Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều 25-8, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Dự buổi làm việc có đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Thái Văn Tưởng, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban và các đồng chí trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức ngành tuyên giáo của tỉnh, công tác tuyên giáo trên địa bàn đã được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Theo đó, đã tập trung tham mưu theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng; thường xuyên định hướng tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước; định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo…; tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nghiên cứu, biên soạn và hướng dẫn, đôn đốc công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống của các ngành, địa phương, đơn vị….
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng và ngành tuyên giáo tỉnh nói chung đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã tham mưu cho cấp ủy triển khai công tác tuyên truyền, định hướng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, làm cho các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.
Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo toàn diện, đầy đủ đối với công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho Nhân dân tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng kịp thời, đặc biệt đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý báo chí và định hướng hoạt động báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích; nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30-10-2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; thường xuyên chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với ban tuyên giáo (tuyên huấn) cấp huyện và tương đương, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp huyện và tương đương quan tâm, chỉ đạo đối với công tác tuyên giáo, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.


Tin, ảnh: Ngô Đức Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây