Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Sáng 13/01, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Quang cảnh Hội  nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có Tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan của huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2002; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và phổ biến Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020.

Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng nhất là công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, quản lý tài chính, ngân sách, công tác tổ chức - cán bộ được triển khai đồng bộ; các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo đúng quy định; cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Đã phát hiện 01 vụ tham nhũng qua hoạt động thanh tra, chủ yếu là trong công tác quản lý đất đai và đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã tiến hành thụ lý, giải quyết 10 vụ việc và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tốt 02 vụ/04 bị can...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những hạn chế cơ bản trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm qua, như: Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ chưa thường xuyên; việc tự phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn thấp; trách nhiệm người đứng đầu chưa cao; nhận thức ý thức công vụ thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao thậm chí còn xem nhẹ; việc học tập quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của trung ương về phòng, chống tham nhũng chưa sâu, chưa thường xuyên nên dẫn đến tình trạng phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế.

Đồng chí đặc biệt lưu ý các ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Các cấp, các ngành, địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; để người dân chủ động, tự giác giám sát và tố cáo hành vi tham nhũng, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát của tất cả đảng bộ cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhất là các cơ quan đơn vị có vấn đề nhạy cảm trong công tác phòng, chống tham nhũng; Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ sử dụng dất đai, khoáng sản, các dự án đầu tư, các dự án mua sắm tài sản công và quản lý tài chính ngân sách. Những kiến nghị cần xử lý ngay sau khi kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành trung ương, Thanh tra của tỉnh đã kết luận kiến nghị xử lý thì triển khai xử lý khắc phục trong năm 2021 và báo cáo kết quả xử lý lên cấp có thẩm quyền; Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền trong phòng, chống tham nhũng; Giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức công vụ khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo theo dõi đôn đốc và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kết quả xử lý một số vụ án, vụ việc nổi cộm trên địa bàn tỉnh./.

Dương Nương
https://kontum.gov.vn/pages/detail/37101/Hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2020.html

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây