Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

https://tuyengiaokontum.org.vn


Kết quả nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII trên địa bàn tỉnh

Đến ngày 30-6-2021, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những kết quả đáng ghi nhận.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH 13 của Đảng điểm cầu tỉnh Kon Tum
Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc để cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tham mưu ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 09-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khoá XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 09-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị mình.
Đến ngày 30-6-2021, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với những kết quả đáng ghi nhận: Toàn tỉnh đã tổ chức 832 hội nghị (kể cả Hội nghị cấp tỉnh kết nối với Hội nghị toàn quốc) để nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 42.400 cán bộ, đảng viên các cấp. Hình thức tổ chức hội nghị khá đa dạng như tổ chức hội nghị trực tuyến, trực tiếp và chia nhỏ thành nhiều hội nghị để đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, một số đơn vị đã có những cách làm hay, hiệu quả như: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cử 03 đồng chí tham gia Hội thi báo cáo viên cấp Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức; Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền về kết quả Đại hội và việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các huyện ủy, thành ủy đã lãnh đạo tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, với 253/259 người tham gia, đạt 98%; chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với 973 lượt tin, bài. Các tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo tổ chức 531 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, với 147.255/153.860 người tham gia, đạt 96%; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với 344 lượt tin, bài. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến khác, như: Cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu), tuyên truyền lưu động, trên Trang Thông tin điện tử, Facebook, Fanpage, các nhóm Zalo của địa phương; lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ định kỳ, vào nội dung học tập chính trị năm 2021.
Từ thực tiễn công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII vừa qua, một số bài học kinh nghiệm rút ra góp phần nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đó là: Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết để vận dụng có hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn.
Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, quán triệt nghị quyết cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Vận dụng linh hoạt các phương pháp phổ biến, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các gương điển hình, cách làm hay, hiệu quả; thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các binh chủng tuyên truyền gắn tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác biểu dương, khen thưởng đối với địa phương, đơn vị, cá nhân có những cách thức, phương pháp hay, sáng tạo trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương, cơ sở.


Bài, ảnh: Dương Thị Mộng Thu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây