Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng ủy Công an tỉnh

Sau 03 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã giúp mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng khoa học, sát hợp vào công tác chuyên môn, lĩnh vực công tác của đơn vị…góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Phụng sự Tổ quốc, Phục vụ nhân dân.
Công an tỉnh phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm nhằm đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành định hướng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Kon Tum cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đẹp phẩm chất, đạo đức, xứng đáng niềm tin yêu của quần chúng nhân dân và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cách mạng. Những kết quả đạt được thể hiện trên các mặt sau:
Một là, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời, sâu rộng trong toàn lực lượng.
Hai là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình, nghị quyết công tác hằng năm của Đảng ủy Công an tỉnh gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong toàn lực lượng.
Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong toàn Công an tỉnh.
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Công văn số 7680-CV/VPTW, ngày 18/9/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng “về việc thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum”, Đảng ủy Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của chi bộ Công an xã nhằm kịp thời ổn định về mặt tổ chức Đảng; quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ Công an xã. Mặc dù còn nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết nhưng về cơ bản việc bố trí Công an chính quy về xã ở tỉnh Kon Tum đã hoàn thành, đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ theo kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực, dần tạo dựng lòng tin, được các cấp ủy, chính quyền tỉnh ghi nhận, đánh giá rất cao và nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực trong dư luận quần chúng nhân dân.
Bốn là, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Công an giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Năm là, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn Công an tỉnh.
Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 22 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 29 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự đi vào chiều sâu và đem lại những hiệu quả thiết thực. Tuy còn những hạn chế, thiếu sót nhất định song thời gian tới, Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy Công an tỉnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn giũa đạo đức, lối sống, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Hồ Thị Khánh Vi
(Công an tỉnh Kon Tum)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây