Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Khắc sâu lời Bác dặn

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang háo hức chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong mỗi chúng ta lại trào dâng cảm xúc bồi hồi, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, Người đã lãnh đạo đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử Đảng ta như Bác Hồ đã nói "cả pho sử vàng", tất cả đã hòa trong khúc nhạc khải hoàn "vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân''.

Hướng về chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng, vinh quang của Đảng, của nhân dân ta. Nào ai đã quên những đêm trường nô lệ, khiến các sĩ phu yêu nước, như cụ Hoàng Hoa Thám, cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh, đã dốc hết bầu nhiệt huyết của mình hòng cứu vãn giang san, giống nòi đất Việt. Thế nhưng mọi sự nỗ lực và lòng yêu nước của các cụ là chưa đủ. Tại sao vậy? tại sao "đêm sao đêm mãi tối mò mò, đêm đến bao giờ mới sáng cho" với những câu hỏi khát vọng, bức bách, không có lời giải. Mãi đến lúc cuối đời cụ Phan Bội Châu cũng chỉ biết thở than "đời tôi một trăm lần thất bại". Thế nhưng, dân ta có câu ''thời thế sinh anh hùng" và đúng thế, ngôi sao sáng đã xuất hiện trong màn đêm đen tối ấy, đó chính là lãnh tụ Nguyễn Aí Quốc - Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước nhà bị ngoại bang nô dịch, nhân dân phải chịu cảnh lầm than, sớm nhận thấy sự bất công, chính sách đô hộ vô nhân đạo của nhà cầm quyền Pháp và bọn tay sai triều đình bán nước. Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vi tiền bối, nhưng Anh sớm nhận ra và không tán đồng cách làm của các cụ Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan chu Trinh. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Tháng 7/1920, Nguyễn Aí Quốc được đọc bản "sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin và tìm thấy trong tư tưởng của Lênin con đường giải phóng đúng đắn và triệt để cho dân tộc Việt Nam". Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta". Tháng 12/1920 Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, tán thành đường lối của Quốc tế Cộng sản.

Tháng 11/1925, Người đến Quảng Châu Trung Quốc. Tại đây Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, ra báo thanh niên. mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ, gieo những hạt giống cách mạng đầu tiên cho dân tộc. Chỉ trong thời gian ngắn những hạt giống cách mạng đầu tiên đã lan tỏa nảy mầm và phát triển trong lòng dân tộc. Tới năm 1929 lần lượt 3 tổ chức Cộng sản ra đời trên cả ba miền đất nước.

Ngày 3/2/1930 tại Cửu Long, gần Hương cảng với uy tín chính trị và với tư cách đại diện cho Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi ra đời, Đảng đã quy tụ các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh, tạo nên phong trào cách mạng rộng lớn trong những năm 1930-1931. Đến tháng 9/1930 phong trào lên cao ở Nghệ - Tĩnh, ra đời một hình thức chính quyền Xô viết thực hành chuyên chính với bọn đế quốc và tay sai, thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội...

Mặc dù Cao trào cách mạng 1930-1931 bị thực dân Pháp khủng bố, nhưng nó đã khẳng định trong thực tế cách mạng Việt Nam do Đảng ta đề ra là đúng đắn và để lại nhiều bài học quý báu về liên minh công nông và xây dựng Mặt trận thống nhất, về tổ chức quần chúng đấu tranh, về đấu tranh dành và bảo vệ chính quyền, về khắc phục bệnh "tả" “khuynh...'' không có những trận chiến đấu tranh giai cấp rung trời chuyển đất những năm 1930-1931, trong đó công nông đã vung ra nghị lực cách mạng phi thường của mình, thì không có cao trào những năm 1936- 1939".

Cao trào đấu tranh dân chủ 1936- 1939 đã giác ngộ hàng triệu quần chúng, xây dựng được lực lượng chính trị đông đảo chuẩn bị điều kiện để đưa quần chúng vào những trận chiến đấu quyết liệt mới trong thời kỳ 1940- 1945.

Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, nắm bắt thời cơ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 25 triệu đồng bào ta, với tinh thần "đem sức ta mà giải phóng cho ta", đã nhất tề đứng lên giành chính quyền, chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của thực dân và hàng ngàn năm của phong kiến thiết lập nền dân chủ cộng hoà - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam á.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính quyền cách mạng mới ra đời chưa có thời gian để củng cố, đã phải đương đầu với hàng loạt khó khăn, thách thức của "giặc đói", "giặc dốt", nguy hiểm nhất là giặc ngoại xâm. Vận mệnh của đất nước như "ngàn cân treo sợi tóc". Để giữ vững thành quả cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp khôn khéo như phát động phong trào "diệt giặc đói" và "diệt giặc dốt'', thực hiện sách lược nhân nhượng có nguyên tắc với Tưởng, hoà hoãn với Pháp để gạt Tưởng...chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bão tố. Mặc dù vậy thực dân Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Ngày19-12-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Người nêu rõ "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thưc dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa". Cả dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với tinh thần ''Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến". Trải qua 9 năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh, bằng trận quyết chiến Điện Biên Phủ quân và dân ta đã dành toàn thắng, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ lập lại hoà bình ở Đông Dương .

Sau Hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm thời chia làm hai miền phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau: miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Miền Bắc là hậu phương lớn đảm bảo cho yêu cầu cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam. Sau 30 năm vừa kháng chiến vừa kiến quốc vượt qua muôn vàn thử thách, gian khổ và hy sinh,Một lần nữa, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, bảo vệ thành quả của Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, thời kỳ mới, thời kỳ độc lập thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc đổi mới và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sau 30 năm đổi mới, dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII đánh giá “ nhìn tổng thể đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”.

Trải qua quá trình 86 năm dưới sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, với những thắng lợi đã giành được cho chúng ta thấy và tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Để thực hiện được con đường mà Người đã lựa chọn, Đảng phải luôn kiên định mục tiêu xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành trung ương Đảng đã thống nhất dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội lần thứ XII với chủ đề " Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, chúng ta không những tự hào mà hơn thế nữa phải luôn biết trân trọng và bảo vệ vững chắc những thành quả cách mạng vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta dành được trong 86 năm qua: Thứ nhất là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thứ ba là: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Thừa hưởng những thành của cách mạng, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của Đảng, viết tiếp những trang sử mới vào pho sử vàng của Đảng, đưa vị thế của đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu thế giới, thực hiện lời căn dặn của Người.

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII mỗi chúng ta càng tự hào về truyền thống của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bùi Văn Đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây