo và chọn đúng lĩnh vực để đột phá của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả quan trọng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
Không gian đô thị thành phố Kon Tum ngày càng mở rộng theo hướng đẹp, văn minh, hiện đại (nguồn trên Inter)
Không gian đô thị thành phố Kon Tum ngày càng mở rộng theo hướng đẹp, văn minh, hiện đại (nguồn trên Inter)
Kết quả nổi bật, ấn tượng
Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm triển khai thực hiện tốt  “mục tiêu kép” vừa phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Do vậy, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch. Quy mô tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) đến cuối năm 2023 ước đạt khoảng 34.100 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức khá, bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 8,8%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,7% (đạt 92,83 mục tiêu). Tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2021 – 2023 giảm 3-4%/năm (đạt 100% mục tiêu). Dự kiến đến cuối năm 2023 có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 85% (đạt 100% mục tiêu).
Lĩnh vực nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, các loại cây trồng chủ lực của tỉnh tiếp tục được chú trọng phát triển. Đến nay, đã thực hiện được và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết như: diện tích cây cà phê khoảng 29.018 ha (đạt 116%), cao su khoảng 77.341 ha (đạt 110,5%), Mắc ca khoảng 3.363 ha (đạt 168,15%), cây ăn trái khoảng 10.695 ha (đạt 106,95%), Sâm Ngọc Linh khoảng 2.284 ha, cây dược liệu khác khoảng 7.606 ha. Tổng số sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên là 188 sản phẩm, dự kiến có 07 sản phẩm được công nhận đạt 05 sao cấp quốc gia. Xây dựng được 07 cánh đồng lớn theo mô hình liên kết sản xuất, hình thành 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nhận 02 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà. Thu hút các dự án chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi.
Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai quyết liệt. Đến năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 24 bậc so với năm 2021) là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 55/63 tỉnh thành phố (tăng 04 bậc so với năm 2021); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2021). Thu hút được các nhà đầu tư lớn và tập đoàn có tiềm lực đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, như: Tập đoàn Sun Group, Công ty Intracom, Tổng công ty Vinaconex, Vimeco, Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng... thu hút được 53 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 16.226,9 tỷ đồng; ước thực hiện đến cuối năm 2023 có 985 doanh nghiệp thành lập mới; hoạt động hợp tác xã được quan tâm phát triển, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.
Du lịch có nhiều khởi sắc và tăng trưởng mạnh mẽ, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng nhanh qua các năm, trong đó năm 2023 ước đạt 450 tỷ đồng (tăng gấp 3,75 lần năm 2020). Văn hóa, xã hội, chất lượng giáo dục được nâng lên, có 189/359 trường đạt chuẩn quốc gia, điểm trung bình môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 6,344 điểm, đứng thứ 02 trong khu vực Tây Nguyên và xếp thứ 38 so với cả nước. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công chuỗi sự kiện và Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (09/02/1913-09/02/2023).
Khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo
Có những kết quả nổi bật, ấn tượng trên, Ban Thường vụ , Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Chuyên đề riêng của tỉnh Kon Tum về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng Tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” để quán triệt, phổ biến và thực hiện thông suốt ở các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến thực chất về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình, hưởng ứng; đồng thời phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, vai trò của từng đồng chí đảng viên trong việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số lựa chọn mô hình phù hợp, cách thức sản xuất, kinh doanh với phương châm “mưa dầm, thấm lâu” nhằm khơi dậy ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo và hướng tới làm giàu cho quê hương, đất nước.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung bàn và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết số 02 về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 04 về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; Nghị quyết số 11 về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 12 về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiều đột phá, thể hiện tầm nhìn lãnh đạo, tư duy đổi mới, sáng tạo mà Đảng bộ tỉnh đã xác định và tập trung cao độ thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 lĩnh vực đột phá về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; Đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình; Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.
Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các buổi làm việc, giao ban với Thường trực, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, ban ngành tỉnh, với các công ty, tập đoàn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, từ đó đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới với từng địa phương, sở, ngành liên quan để kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Vai trò của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phát huy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ người, rõ việc, nắm chắc tình hình thực tiễn. Do vậy, đã tạo ra sức lan tỏa, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ để tạo ra nhiều chuyển biến tích cực ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương về các nội dung quan trọng như: xem xét, ưu tiên đầu tư tuyến đường cao tốc kết nối Kon Tum – Gia Lai – Bình Định và tuyến đường cao tốc từ Kon Tum đến Quảng Nam; xem xét, bổ sung tuyến cao tốc kết nối tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi để tạo điều kiện liên kết, phát triển vùng các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung; đầu tư Dự án các đoạn còn lại của Quốc lộ 24 từ Kon Tum đi Quảng Ngãi; đầu tư các đoạn còn lại của Quốc lộ 14C và 40B đoạn qua tỉnh Kon Tum; bổ sung Quy hoạch sân bay Măng Đen vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai; phân cấp việc điều chuyển biên chế từ khối Đảng sang khối Nhà nước và ngược lại thuộc thẩm quyền quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Vương Quốc Campuchia, thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương của Cu Ba, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ.
Báo chí sát cánh đồng hành góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã khẳng định: trong những năm qua các nhà báo, văn nghệ sỹ và trí thức đã góp nhiều công sức cho sự phát triển của tỉnh. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí được tỉnh quan tâm và luôn coi trọng vai trò to lớn của báo chí, truyền thông. Hằng năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đơn vị trong tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tạo diễn đàn để báo chí trao đổi, đóng góp ý kiến tâm huyết và tiếp nhận thông tin của các cấp lãnh đạo. Đồng thời, đẩy mạnh ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên tuyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến công chúng. Điều đó đã tạo động lực cho các cơ quan báo chí tỉnh, cùng với cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Bên cạnh đó, báo chí phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động, chân thực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, những thay đổi trong cuộc sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dự báo và phản ánh kịp thời các vấn đề đang được xã hội quan tâm nhất là những điểm nóng, những vấn đề dễ nảy sinh các luồng thông tin trái chiều, suy diễn dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng... qua đó đã góp phần tích cực giúp các cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tình hình để có hướng giải quyết và xử lý kịp thời, tạo dựng được lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.


Bài, ảnh: Hàn Thị Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:307 | lượt tải:145

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:405 | lượt tải:235

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1216 | lượt tải:2344

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1453 | lượt tải:213

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2960 | lượt tải:426

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1601 | lượt tải:761

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:226 | lượt tải:233
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay6,531
  • Tháng hiện tại311,651
  • Tổng lượt truy cập31,984,444
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây