Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX diễn ra trong 02 ngày 20 và 21-9-2023

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thế cán bộ, hội viên nông dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào nông dân trên toàn tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh KT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Kon Tum đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, với nội dung "Xây dựng Hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh; khơi dậy khát vọng làm giàu, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới góp phân xây dựng tỉnh Kon Turn phát triển nhanh và bên vững".
Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028) Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam đề ra.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 02 ngày (ngày 20 và 21-9-2023). Trong đó, Đại hội trù bị vào chiều ngày 20-9-2023. Đại hội khai mạc vào sáng ngày 21-9-2023. Đại hội được tổ chức tại Hội trường Ngọc Linh, số 333 Trần Phú, Tp Kon Tum.
Tham dự Đại hội có 277 đại biểu chính thức (trong đó, đại biểu đương nhiên: 29 đại biểu, đại biểu bầu từ cấp dưới (09 huyện, 01 thành phố) là 235 đại biểu; đại biểu chỉ định 13 đại biểu) và 80 đại biểu mời.
Chủ đề Đại hội: "Đoàn Kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.
Tiêu đề Đại hội: "Xây dựng Hội nông dân và giai cấp nông dân vững mạnh; khơi dậy khát vọng làm giàu, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triến nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng tính Kon Tum phát triến nhanh và bền vững".
Nội dung tổ chức Đại hội: (1) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 -2023; (3) Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; (4) Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; (5) Tham gia dự thảo Báo cáo chính trị khoá VII trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và tham gia góp ý Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung.
Các hoạt động bên lề Đại hội: (1) Đoàn đại biểu dự dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum; (2) Trưng bày gian hàng sản phẩm tiêu biểu Nông dân Kon Tum; (3) Tổ chức hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum.


Ngô Đức Hải tổng hợp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây