Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 8-7 tại thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang.
Quang cảnh Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; cơ quan tuyên giáo (tuyên huấn) của các đảng ủy, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các đồng chí trưởng ban (hoặc đại diện lãnh đạo ban) và cán bộ của ban tuyên giáo 63 tỉnh uỷ, thành uỷ.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực này đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt: Triển khai xây dựng 15 Đề án, trong đó đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 08 văn bản mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo; nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144 QĐ/TW, ngày 09/5/2024 “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.
Trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo, toàn ngành đã triển khai động bộ, toàn diện với nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, định hướng, triển khai đạt kết quả nổi bật trên các mặt: tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo quyết liệt, bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng,tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị để phát triển đất nước. Chỉ đạo, định hướng kịp thời, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế như Hội nghị Trung ương 9, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV; kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm... bảo đảm giữ vững kỷ luật thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung, liều lượng hợp lý, không để xảy ra sai sót để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp và trực tiếp tổ chức thành công nhiều hội nghị, sự kiện lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng. Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngày sinh các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu như : Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024); 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)…
Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế, bất cập: triển khai một số nội dung của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và khoa giáo ở một số địa phương còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Chưa có nhiều bài viết sắc bén phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc triển khai, cụ thể hoá quy trình phối hợp xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng ở một vài nơi, trong một vài vụ việc còn chƣa kịp thời, chặt chẽ, nhịp nhàng. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tƣ tƣởng, dƣ luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa nhanh nhạy, chưa bám sát thực tiễn. Việc tham mưu, đề xuất, định hướng thông tin tuyên truyền một số vấn đề, vụ việc nhạy cảm đôi khi còn chậm, thiếu tính chủ động, nhạy bén; định hƣớng thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội còn hạn chế; vấn đề vi phạm đạo đức, tôn chỉ, mục đích trong hoạt động báo chí, xuất bản chưa được khắc phục triệt để.
Đồng chí Nguyễn Kim Thái, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum phát biểu tại Hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị, có nhiều ý kiến trao đổi về những kết quả nổi bật, cách làm mới,cách làm hay, hiệu quả, những kinh nghiệm trong việc tham mưu triển khai công tác tuyên giáo ở các ngành, địa phương. Đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện trong một số lĩnh vực công tác tuyên giá; đồng thời có nhiều kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương để tháo gỡ, bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ để toàn ngành triển khai đồng bộ trong thời gian đến.


Tin, ảnh: Ngô Đức Hải
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây