Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Đảng bộ huyện Sa Thầy được chọn để tổ chức đại hội điểm

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã xây dựng, ban hành Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 28-6-2024).
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI
Theo kế hoạch, đối với đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương, Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Sa Thầy để tổ chức đại hội điểm, thời gian thực hiện vào đầu Quý II-2025 và tổ chức đại hội ra diện rộng hoàn thành trước ngày 31-8-2025.
Đối với đại hội cấp cơ sở, Tỉnh ủy thống nhất số lượng tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm là 14 tổ chức; mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 01 tổ chức để tổ chức đại hội điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quyết định lựa chọn tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm, thời gian thực hiện vào đầu Quý I-2025 và tổ chức đại hội ra diện rộng hoàn thành trước ngày 30-6-2025.
Ngoài ra,Tỉnh ủy cũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ xây dựng Kế hoạch để thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng tiến độ thời gian yêu cầu. Tỉnh ủy thống nhất thành lập các Tổ chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


Ngô Đức Hải tổng hợp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây