Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Sáng 06-02, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động, ký kết giao ước năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác thi đua-khen thưởng của 9 cơ quan thành viên trong Khối.
Quang cảnh Hội nghị
Hội nghị thảo luận đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các thành viên thống nhất bầu chọn đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2023 đối với Trường Chính trị tỉnh; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy; đồng thời thống nhất bầu Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng khối thi đua và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó khối thi đua năm 2024. Hội nghị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2024, với các nội dung:
1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 08-4-2014 của Bộ Chính trị khóa X "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng"; Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 16-7-2021 của Thủ tưởng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh.
2. Căn cứ chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để tổ chức phát động và hưởng ứng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, đem lại hiệu quả cao phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững";  triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”', phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và các phong trào thi đua khác do tỉnh phát động.
3. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04-NĐ/CP, ngày 09-01-2015 của Chính phủ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
4. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ  đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị; công tác thi đua, khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, yêu cầu phải thực sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định.
5. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối thi đua, chia sẽ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua toàn Khối. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
6. Lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gắn nhiệm vụ cá nhân với nhiệm vụ của tập thể; không có tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 

Tin, ảnh: Ngô Đức Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây