Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kết quả thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ở tỉnh ta

Sau 05 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt được những kết quả tích cực.
Hình có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Để triển khai Nhị quyết 29-NQ/TW, Tỉnh ủy Kon Tum (khóa XIV) đã ban hành Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong đó, xác định rõ các mục tiêu và đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện kịp thời cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng và địa bàn.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực tổ chức thực hiện của các sở, ngành chức năng đến nay đã hoàn thành việc hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện; thành lập và đưa vào hoạt động trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum từ ngày 01-01-2018. Hiện đang tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh được đầu tư mở rộng và điều chỉnh hợp lý, năm học 2017-2018: mầm non có 139 trường (tăng 19 trường so với năm học 2013-2014); Tiểu học có 147 trường (tăng 05 trường so với năm học 2013-2014); THCS có 110 trường (tăng 09 trường so với năm học 2013-2014); THPT có 27 trường. Nhiều phòng học kiên cố, khang trang, đồng bộ; trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng đáp ứng nhu cầu dạy, học và đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện: đến tháng 3-2018, toàn tỉnh có 153/423 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 36,1% (tăng 48 trường so với năm 2013; trong đó, mầm non: 14 trường; tiểu học: 18 trường; THCS: 13 trường; THPT: 03 trường). Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy cũng được đẩy mạnh. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các bậc học, cấp học được củng cố, chuẩn về trình độ đào tạo, cơ bản đảm bảo về số lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, giáo dục chính trị tư tưởng tại các cơ sở giáo dục được chú trọng, số đảng viên trong toàn ngành giáo dục là 4.735/10.256 người (chiếm tỷ lệ 46,2%). Đã tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua giáo dục chính khóa, các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên với học sinh. Đã đổi mới các hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo hướng giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn.
Kết quả, công tác phổ cập giáo dục được triển khai và đạt kết quả cao: đến năm 2017, toàn tỉnh có 102/102 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; các huyện, thành phố vẫn giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học tại 102/102 xã phường, thị trấn. Số trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỷ lệ 99,9%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 93,9%; trẻ đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 97,9%. Tỉnh Kon Tum hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2009. Công tác xóa mù chữ của tỉnh hằng năm luôn được duy trì và nâng cao, tỉnh được công nhận đạt chuẩn về xóa mù chữ vào năm 2000. Năm 2017, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15-60 tuổi đạt 97,7%, toàn tỉnh có 5/10 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, các huyện còn lại đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
Chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa đã có chuyển biến theo chiều hướng nâng cao và thực chất, như: ở cấp tiểu học đã hạn chế tình trạng học sinh đi học thiếu chuyên cần và bỏ học, số học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học hằng năm đạt tỷ lệ trên 97%; cấp trung học tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT ngày càng cao; năm 2018 tỷ lệ học sinh toàn tỉnh vào các trường Đại học chiếm khoảng 80% (trong khi đó tỷ lệ năm 2013 là 40%).
Tỉnh đã chú trọng ban hành Nghị quyết chuyên đề, các Đề án để nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Do vậy, năm học 2017-2018: tỷ lệ huy động trẻ DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ là 6% (tăng 3,4% so với năm học 2013-2014); tỷ lệ trẻ em DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo là 88,7% (tăng 5% so với năm học 2013-2014); tỷ lệ trẻ em DTTS từ 5- 6 tuổi được chuẩn bị vào học lớp 1 được duy trì (đạt 99,8%); huy động học sinh DTTS trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học khoảng 98,2%; huy động khoảng 98,1 học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS.
Bên cạnh đó, đã chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, hằng năm, tỉnh đã xây dựng chương trình hợp tác, giao lưu, trao đổi giáo viên và học sinh với nước ngoài, ưu tiên các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, mang lại hiệu quả cao và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị: từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đào tạo cho các tỉnh Nam Lào 59 lưu học sinh; hỗ trợ đào tạo cho 2 tỉnh Đông Bắc Cam-pu-chia 14 lưu học sinh. Hiện có 73 lưu học sinh đang học tại tỉnh Kon Tum.
Như vậy, qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, tỉnh Kon Tum đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Hàn Thị Tú
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây